(14.50 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, mně přece jen připadá časový horizont několika měsíců jako docela dost dlouhý a mlhavý na to, aby se nadále stačilo s problémem, který nás teď trápí, dostatečně nebo nadbytečně naplňovat to prostředí, ten prostor, který zde máme přece jen v Poslanecké sněmovně pro jinou práci. Já bych rád požádal, aby práce na přípravě obou zákonů - protože o zákonu o střetu zájmů jste se zmínil velmi okrajově a tam si myslím, že je také velmi zakopaný pes - aby se práce na obou zákonech velmi urychlily. Myslím si, že poslanecký klub KSČM velmi přivítá předložení těchto novel zákonů a bude na nich aktivně spolupracovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tu neurčitou lhůtu "několik měsíců" řekl kvůli tomu, že se samozřejmě budeme snažit hledat širší podporu, především i podporu všech koaličních poslaneckých klubů alespoň stávající koalice, a myslím si, že z tohoto pohledu je důležité, aby určitý časový prostor vytvořen byl. Nicméně to rozhodně není nic, co by nás mělo dlouze zdržovat, takže já si myslím, že požadavek na to, aby tento návrh zákona byl předložen co nejdříve, je určitě možné akceptovat. Já samozřejmě udělám maximum pro to, aby se vláda tímto návrhem, který je již v paragrafovaném znění hotov a je zpracován na Ministerstvu spravedlnosti ve spolupráci s ostatními resorty, zabývala a aby jej Poslanecká sněmovna dostala k dispozici co nejdříve.

Myslím si, že můžeme během prvního pololetí tohoto roku být s tímto návrhem ve Sněmovně hotovi tak, aby mohl postoupit legislativní proces do horní komory našeho Parlamentu. Myslím si, že můžeme všechno stihnout v docela dobrém čase, tak aby nabyl účinnosti a ještě v rámci tohoto volebního období řešil některé věci, které jsou pro nás podstatné.

Pokud jde o šíři záběru, znovu připomínám, že podle našeho názoru je třeba, aby střet zájmů se týkal i většího množství osob než jen ústavních činitelů. Určitě jde o všechny osoby, které mohou disponovat s veřejnými prostředky jak na úrovni samospráv, tak především na úrovni státní správy a některých institucí, jako je třeba Česká konsolidační agentura, i když tam je omezená účinnost existence této agentury, ale říkám to jen jako příklad, že existují instituce, které stojí jakoby mimo velkou pozornost, a přitom se tam rozhoduje o poměrně velkém objemu prostředků.

Děkuji za pozornost a tento apel na zkrácení termínu vyslyšíme. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane premiére. To byla interpelace poslance Pavla Kováčika. Nyní uděluji slovo panu poslanci Petru Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo vlády, vzhledem k předchozí otázce, jste-li tak přesvědčeným zastáncem majetkových přiznání, je otázkou, proč se těmito majetkovými přiznáními sám a dobrovolně neřídíte, proč například neuvádíte svůj majetek v příslušném přiznání ústavních činitelů včetně uvedení částek, za které jste jej pořídil, a odvoláváte se na to, že vám to zákon nenařizuje. To za prvé.

Za druhé. Vážený pane předsedo vlády, je tady velmi důležitá otázka vašeho majetku a majetku vašich nejbližších, a proto se vás táži, která konkrétní banka poskytla úvěr firmě vaší ženy, za který nakoupila dům na Proseku. Je tady totiž otázka, zda příslušná banka, případně její majitelé se nezúčastňují některých transakcí se státem například v podobě privatizačních poradců nebo zda neusilují o privatizaci některého státního podílu. Je třeba zdůraznit, že tento úvěr byl poskytnut za nápadně výhodných podmínek. Firma, která pouhé tři týdny po své registraci v příslušném rejstříku dostala úvěr na 6 milionů, je naprosté unikum v této zemi. Chci také zdůraznit, že podle standardního postupu našich bank úvěr nemůže být jištěn pouze majetkem třetí osoby. Jinými slovy, pokud vy jste uvedl, že tento úvěr byl jištěn paní Barkovou, je to proti standardnímu postupu našich bank, protože musí být jištěn ještě majetkem příslušné právnické nebo fyzické osoby, která si žádá o úvěr, v tomto případě tedy firmou vaší ženy. Jak tedy byl skutečně a naplno jištěn podle standardního postupu tento úvěr?

Chci také zdůraznit, vážený pane předsedo, že s vaší ženou podniká trestně stíhaná osoba. Vaše žena koupila dům, trestně stíhaná osoba také a mají s nimi společný podnikatelský záměr. Ale tato osoba přišla k tomuto domu velmi zvláštním způsobem. Nemyslíte, že byste měl usilovat o vysvětlení, kde vzal provozní jedné z firem této stíhané osoby 11 milionů na koupi tohoto domu, proč jí pak tento dům prodal za pouhých 5 milionů a kdo financoval oněch 6 milionů údajné ztráty? Nemyslíte, že tady vzniká vážné podezření z praní špinavých peněz například získaných organizovanou prostitucí? (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Předseda vlády Stanislav Gross má k dispozici pět minut na odpověď na tuto interpelaci. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní kolegyně, páni kolegové, já jsem čekal něco originálního, ale vrátíme se tedy k tomu, o čem jsme zde již hovořili.

Za prvé, pan kolega Nečas čerpá informace zřejmě především z týdeníku Respekt, takže první, co je asi zapotřebí říci, je to, že proti týdeníku Respekt již byly podniknuty příslušné právní kroky, protože ve svých článcích informoval o mnoha nepravdivých "informacích", respektive sděloval řadu lživých informací, které se prostě na pravdě nezakládají, a bude možné je velmi jednoduše doložit. Já doufám, že týdeník Respekt nechá celou věc dojít k soudu, protože tam může přijít i příslušná sankce, nikoliv že půjde pouze na tiskovou omluvu, respektive tiskovou opravu. Ale to se uvidí.

V každém případě proti zdroji informací, ze kterého čerpá pan poslanec Nečas - protože ty informace v mnohých ohledech, v těch klíčových, byly lživé - byly již udělány příslušné právní kroky. To je první věc.

Pokud jde o jméno konkrétní banky, nevím, proč se mě na to pan poslanec Nečas ptá, protože když tak dobře studoval příslušný týdeník, tak v tom týdeníku si mohl přečíst, o kterou banku jde. Já mohu pouze potvrdit, že tato banka poskytla tento příslušný úvěr, a jestli chcete zpochybňovat některé bankovní instituce, tak mi prosím vás řekněte, u které bankovní instituce se dá vzít normální bankovní úvěr, která z bankovních institucí nemá nějaký vztah se státem buď v okamžiku, že někde je na úvěrové lince pro významný státní podnik, například že jeden významný podnik se skoro stoprocentní státní účastí bude kupovat nová letadla, na tato letadla bude brát úvěr, a pokud vím, tak tento úvěr bude kryt konsorciem několika nejvýznamnějších českých bank, takže kdyby to bylo u jiné banky, zase budete hovořit o tom, že tato banka získala výhodný byznys v tom, že financuje nákup těchto nových letadel. Tato argumentace je prostě nesmyslná, ale pokud se do ní chcete pustit, tak se do ní samozřejmě pusťte, ale pak už zřejmě nebudete vést polemiku s předsedou vlády, ale s významnými bankovními institucemi, a ty nejsou tak snadným terčem jako předseda vlády v České republice. Takže to je k této záležitosti.

Pokud jde o podnikání s trestně stíhanou osobou, opět bylo již jasně řečeno, že v době, kdy tento podnikatelský projekt vznikal, a v době, kdy byla poskytnuta zmíněná záruka, tato osoba trestně stíhána nebyla, a to je věc, která se dá také velmi jednoduše doložit.

Na druhé straně jsme také jasně řekli, že po dobu, kdy budu zastávat stávající ústavní funkci, tak moje žena přerušuje podnikání, a teď příslušná právní kancelář hledá standardní rozumné právní řešení. Nevím, jakou cestu navrhne, ale chci, aby byla navržena cesta, která nebude zavdávat jakýchkoli záminek k tomu, aby mohly být tyto aktivity politicky zneužívány, tak jak jsou zneužívány v tuto dobu.

Pokud jde o tu záležitost, to opět by tady vyvolávalo nějaké podezření, že firma mé ženy kupovala příslušný dům od firmy paní Barkové. Tak to prosím vás vůbec nebylo. Pokud jde o ten příslušný dům, byl kupován od hlavního města Prahy. Byl bych velmi rád, aby tady zase nebyly zkreslovány některé údaje, tak jak v poslední době bylo mnohokrát zkreslováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP