Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krákory, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, pro bylo 62, proti 34. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední usnesení.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Poslední je usnesení pana kolegy Janečka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby se zabývala kontrolou kvality poskytované péče a vytvořila podmínky pro urychlení akreditací.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, pro bylo 67, proti 3. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Děkuji všem aktérům, paní ministryni, paní zpravodajce, všem vystupujícím. Končím tento bod s konstatováním, že jsme nepřijali žádné usnesení.

 

Dámy a pánové, odpoledne nás čekají písemné a ústní interpelace. Ústní interpelace začnou vzhledem k tomu, že nejsou interpelace na předsedu vlády, interpelacemi na jednotlivé ministry již ve 14.30 hodin. Všichni, kteří se hodlají účastnit ústních interpelací na ministry vlády České republiky, tak ve 14.30 hodin. Jsem přesvědčen, že budou trvat 60 minut, tak jak je v jednacím řádu určeno pro projednávání interpelací na ministry vlády. Sejdeme se ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP