(9.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bížovi. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jen ve stručnosti chci odpovědět na to, co tady řekl pan poslanec Papež. Samozřejmě je obvyklé v této Sněmovně, aby se dávaly nepřímé novely k jiným zákonům. Myslím, že to vůbec není nic nového, a právo každého poslaneckého klubu i každého poslance je zamítnout tuto novelu ve třetím čtení, a toto právo já samozřejmě jak poslanci Papežovi, tak dalším, kteří s tím nesouhlasí, neberu, ale myslím si, že tato problematika je diskutována ne krátké období, ale několik let. My jsme zde předložili svůj názor a tento názor nebyl prezentován bez diskuse. Diskuse probíhá dlouho a já si myslím, že je třeba to ukončit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Nyní se přihlásil pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji. Já v tuto chvíli vystupuji v zastoupení předsedy poslaneckého klubu Vlastimila Tlustého. Chci reagovat na situaci, která tady vznikla.

Je nepochybné, že minimálně dva poslanci, členové vládní koalice, na mikrofon načetli pozměňovací návrhy týkající se restitucí. Je také zcela nepochybné, že Občanská demokratická strana požádala o svolání mimořádné schůze, která se měla zabývat právě "tématem restitucí". Chci tedy zcela jednoznačně požádat o jednoznačnou odpověď. Chci slyšet od prvního místopředsedy vlády, případně od pana ministra zemědělství, zda poslanecký klub sociální demokracie podpoří svolání mimořádné schůze a zda bude tato mimořádná schůze a bod, který jsme navrhli k jednání, právě tou vhodnou příležitostí k projednávání a řešení tématu restitucí, jak bylo předpokládáno.

Já velmi dobře vím, že žádnému z poslanců není možné bránit, aby přednášel hlasovatelné návrhy ke zvolenému tématu, byť móda nepřímých novel a rozšiřování původního záměru předkladatele příliš šťastnou není. Právě proto zdůrazňuji, že praxí, kterou zvolil v tuto chvíli Senát, je to, že jakmile se oproti původnímu záměru vyskytne jiná novela zákona, ta nepřímá, nečistá novela, vrací nám ji zpět.

Bylo-li tedy záměrem předkladatelů zmiňovaných pozměňovacích návrhů řešit nějak restituce a pokusit se nějakým způsobem "hladit" ten kolizní prostor, který vzniká, tak toto je ta nejméně šťastná forma ze všech. Bylo by daleko čistější zabývat se restitucemi v samostatném bodu, nebo když už není vyhnutí, v samostatném tématu samostatné schůze. Prosím o jednoznačnou odpověď na moji otázku, zda sociální demokracie podpoří program mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, o jejíž svolání požádal poslanecký klub ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Byl posledním, kdo chtěl vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Ptám se pana ministra Petra Zgarby, zdali hodlá v tuto chvíli vystoupit. Ne.

Prosím pana zpravodaje, aby připomenul, že zazněl v rozpravě návrh, že vzhledem k pozměňovacím návrhům, které zazněly v rámci podrobné rozpravy druhého čtení, je třeba podle tohoto názoru vrátit návrh zákona výboru k novému projednání, jestli jsem to zaznamenal správně.

 

Poslanec Josef Bíža: Já ještě připomenu, že vystoupilo celkem sedm poslanců. Bylo celkem podáno šest pozměňovacích návrhů. Každý si svůj návrh zdůvodnil, nebo byly podány v písemné podobě. Pan poslanec Kučera podal návrh na vrácení k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 514. Kdo s tímto hlasováním souhlasí - ruším toto hlasování. Odhlásím vás a znovu se přihlásíme.

 

V hlasování pořadové číslo 515 budeme hlasovat o tomtéž. Hlasování pořadové číslo 515 jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 144 hlasujících bylo 50 pro, 84 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pokud se nemýlím, mohu prohlásit druhé čtení tohoto návrhu za ukončené.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

138.
Vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1071/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková. Prosím, paní ministryně.

(V sále je velký hluk.)

Prosím o klid! Dámy a pánové, paní ministryně je připravená odůvodnit vládní návrh zákona a já bych byl rád, kdyby její kolegové i kolegové další věnovali pozornost tomu, co nám paní ministryně řekne.

(Hluk v sále neutichá.)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že lepší už to asi nebude -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já nevím, jestli chcete, napomenu jmenovitě poslance, kteří tady ruší. Šum ale vyluzují i ti, kteří sedí. (Smích v sále.)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním důvodem předložení návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách je připravit právní rámec výzkumu specifické oblasti, a sice výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, který na rozdíl od většiny evropských zemí v České republice dosud chybí. V návrhu zákona je ošetřena i řada činností s výzkumem souvisejících, především dovoz, vývoz, průvoz, registrace linií lidských embryonálních kmenových buněk, a obsahuje vysoké sankce za porušení zákona. Zákon počítá i s novým trestným činem - nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem. Tím je dostatečně zajištěna ochrana výzkumu před jeho zneužitím.

Stanovisko Akademie věd České republiky k výzkumu na embryonálních kmenových buňkách získaných z lidských embryí, které bylo přijato na 57. zasedání akademické rady Akademie věd České republiky dne 22. února 2005, podpořilo důležitost tohoto výzkumu pro Českou republiku. V tomto stanovisku je mimo jiné uvedeno: "Lze s jistotou očekávat, že výzkum lidských embryonálních kmenových buněk napomůže vytvořit zdroje buněk pro terapii takových závažných onemocnění, jakými jsou Parkinsonova choroba, infarkt myokardu, poruchy krvetvorby nebo diabetes." Současně považuje Akademie věd České republiky za nezbytné urychleně vytvořit právní rámec, který bude regulovat s přihlédnutím k právním úpravám v zemích Evropské unie derivace nových linií lidských embryonálních kmenových buněk a jejich výzkum.

Návrh zákona připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Návrh zákona stanovuje ústředním správním úřadem povolujícím výzkum v této činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je podle kompetenčního zákona ústředním správním orgánem odpovědným za výzkum v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP