Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Zentiva okamžitě zahájila kroky k registraci nové substance, což se podařilo, ovšem s tím, že nová dodavatelská firma byla schopna tuto substanci dodat až letos v březnu. Protože vznikla možnost ohrožení dostupnosti noradrenalinu, 10. ledna Zentiva informovala Ministerstvo zdravotnictví. V dopise bylo přímo uvedeno, že lze očekávat během měsíce února 2005 vznik úplného nedostatku této léčivé látky, která není zcela nahraditelná jiným přípravkem. Potom nastal problém, který jsme, jak jsem již uvedla, všichni sledovali prostřednictvím médií, a to byl problém nemocnic napříč republikou s nedostatkem tohoto léku.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví poslední, které jsme mohli zaznamenat, bylo následující. Nedostatek noradrenalinu, léku pro pacienty, kterým selhávají životní funkce, podle Ministerstva zdravotnictví způsobily nemocnice samy. Když farmaceutická firma Zentiva přerušila jeho výrobu, některá zdravotnická zařízení se v nákupní horečce, přímo cituji vašeho tiskového mluvčího, tímto přípravkem předzásobila, čímž přivodila jeho nedostatek.

Vážená paní ministryně, moje otázka je jednoduchá. Domníváte se, že s postupem Ministerstva zdravotnictví, které od počátku ledna o tomto problému vědělo, byl dostatečně dopředu jediný výrobce na našem trhu obeznámen - s tímto problémem, který bezpochyby v měsíci únoru nastane a opravdu nastal? Jestli tato reakce vašeho ministerstva byla adekvátní? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni Miladu Emmerovou, aby reagovala na interpelaci paní poslankyně Talmanové maximálně v pěti minutách. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, z formulace otázky paní poslankyně Talmanové vyplynulo, že zcela nepochopila problematiku, která jí byla sdělena Ministerstvem zdravotnictví ve smyslu informace o léku noradrenalin, léčiva, injekce. Možná že to ani nedomyslela, ale právě také různé interpelace a různé reakce ze strany občanů, a tím spíše ze strany poslanců prostřednictvím sdělovacích prostředků, zejména prostřednictvím televize, fungují někdy jako poplašné zprávy. A to, co sdělila televize Nova, že tento preparát je tedy hrubě nedostatkový, vedlo k tomu, že se předzásobily všechny nemocnice, takže jeho zásoby byly takřka zcela vyčerpány.

Nicméně v odpovědi je také obsaženo, že noradrenalin není jediný preparát z kategorie adrenergních a dopaminergních léčiv a jiných kardiak, který existuje. Je dobře nahraditelný preparátem jiným, který se jmenuje tensamin, injekce. Je to tuzemský výrobek, takže v žádném případě by nedošlo k ohrožení života těch nemocných, kteří toto sympatomimetikum potřebují.

Nicméně mohu paní poslankyni a jistě nás všechny potěšit, že došlo během tohoto týdne k zvratu. Podle informací, které se mi dostaly právě včera, byla tato situace zcela napravena. Ve dnech 29. 3. a 30. 3. tohoto roku bylo společností Zentiva, a. s., distributorům léčiv vyexpedováno 90 tisíc balení tohoto přípravku, to je 450 tisíc ampulek. Toto množství představuje minimálně osmi- až desetitýdenní spotřebu přípravku v České republice. Další výroba přípravku má kontinuálně pokračovat.

Byla bych tedy velice ráda a velice vděčná za naše všechny pacienty, nikoliv jenom za Ministerstvo zdravotnictví, kdyby příště tyto poplašné zprávy nebyly šířeny, protože ničemu dobrému neprospějí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Odpověď paní ministryně Emmerové - nevím, jestli stačila paní poslankyni Talmanové. V každém případě zřejmě ještě využije minuty k doplňující otázce.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní ministryně, svoji informaci jsem rozhodně nečerpala z televize Nova. O tomto problému informovala například Městská nemocnice v Ostravě, Třinecká nemocnice v Podlesí, z mého volebního obvodu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Svoji tiskovou zprávu k tomu dával právě i zástupce výrobce, to znamená firma Zentiva. Informovaly o tom deníky jako Mladá fronta Dnes, Moravskoslezský deník a další, takže nejen televize Nova. To nebyla doplňující otázka, ale jenom konstatace. Rozhodně se nejednalo o šíření poplašné zprávy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni Emmerovou, aby se ještě jednou, naposledy ujala slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Paní poslankyně, já jsem vám velmi vděčná, že působíte jako sběrné středisko těchto informací. Ty kupodivu nemám, ale zřejmě jde skutečně o zprostředkování sdělovacími prostředky, které právě já jsem teď oznámila jako šíření poplašné zprávy. Pokud byste jim sloužila i vy jako sdělovatel těchto zpráv, pak bych nebyla ráda a musela bych vám to přátelsky rozmluvit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo prosím vše k interpelaci paní poslankyně Talmanové. Máme před sebou interpelaci pana poslance Zbyňka Novotného. Ta je opět na ministra Vladimíra Mlynáře, který se mezitím omluvil, ale vy máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předem bych chtěl upozornit, že stejně jako při interpelaci paní poslankyně Talmanové, i do mé interpelace se vloudila tisková chyba. Nejedná se o smlouvu KIISUS, ale o smlouvu KIISVS.

Pro tuto interpelaci jako pro interpelaci následující platí stejné podmínky jako pro interpelaci, kterou jsem zde uvedl jako první, to znamená, že mi pan ministr odpoví písemně.

Tedy dovolte mi na začátek krátkou rekapitulaci toho, co je schováno pod názvem Rámcová smlouva o poskytování služeb komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy, uzavřená dne 23. října 2001. Jedním z cílů této smlouvy bylo propojení všech orgánů veřejné správy a současně zajištění bezpečné komunikace mezi nimi jak v oblasti datové, tak v oblasti hlasové. Dalším cílem bylo připojení kontaktních míst veřejné správy a externích subjektů, které umožní přístup občanům k informacím veřejné správy. Jen připomenu, že jako poskytovatel byl vybrán bez výběrového řízení Český Telecom. Tuto skutečnost sice pan ministr kritizoval a snažil se najít možnosti, nicméně nic se nezměnilo. Vlastně možná něco ano. Opět bez výběrového řízení byl vybrán Český Telecom jako dodavatel portálu veřejné správy, který garantuje třem dodavatelským firmám sdruženým do aliance příjem cca 40 milionů korun ročně s odkazem, že již to Český Telecom má v rámcové smlouvě.

Paradoxně mým cílem nebude se aktuálně ptát na portál veřejné správy, ale vrátím se zpět k původní myšlence rámcové smlouvy. Ministerstvo se v současné době chlubí projektem připojování knihoven k internetu. Osobně tento projekt hodnotím jako velmi dobrý a přínosný. Zjistil jsem ale, že aktuálně Ministerstvo informatiky České republiky uzavírá prováděcí smlouvy s Českým Telecomem, to je smlouvy, které jsou uzavírány dle pravidel rámcové smlouvy na připojení knihoven, a garantuje knihovnám tři roky hrazení této konektivity, a to přesto, že rámcová smlouva s Českým Telecomem končí již příští rok na podzim.

Rád bych se tedy, pane ministře, zeptal, jak budete řešit vzniklou situaci, kdy rámcová smlouva skončí, ale knihovny budou nadále připojeny k internetu od Českého Telecomu hrazeného Ministerstvem informatiky. Nebo to mám chápat tak, že již teď počítáte s prodloužením rámcové smlouvy s Českým Telecomem a nedáte opět prostor alternativním operátorům? Děkuji opět za vaši písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Předpokládám, že odpověď na tuto interpelaci obdržíte písemně.

Další interpelací je interpelace Ivana Langera na ministra Františka Bublana ve věci omezení vybírání vzorků DNA. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Další je opět Zbyněk Novotný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane ministře, obracím se na vás ve věci údajného omezení sbírání vzorků DNA ze strany Policie České republiky. Některá naše média informovala o pokynu policejního prezidenta Jiřího Koláře, který měl vydat a který měl omezit odebírání vzorků pro národní databázi DNA v případě trestných činů, které byly klasifikovány jako méně závažné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP