(15.00 hodin)
(pokračuje Gross)

Nedovedu si představit, že by hlavní město Praha dělalo jakoukoli spekulaci, ve které by se dalo odpovídat na otázku, kam se podělo oněch 6 mil. Kč, o kterých hovořil pan poslanec Nečas. Nicméně rozumím tomu, že zřejmě vycházíte z informací, které byly v tisku. Já už jsem jasně řekl, že řada těch informací byla nepravdivá, byla lživá, takže v tuto chvíli se nezlobím na vás, ale zlobím se na ty novináře, kteří tyto nepravdivé informace poskytovali.

To jsou věci, které mohu uvést k otázkám, které tu zazněly. Ještě si jen projdu, jestli jsem na něco nezapomněl, abych zas nebyl kritizován, že jsem vám na něco neodpověděl.

Proč se neřídím majetkovými přiznáními. Pokud jste zaznamenali, tak se majetkovými přiznáními řídím, a to dokonce i nad rámec zákona, protože v roce 2002 za vlády Vladimíra Špidly každý z členů vlády poskytoval řadu informací na příslušný formulář, který nevyplýval ze zákona, ale vyplýval z dohody členů vlády. Formuláře byly k dispozici na internetu a byly to informace daleko podrobnější než ty, které jsou poskytovány podle zákona o střetu zájmů. Myslím, že tato vaše poznámka jde také trochu mimo. Každý si může na internetu toto najít a podívat se na to.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Nečas má nyní možnost využít minuty na doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo vlády, já čerpám striktně z vašeho vystoupení v minulém týdnu. Vy jste uvedl, že příslušné prostředky byly čerpány z bankovního úvěru. Já se táži tedy, od které banky. Vy jste sám prohlásil, že je to krystalicky čisté, takže nevidím důvod, proč to tajit. Vy jste uvedl ve sdělovacích prostředcích, že ručitelem, zajišťovatelem této půjčky byla paní Barková. Já jsem pouze uvedl, že podle standardní metodiky českých bank je třeba, aby ručil za úvěr i ten, kdo o úvěr žádá. Není možné ručit pouze třetí osobou, tudíž jsem se otázal, jak firma vaší ženy, případně vaše rodina, případně vaše žena ručila za úvěr na nákup tohoto domu. A poslední moje otázka, na kterou jste neodpověděl, zda opravdu považujete za standardní, že firma pouhé tři týdny po svém zapsání do rejstříku dostane šestimilionový úvěr.

Opatření, o kterých vy jste mluvil, pozastavení podnikání vaší manželky, je opatřením pro budoucnost. Toto opatření nevysvětluje podivný původ části vašeho majetku. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross, k dispozici jsou dvě minuty na odpověď.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Za prvé, vážený pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, pokud jde o záležitosti, které se týkají ručení, já samozřejmě tu smluvní dokumentaci neznám, tak v tuto chvíli nechci chodit do velkých podrobností, abyste mě pak nechytali za slovíčko, ale jasně bylo řečeno, že byl pozván finanční úřad, aby udělal příslušnou kontrolu, jasně bylo řečeno, že bude, nebo dokonce byl proveden příslušný audit, a jasně bylo řečeno, že příslušná právní kancelář povede tuto firmu. Bude nejen hledat nejlepší způsob řešení do budoucna, ale také samozřejmě bude kontrolovat všechny kroky, které v této firmě byly učiněny. Až to tato právní kancelář zjistí, myslím, že není sebemenší problém, aby pak bylo řečeno podrobně, jak všechny záležitosti probíhaly. Jak jistě všichni víte, smluvní dokumentace k poskytování půjček je poměrně složitá, a jelikož jsem si půjčku nevzal ani já, ani moje žena, ale příslušná firma, tak já ji do detailu samozřejmě neznám.

Pokud jde o banku, která poskytla úvěr, tak úvěr poskytla e-Banka.To již bylo také řečeno, není na tom v tuto chvíli určitě co tajit. Myslím si, že jestli je nebo není obvyklé, že během tří týdnů je poskytnut úvěr, tak já nevím, jestli je to obvyklé, já jsem si úvěrů mnoho nebral. V každém případě bych přál českému podnikatelskému prostředí, aby to standardní bylo. Pokud se podíváte na reklamní kampaň řady bank, tak samozřejmě banky inzerují skoro nemožné. Vedle těch vysokých poplatků, které české banky vybírají, tak myslím, že je dobře, pokud budou jen zkvalitňovat své služby. Pokud byly splněny všechny příslušné podmínky, které bankovní instituce vyžadovala, myslím, že je opravdu pouštění se na velmi tenký led zpochybňovat tady úlohu renomované banky v této záležitosti. To kritizujte předsedu vlády, ale do bankovního sektoru bych se příliš nepouštěl.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik tedy interpelace pana poslance Nečase a nyní prosím paní místopředsedkyni Miroslavu Němcovou, která bude další interpelující na premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve navázala na to, co zde zaznělo před malou chvílí. V jedné z odpovědí, lépe řečeno v té poslední odpovědi pan premiér řekl, že nezná smluvní dokumentaci, která byla uzavřena na úvěr pro firmu jeho ženy. Já bych vás chtěla, vážený pane premiére, upozornit a zeptat se na váš názor, jak to vypadá podle vás. Podle obchodního zákoníku je třeba do listin rejstříkového soudu k zápisu obchodní společnosti, tedy společnosti vaší paní, založené jediným zakladatelem a společníkem, opět vaší paní, souhlas manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů. Tedy musel jste znát všechny podrobnosti o smlouvách, které byly uzavírány. Je důvodem vaší mlčenlivosti to, že v pozadí tohoto případu je paní Barková, v jejímž domě, jak už zde bylo řečeno, se provozuje nevěstinec a je také stíhána pro různé podvody?

Za další vám chci položit otázky, na které jste mi minule neodpověděl a které mi zaslali občané. První z nich zní takto: Pane premiére, proč jste vědomě lhal novinářům i občanům této země? Mimo jiné jste tvrdil, že znáte své zahraniční příbuzné, od kterých si váš strýc půjčil. My jako opoziční strana nemáme žádné vyšetřovací týmy, ani speciální vyšetřovací týmy, jako je Mlýn, abychom si jasno ve vašich penězích udělali. Ale vzhledem k tomu, že to vy nehodláte udělat, usvědčil jste sám sebe ze lži, a lhát nebo nemít jasno v penězích je stejně špatné pro výkon funkce premiéra české země.

Dále chci říci a zeptat se na váš názor na to, že pokud vaše manželka pod nátlakem vašich koaličních partnerů přeruší podnikání, resp. předáte firmy ke správě právníkům, že tím je skončena debata o původu tohoto majetku, který byl základem k podobnému podnikání. Základ majetku je totiž stejný, zisk z takto založeného podnikání vám i vaší paní zůstává.

Děkuji za odpověď na tyto otázky. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím předsedu vlády Stanislava Grosse, aby se ujal svých pěti minut odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, možná že to nebude vyžadovat ani pět minut.

Pokud jde o souhlas s použitím majetku, já jsem rád, že kolegové z ODS si zatleskali, ale jestli máte pocit, že tady bylo uděláno něco nestandardně, že jsem k tomu souhlas nedal, tak vás musím ujistit, že jsem souhlas dal, ale z toho nevyplývá, že člověk musí dennodenně studovat smluvní dokumentace příslušné firmy. Nikde nic takového není, a pokud někomu z vás manželka nebo manžel podnikají a tento souhlas dáváte, tak se jen sami zamyslete, jestli dennodenně kontrolujete, jakým způsobem se které věci v těchto firmách dělají. To je k první věci.

Za druhé. Pokud jde o to, jestli si myslím, že tímto je tato záležitost vyřešena, musím pouze říci, že teze, která byla vyřčena v otázce podivné nabytí majetku, tak bych, přestože tady mám odpovídat, položil alespoň řečnickou otázku: Jaké podivné nabytí majetku? Co je podivného na nabytí majetku firmou, která pozvala dobrovolně finanční kontrolu, ať zkontroluje její účetnictví? Co je podivného na nabytí majetku firmou, která sama požádala tento finanční úřad o to, aby také prověřil původ prostředků, za které se majetek pořídil?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP