(15.00 hodin)

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, žádám o zařazení nového bodu, ve kterém by se projednal postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci probíhajícího správního řízení s televizemi Prima a Nova týkajícího se jejich reality show. Myslím, že by měla podat zprávu o tom, proč jim byla dána čtyř- a pětimilionová pokuta - do závorky si dovolím říci: proč tak málo? - a proč nebylo na tyto televize uvaleno předběžné opatření, které by vysílání těchto papořadů odsunulo na dobu po 22. hodině večer. Reaguji tímto na celou řadu podnětů občanů a občanských sdružení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kam, pane poslanče, to zařadíme?

 

Poslanec Miloš Titz: Do bloku zpráv. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Třeba jako první bod? Dobře, jako první bod do bloku zpráv.

Nyní prosím pana poslance Miroslava Svobodu. Připraví se Petr Šulák.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové a vážený pane předsedo, abych dal návrh na přeřazení bodů číslo 11 a 12, což jsou tisky 996 a 1053 v rámci druhého bloku čtení, na zítra a další dny z důvodu nepřítomnosti zpravodaje a navrhovatele. Opakuji - týká se to bodů 11 a 12, tisky 996 a 1053.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vám jde jen o to, aby byly body na řadě až zítra, aby nebyly dnes? Myslím, že se to ani nepodaří.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Stává se to pomalu realitou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nechci vám radit, ale nemuseli bychom to hlasovat. Prostě na to nepřijde řada.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Před půl hodinou, když jsem se přihlásil, zdálo se to reálným požadavkem. V tuto chvíli se rozplývá, ale nicméně trvám na požadavku. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Prosím pana poslance Petra Šuláka.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážení kolegové a kolegyně poslanci, vážená vládo, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na pevné zařazení bodů číslo 37, 38, 39, 40 a 41 na úterý 25. 10. jako prvních pět bodů jednacího dne. Přeřazení těchto bodů žádám z důvodu, že ministr průmyslu bude nepřítomen. Bude na služební cestě. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako prvních pět bodů v úterý 25. 10. Začínáme ve 14 hodin. Ještě se ptám, jestli se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedo, dovoluji si doplnit svůj návrh, který jsem navrhoval, totiž vyřazení bodu číslo 23, samozřejmě o vyřazení souvisejícího třetího čtení tohoto zákona, to znamená o vyřazení bodu 96. Navrhl jsem vyřadit druhé čtení tohoto zákona, samozřejmě v programu máme i třetí čtení tohoto zákona. Takže má smysl vyřadit jak druhé, tak třetí čtení, a to je bod 96.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Faktická poznámka Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, pane předsedo. Než necháte hlasovat o návrhu pana kolegy Langera - pro případ, že by jeho návrh neprošel, opravdu jsem se snažit být velice pozorný, ale chtěl bych vám vzkázat prostřednictvím předsedajícího, což jste vy sám, že jsem nerozuměl na začátku, když jste po ústních interpelacích hlásil zprávy o mediálních věcech - 223 a zbytek a o Fondu dětí a mládeže - jestli to bude tento čtvrtek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bude až další čtvrtek.

 

Poslanec Petr Bratský: Vy jste totiž prvně řekl tento.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Máte pravdu. Uvědomuji si, že jsem to nejdříve řekl špatně, ale bylo to potom opraveno - druhý čtvrtek.

Je zde kolega Langer? Ale slovo dostane ještě Tomáš Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedo, pouze bych chtěl po dohodě s ostatními navrhovateli oznámit zpětvzetí sněmovního tisku 631, zákon o příspěvku na nájemné. Je to bod 124. Je to zpětvzetí, nikoliv vyřazení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to bod 124. Vy oznamujete zpětvzetí tohoto návrhu, takže si to nemusím psát. Je zde sděleno zpětvzetí bodu číslo 124.

Možná jsem zde zapomněl říci ještě jednu věc. Týká se to čtvrtků, jak říkal pan poslanec Bratský, že mu to není jasné. Tento týden ve čtvrtek po ústních interpelacích budou probíhat interpelace písemné. Příští čtvrtek budou mediální zprávy, tento čtvrtek budou písemné interpelace po interpelacích ústních.

Hlásí se ještě někdo? Paní poslankyně Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, beru zpět svůj návrh zařazený jako bod programu číslo 107. Jedná se o sněmovní tisk 895, jehož obsah již byl přijat v rámci komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku 740, a zákon, který jsme přijali, byl zveřejněn 19. září ve Sbírce zákonů jako zákon 357. Chtěla bych všem, kteří tento návrh zákona podpořili, poděkovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je pouze sdělení, které jsme vyslechli. Ptám se poslanců, jestli ještě chtějí něco navrhnout. Pokud ne, byl zde návrh pana místopředsedy Ivana Langera, abychom odhlasovali přerušení projednávání pořadu schůze, abychom nechali změny vytisknout. Jsem přesvědčen, že pokud bychom jednání přerušili, aby se vyrobil takovýto podklad, bude trvat dvě hodiny, než se znovu sejdeme.

Proto bych vám navrhl - ale není zde pan místopředseda Langer, abych se ho zeptal, zda s tím souhlasí - že jsem připraven předčítat návrhy takovým způsobem, abych vám vždy řekl, o čem hlasujeme. Je zde pan místopředseda.

Přimlouvám se za to, abyste stáhl návrh na přerušení, protože jak jsem zjistil, byly by to dvě hodiny, než by se text připravil. Jsem připraven předčítat návrhy tak, aby bylo jasné, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím vaší upřímné snaze, pane předsedo, ale z tváří svých kolegů vidím, že by si přáli mít před sebou materiál v písemné podobě. Poprosím o jedno hlasování. Když návrh neprojde, předpokládám, že budete obezřetně, pomalu předčítat všechny návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP