(Jednání pokračovalo v 15.41 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní a pánové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně. Ještě jednou prosím, abyste se dostavili do jednací síně a my mohli hlasovat o návrzích, které jsme si tady načetli.

Nejdříve bychom samozřejmě hlasovali o těch návrzích, které jsem přednesl. Prosím všechny, aby se posadili na místa. Budeme hlasovat postupně.

Je tady návrh vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili. Můžeme začít.

Nejdřív první, co jsem přednesl, to byl návrh na základě žádosti pana poslance Vidíma, teď myslím písemnou žádost, kterou jsem dostal, vyřadit body 250, 236 a 238. To budeme hlasovat nejprve.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto bodů - 250, 236 a 238, stiskne tlačítko a zvedne ruku. To by neměl být snad ještě problém. (Veselost v sále.) Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno 147, pro hlasovalo 139, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Další je pevně zařadit body na 18. října. Jako první tři body odpoledne pevně zařadit body 48, 49, 50. To je žádost pana ministra Šimonovského.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4. Přítomno 158, pro hlasovalo 112, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Paní místopředsedkyně Němcová má náhradní kartu č. 31.

 

Teď tu máme návrh, který jsem přednesl a který spočíval v tom, abychom pevně zařadili body na 20. října po ústních interpelacích, to znamená příští týden ve čtvrtek 20. října po ústních interpelacích zařadit mediální zprávy. To jsou body 223, 227, 228, 251, 252, 253 a 254.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení těchto bodů po ústních interpelacích, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5. Přítomno 168, pro hlasovalo 117, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Vlastně bychom měli ještě hlasovat jednu věc z grémia a to je pevné zařazení projednávání státního rozpočtu zítra v 9 hodin ráno. To je také porada grémia.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit projednávání státního rozpočtu na zítřek ráno na 9. hodinu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 6. Z přítomných 173 pro hlasovalo 156, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Písemné interpelace možná ani není třeba hlasovat. Můžeme přejít k vašim návrhům, které tady zaznívaly.

 

První byl návrh pana poslance Krause. Prosím, aby mě teď kontroloval. První navrhoval, abychom zařadili jako první bod dnešního jednání dokončení onoho bodu Informace vlády o privatizaci Unipetrolu, jako druhý bod vzápětí Zřízení vyšetřovací komise k procesu privatizace a restrukturalizace chemického průmyslu. Tyto dva body navrhoval. Mohli bychom je hlasovat najednou oba dva, pokud je s tím souhlas.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tyto dva body jako první - dokončení informace a zřízení vyšetřovací komise? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 7. Přítomno 174, pro hlasovalo 171, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Teď můžeme hlasovat zařazení do bloku voleb dvou voleb - volbu členů vyšetřovací komise a volbu předsedy vyšetřovací komise.

Není to tak. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, není to tak, protože dokud Poslanecká sněmovna komisi nezřídí, tak nemůžeme zařazovat tyto body. Po ukončení bodu zřízení vyšetřovací komise je možné hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Připouštím, že to, co říkáte, má logiku, pane poslanče. Další návrh. - Vidím, že pan poslanec Kraus se na mě radši ani nedívá.

 

Další návrh pana poslance Krause byl, abychom pevně zařadili na zítřek, potom co projednáme státní rozpočet, dnešní bod č. 1, to je zákon vrácený prezidentem republiky, a zároveň bod č. 2, to je návrh zákona zamítnutý Senátem - o územních finančních orgánech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP