(15.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Langera, který navrhuje, abychom přerušili toto jednání a aby byl připraven písemný podklad, který by shrnul návrhy, které tady zazněly. Budeme hlasovat o tomto návrhu pana místopředsedy Langera.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2. Přítomno je 176 poslanců, pro hlasovalo 70, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme postupovat tak, jak jsme zvyklí. Hlásí se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, já chápu vaši obavu z dvouhodinové přípravy podkladu, ale vy pochopte, že v těch návrzích jsou věcné souvislosti, na které je třeba se připravit. Proto žádám o třicetiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu ODS, abychom si takový přehled zpracovali. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Přerušuji jednání. Pokračovat budeme v 15.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.11 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP