(15.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Co je podivného na nabytí majetku firmou, která požádala o audit, a příslušná auditorská firma svůj závěr nepochybně dá k dispozici? Odmítám tezi podezřelého nebo podivného nabytí majetku. Možná že ve vašich očích je představa taková, že není možné, aby se vašim politickým soupeřům někde v něčem dařilo. Ale já si prostě myslím, že pokud vznikl legitimní podnikatelský záměr, pokud je legitimním způsobem v souladu s našimi zákony profinancován, tak se vám to může nelíbit, můžete některé věci kritizovat - a já nejsem ze všech okolností tohoto nadšený také, to říkám otevřeně - ale je to tak jediné, co v tento okamžik můžeme dělat.

Myslím si, že maximálně můžeme hledat cestu, jak třeba do budoucna obecně zpřísnit podmínky pro podnikání vrcholných ústavních činitelů a třeba i jejich rodinných příslušníků. Ale to pak musí nějaká norma obsahovat. Zatím v tuto chvíli to žádná taková norma neobsahuje. Mimochodem, kdykoliv jsme přišli se zpřísněním příslušných zákonných norem, tak je jenom otázka, abyste si na ni sami odpověděli, kdo vždycky byl proti zpřísnění takovýchto norem. Myslím si, že se budete muset podívat především do vlastních řad.

To je všechno, co k této záležitosti v tuto chvíli mohu říci. Předpokládám, že ještě padne doplňující otázka na příslušné divadlo, a můžeme pokračovat dál v práci pro lidi. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní místopředsedkyně Němcová využije, jak vidím, možnosti položit doplňující otázku, takže jí udělím slovo. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Už ani nemám snad dotaz, i když bych ráda, kdybych slyšela vyjádření pana premiéra. Ale odpovím spíše já jemu, co je na tom všem podivné.

Podivné je od samého začátku to, že neustále mění své výpovědi, vnáší do celého příběhu podivná fakta a vnáší bizarní lidi a výmluvy. To je první podivnost. Druhá podivnost, pokud se týká firmy, je v tom, že byla založena v rozporu s tím, co zažívají všechny ostatní firmy v České republice, v neobvykle krátké době. Získala neobvykle rychle úvěr. Nic se nedozvídáme o tom, to je další podivnost, kdo opravdu a jakým způsobem za tento úvěr ručí.

Čili, pane premiére, ptáte-li se na to, co je podivného na vašem podnikání nebo na vašem vlastnění, získání vašeho majetku, podivné je téměř všechno. Sám jste tyto podivné otázky navodil tím, že nám na ně odmítáte odpovědět. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, mám pocit, že paní místopředsedkyně Němcová je nahluchlá (nesouhlasné výkřiky) anebo některé věci prostě slyšet nechce. Prostě otázky, které se jí v hlavě stále vznášejí jako nevysvětlené, několikrát vysvětlené byly. Firma byla standardním způsobem založena, a mimochodem to, o čem hovořila paní kolegyně Němcová, se netýká žádného poskytování úvěru, ale vkladu firmy, respektive zapsání firmy do obchodního rejstříku, takže tam je zase zapotřebí si trošku doplnit znalosti.

Pokud jde o to, kdo financoval, jasně jsem odpověděl, že to byla e-Banka. O tom, kdo ručil, tak to víte. Ví to celá veřejnost. To je okolnost, ze které samozřejmě žádnou velkou radost nemám. To není šťastné. Za toto kritiku samozřejmě přijímám, byť problém nastal v okamžiku, kdy už toto ručení vzniklo.

Nevím, jakým způsobem je možné ještě více odpovědět na otázky, které byly odpovězeny. Pokud to někdo slyšet nechce, ať to neslyší, ale myslím si, že pro veřejnost je to zcela zřejmé. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je 15.14 hodin. Domnívám se, že jsme víceméně vyčerpali čas interpelací na premiéra, který je do 15.15 hodin. Jak říká jednací řád, můžeme v této chvíli rovnou přejít na interpelace na ministry.

Tím, kdo si vylosoval pořadí jako první, je pan poslanec Martin Říman, který má v úmyslu interpelovat pana ministra Zdeňka Škromacha ve věci švarc-systému. Žádám pana poslance Martina Římana, aby se v této části ujal slova jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu mít dvě jednoduché otázky. V podstatě zopakuji to, nač jsem se pana ministra Škromacha ptal při debatě o novele zákona o zaměstnanosti minulý týden. Pan ministr mi neodpověděl, tak doufám, že mi odpoví alespoň při příležitosti interpelací.

Já jsem se ho tedy minulý týden ptal a ptám se ho tímto i dnes, aby vysvětlil konkrétně, zcela zřetelně a nevyhýbavě, podle jakých znaků člověk, který si přečte jeho ministerstvem navržené znění odst. 4 § 13, rozpozná, že se jedná nebo nejedná o tzv. zastřený pracovní vztah. Protože pokud jsme právní stát, tak by to mělo být zřejmé z přečtení zákona, a nikoliv až z nějakého metodického pokynu. To je otázka číslo 1.

Otázka číslo 2 na pana ministra Škromacha je, jak a proč klasifikujeme zaměstnávání nebo chcete-li obchodně-pracovně-právní vztah našich asistentů, tedy asistentů poslanců a senátorů, kteří, jak známo, pracují jako OSVČ, a podle jakých znaků to je nebo není švarc-systém, a zároveň podle jakých znaků je nebo není švarc-systém zaměstnání pana Přibyla, bývalého šéfa Úřadu vlády, který v současné době jako OSVČ pracuje pro Ministerstvo vnitra.

Jsou to tytéž otázky jako minulý týden. Doufám, že pan ministr uzná, že měl dost času na přípravu. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme slyšeli interpelaci pana poslance Římana. Nyní prosím pana ministra Zdeňka Škromacha, aby využil pěti minut, které má k odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o stále připomínanou otázku asistentů poslanců a senátorů, tak na základně iniciativy, která se objevila ve sdělovacích prostředcích ze strany některých poslanců a senátorů, jsem inicioval u příslušného úřadu práce kontrolu v rámci Parlamentu, aby prověřil, zda to je tak, jak tvrdíte, nebo není. S výsledkem této kontroly budete seznámeni. V této chvíli se k tomu nebudu vyjadřovat.

Jinak bych si dovolil, vážený pane poslanče, k této úpravě ještě říci, protože určitě mnozí diváci, kteří sledují tyto interpelace, nejsou dostatečně informováni, že zaměstnávání na živnostenský list, o čemž hovoříte, což je nazýváno švarc-systémem - píše se to se "š" česky, nikoliv německy, a je to podle podnikatele, který v té době tento systém používal - tak tato úprava není úpravou, kterou by vymyslelo toto ministerstvo, ministr Škromach nebo tato vláda. Je to úprava, která byla zavedena již v roce 1991 na základě poznatku o postupu některých podnikatelů, kteří nesjednávali pracovní smlouvy na práce, například prodavače, skladníka, pokladní atd., ale využívali toto - a zdůrazňuji - zaměstnávání na živnostenský list, což samo o sobě je nesmysl. Buď jsem živnostník a podnikatel, osoba samostatně - zdůrazňuji samostatně - výdělečně činná, anebo jsem osoba v závislé činnosti neboli zaměstnanec. To znamená, že základní rozlišení je v tom, zda skutečně podnikám, to znamená, například základním znakem je, že tuto práci vykonávám vlastními prostředky, jako elektrikář má alespoň vlastní kombinačky.

Uvedu to na příkladu, který tady pan poslanec přeslechl při minulém projednávání. Například pracovník, podnikatel nebo živnostník, který pracuje v lese jako dřevorubec, má vlastní motorovou pilu, má vlastní vybavení a má kontrakt na to, že zpracuje určitý objem dřeva, tak je samozřejmě živnostník, a tady není problém. Přijde-li ovšem takový člověk do zaměstnání s živnostenským listem, dostane motorovou pilu od firmy, má stanovený pracovní čas, má stanoveného nadřízeného, tak to je samozřejmě zaměstnávání na živnostenský list.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP