(12.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Chtěl bych konstatovat, že bychom se měli k těmto problémům pokud možno chovat trošičku důstojněji, a když už načítáme pozměňovací návrhy k některým zákonům, tak je formulujme alespoň do jednoho tisku, ne abychom dnes měli v programu dva tisky a v každém novelizovali stejný zákon. Dokonce každý tisk z jiného garančního výboru.

Možná by nebylo na škodu, kdyby organizační výbor projednal návrh na změnu jednacího řádu a každého čtvrt roku zde šel nějaký tzv. sběrný tisk, kde by byl navržen nějaký novelizovaný bod, který by se pak stáhl, a každý by tam dal to, co chce uplatnit při otevření jiných zákonů. To není silvestrovský vtip, to je možná návrh na řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení? Ještě v rámci rozpravy, pánové? Takže pan ministr a místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, já mám samozřejmě určitý problém s tím, že do této novely zákona jsou vkládány dva návrhy, které nesouvisejí s tímto zákonem. Samozřejmě pokud se rozhodnete a prohlasujete tyto návrhy, je to vaše rozhodnutí, ale myslím si, že je to naprosto nesystémový přístup, a těžko asi je možné tímto způsobem postupovat i v jiných případech.

Co ještě s tím souvisí, je také otázka průchodnosti tohoto návrhu oběma komorami Parlamentu, aby náhodou jeden z těchto zákonů se například nestal problémem v Senátu, protože potřebujeme, aby tato úprava vstoupila v účinnost co možná nejdříve, aby bylo možné realizovat to, co bylo záměrem, to je upravit tu část, která se týká postavení lidí, kteří pracují a zároveň mají vedlejší činnost. Jde o to, aby také dosáhli na sociální dávky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Zdeňkovi Škromachovi. Slovo má pan zpravodaj Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, další členové vlády, dámy a pánové, k věcem ohledně jednotlivých pozměňovacích návrhů se vyjádřím až při hlasování. Nyní mi dovolte, abych vystoupil ke svým pozměňovacím návrhům. Vzhledem k tomu, že ke sněmovnímu tisku 806 se vracíme opět po dvou dnech, budu velmi stručný.

Již v prvním a druhém čtení jsem ocenil a přivítal snahu vlády napravit vlastní chybu. Přesto musím říci, že ji nyní považuji za nedostatečnou. Dobře rozumím tomu, že se kolegové ze sociální demokracie i z komunistické strany dívají s nedůvěrou na každého zodpovědného a samostatného občana, který jen nenatahuje ruku, ale snaží se postarat sám o sebe. Dobře rozumím i tomu, že těžko můžeme čekat nějaké výrazné pochopení pro problémy živnostníků ze strany vlády, která této skupině našich obyvatel ve své podstatě vyhlásila válku a hází další a další klacky pod nohy. Přesto si vás dovolím o takové pochopení v této předvánoční době požádat.

Tento můj návrh se týká drobných živnostníků, kterým se nevede právě nejlépe, přesto však neztratili naději, že bude lépe a že má smysl postarat se o sebe, o své děti, o svoji rodinu. Jsem přesvědčen, že přijetí pozměňovacího návrhu, který opět zrovnoprávní i drobné živnostníky, nemající příjmy z jiné než samostatné činnosti, bude nejen tím nejlepším vánočním dárkem pro tyto živnostníky, ale i dobrou zprávou pro celou tuto zemi. Zprávou o tom, že si těchto pracovitých a zodpovědných lidí vážíme, stojíme o ně, že je nepovažujeme a priori za podvodníky. Vážení, stojí to za to. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se opět přihlásil ministr práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já musím jenom kroutit hlavou nad tím, co tu řekl pan poslanec, protože jestliže tady někoho obviňuje z toho, co říkal, tak je to nepřijatelné a nepřístojné.

Myslím, že tady nejde o to, jestli někdo je, nebo není podnikatel, jestli někdo je, nebo není v zaměstnaneckém poměru. Reálným faktem je to, o čem hovoříme dnes, že naprostá většina živnostníků a podniků je závislá na státě, je závislá na sociálních dávkách, které stát vyplácí. To je prostě realita. Ten problém by samozřejmě nebyl, pokud by příjmy našich podnikatelů a živnostníků byly výrazně vyšší, protože podle systému sociálních dávek by jim žádný nárok na sociální dávky nevznikl.

Myslím si, že se vede spíše ideologická debata. Pojďme, odhlasujme ten zákon, který má pomoci živnostníkům. Chci jednoznačně prohlásit za sociální demokracii, že naším záměrem je podporovat živnostníky, podporovat podnikatele, ale přiměřeným způsobem, aby na to zase nedoplácely jiné skupiny.

Já myslím, že tak jak je návrh zákona navržen, je navržen správně a že nemá smysl tady vést nějakou ideologickou diskusi a pokřikovat po sobě. Já bych požádal pana řídícího, aby upozornil poslance na to, že vykřikovat z místa po hovořícím různé poznámky a podobně, a to momentálně z řad klubu ODS, není zrovna přiměřené situaci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se paní poslankyně Páralová. Já upozornění pana místopředsedy vlády interpretuji tak, že jsme dospělí lidé, každý už byl nějak vychován a chová se podle toho. Já už to teď nenapravím a vy také ne.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych upřesnila, o čem se v tuto chvíli jedná. Od 1. ledna byla přijata úprava v rámci tzv. reformy veřejných financí, která říká: "Osoba samostatně výdělečně činná má nárok na přídavky na děti a na sociální dávky tak, že se jí počítá, jako by měla příjem minimálně 8400 Kč, i v případě, že tento příjem nemá." Pak se může lehce stát, že rodiny živnostníků přijdou o přídavky na děti. Stalo se tak hlavně právě v rodinách, které podnikají na tzv. vedlejší živnostenský list.

Uvedu vám příklad rodiny se třemi dětmi, kdy oba rodiče pracují a mají příjmy těsně nad minimální mzdou a k tomu mají oba živnost. Paní vyučuje angličtinu v mateřské školce za 1500 Kč měsíčně, manžel je tenisový rozhodčí a vydělá si průměrně měsíčně 2000 Kč. Oběma se počítá, jako by si vydělali 8400 Kč, a ztratili vlastně nárok na dětské přídavky a na další sociální dávky.

Nám se to samozřejmě nelíbí, protože to zakládá nespravedlnost mezi zaměstnanci a mezi živnostníky. Proto vám Občanská demokratická strana nabízí dvě řešení. To první řešení, které je v návrhu pana poslance Petra Tluchoře pod variantou A, vrací vše před 1. leden letošního roku, to znamená, zrovnoprávňuje všechny živnostníky. Jestliže nepřijmete tento návrh, pak máme pro vás ještě variantu B. Tato varianta B říká, že dětské přídavky budou vyplaceny zpětně za ty tři měsíce, za které letos nebyly vyplaceny. Myslím, že by to byl krásný dárek pro rodiny živnostníků, ale jenom těch vedlejších živnostníků.

Prosím vás, pokud se nepřikloníte k variantě A, abyste se přiklonili alespoň k variantě B, protože zde se jedná o zaměstnance, a jedná se o zaměstnance, kteří mají vedlejší živnostenský list a díky tomu nemají nárok na žádné dávky. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP