Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Asi nemá smysl zde popisovat význam, který má analýza DNA pro odhalování zvlášť závažné trestné činnosti. Stačí jen snad připomenout, že význam onoho registru je tím větší, čím pestřejší, čím obsáhlejší je, a také stojí za to připomenout, že celá řada zvlášť závažné trestné činnosti může být odhalena právě díky vzorkům, které jsou nalezeny a odebrány v tzv. bagatelních případech, jako jsou krádeže aut, krádeže vloupáním apod.

Chtěl bych tedy vědět, zda toto omezení, resp. tento pokyn policejního prezidenta byl vydán, zda skutečně došlo k omezení odebírání vzorků DNA do této databáze, a pokud je to pravda, tak proč k tomu došlo, co je příčinou, kdo je za to zodpovědný a zda případný nedostatek finančních prostředků není jen další z řady strategických pochybení policejního prezidia typu zjištění, že v zimě padá sníh a že by bylo dobré koupit zimní pneumatiky pro automobily, nebo například že policisté nosí uniformy, a tudíž je potřeba vypsat výběrové řízení na uniformy včas, aby se koupily uniformy nové. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra vnitra Františka Bublana, který bude reagovat na interpelaci poslance Langera.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na tuto interpelaci už jsem se mohl trošku připravit, takže zde mám i několik čísel a chronologii toho, jak to je s naší národní databází DNA.

Policie získala software pro tuto databázi od FBI v roce 2001. V roce 2002 začala vkládat první údaje do této národní databáze a vložila za jedno pololetí roku 2002 486 vzorků. Kromě toho zpracovala dalších asi 800 genetických expertiz, při kterých bylo analyzováno 2700 laboratorních vzorků. V roce 2003 už bylo vloženo do této národní databáze 3790 profilů DNA, z toho 2500 od pachatelů a další byly z míst, kde byly spáchány trestné činy. Byly zpracovány necelé tři tisíce expertiz a vzhledem k tomu, že požadavků bylo příliš mnoho, tak už v roce 2003 zůstalo nevyřízeno asi necelých 800 dožádání. V roce 2004 tento trend narůstal ještě více a bylo zřejmé, že už je zapotřebí udělat nějaké kroky.

Samozřejmě pan poslanec Langer zmínil otázku finanční. Chci říci, že zpracování jednoho vzorku DNA stojí policii asi tisíc korun, takže když tady mluvím o tisícových vzorcích nebo několikatisícových, tak si spočítáte, že to nejsou malé peníze, něco nás to stojí. Přesto byla provedena v roce 2004 určitá organizační a personální opatření, byl navýšen především stav pracovníků, takže dnes na tomto kriminalistickém ústavu se databází DNA zabývá šest genetiků, další experti na počítače, šest laborantů a někteří techničtí pracovníci. Co se týče počtu personálu, stav byl zlepšen.

Nicméně to, že policejní prezident vydal pokyn, aby se omezil počet přijímaných vzorků do národní databáze DNA, ten platí a skutečně v tom pokynu je uvedeno, že tato metoda má být přednostně využívána při vyšetřování a dokumentování závažných trestných činů podle § 41 odst. 2 trestního zákona, a jedná se o trestné činy uvedené v § 62 a ty úmyslné trestné činy, na něž tento zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let.

K plnění národní databáze DNA je ještě možno uvést, že ze strany policie byl prvotní zájem na zavedení nebo provoz této databáze, uvést tam ty osoby, které jsou ve výkonu trestu pro násilnou a mravnostní trestnou činnost. Pokoušeli jsme se novelou zákona 555, o vězeňské službě a justiční stráži, získat možnost odebrat odsouzeným za tyto trestné činy vzorky DNA. To, jak víte, se v této Sněmovně nepovedlo prosadit, takže teď zkoušíme novelou trestního řádu získat tuto možnost do budoucnosti.

Moje odpověď je taková: Ano, pokyn policejního prezidenta platí v této oblasti, je vymezen na oblast, kterou jsem zde vyjmenoval, ale je to spojeno s náklady, s personálními požadavky a vůbec s možnostmi, které zatím policie má. Nevylučuji, že třeba v budoucnosti se tato situace ještě zlepší, ale jedná se skutečně o milionové položky, které na tuto databázi vynakládáme, které se samozřejmě mohou vrátit, ale od těch počátečních stavů v roce 2002, kdy se jednalo o stovky vzorků, dneska jsme už na tisících vzorcích, takže ten vývoj je tam zřejmý a jasný a bude se to vyvíjet i nadále.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane ministře. Prosím pana poslance Langera, aby využil své jedné minuty k doplňující otázce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, pane ministře, děkuji za odpověď, to myslím upřímně. Slovy klasika musím říci, že jste mě nepotěšil. A je to podle mne vážná situace, kdy na jedné straně si všichni uvědomujeme význam vzorků DNA pro odhalování zejména té zvlášť závažné trestné činnosti a na straně druhé jsme konfrontováni opravdu s podle mne s neschopností vedení policie dělat strategicky dobrá rozhodnutí a definovat správné priority tam, kde mají být. Vy přesně popisujete ten problém, který spočívá v penězích. Potom přece musím vědět, že jestli chci odhalovat tuto trestnou činnost, proto musím počítat s tím, že v rozpočtu policie pro tuto část činnosti vyčlením dostatečné množství finančních prostředků. Pokud to nevím, pokud si to neuvědomuji, pak to dopadá tak jako s těmi zimními pneumatikami, uniformami i v případě vzorků DNA. Já doufám, že buď vy nebo váš nástupce to změní.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Teď už jsme u finančních prostředků. Já jenom chci připomenout, když se schvaloval rozpočet pro Ministerstvo vnitra na podzim loňského roku, tak bez mrknutí oka jste mi vzali 250 milionů a nikdo se neozval. Já doufám, že i v letošním roce budu ve funkci a budeme zase rozhodovat o rozpočtu, a potom budu připomínat jednotlivé věci - uniformy, DNA - a budu argumentovat tím, že potřebuji peníze na tuto činnost. A stejně tak, když už jsme u toho rozpočtu, víte moc dobře, už jsem to tady říkal jednou, že 80 procent rozpočtu Ministerstva vnitra tvoří mzdy a ty mzdy zase nejsou tak veliké, že by bylo třeba se nad nimi zamýšlet, a s těmi 20 procenty se musíme vejít do investic a do ostatních běžných výdajů, včetně těchto analýz, včetně pitev, uniforem a odebírání vzorků DNA. Taková je situace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Končím tuto interpelaci. Pan poslanec Zbyněk Novotný má opět příležitost pouze platonicky oslovit nepřítomného ministra Vladimíra Mlynáře.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, v prosinci loňského roku předala Evropská komise Radě, vybraným výborům a regionům akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek v návaznosti na směrnice 2004/17 a 18 ES.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP