(12.30 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Tím je nehlasovatelná alternativa 1. Hlasujeme o J3 - doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování číslo 495. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 182 bylo pro 167, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: J4 - nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování číslo 496. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 182 bylo pro 32, 95 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: K J6 mám neutrální stanovisko. (Ministr negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování číslo 497. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců pro bylo 45, 113 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní hlasujeme o G3, což je účinnost. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 498. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 182 poslanců bylo pro 173, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Mám za to, že jsme hlasovali o všech předložených návrzích všech výborů i poslanců.

Legislativní návrhy jsem jen načetl, takže je zopakuji. Můžeme hlasovat současně o všech čtyřech?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že ano. Pan poslanec Koníček nemá námitky.

 

Poslanec Karel Sehoř: U G33 je místo odstavce 3 odstavec 4. U B11 místo slovo "odesilatelem" je "odesilatele". U B1 se doplňuje spojka "a" před slovo "elektronické". Pak bylo konstatování, že C42 a H2 se vzájemně neruší. Čili žádám o hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 499. Kdo souhlasí s těmito úpravami, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců pro hlasovalo 176, proti 2. Přesto tyto návrhy byly přijaty.

 

Je souhlas s tím, že mohu přednést závěrečné usnesení, kde bychom hlasovali o výsledku našeho snažení?

 

Poslanec Karel Sehoř: Ještě bych chtěl upozornit na to, že nám prošlo to, že jsme se vlomili do kompetencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a také nám prošla nerovnost mezi vysílateli celoplošných televizí a Česká televize bude zvýhodněna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, poslyšte: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 768, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování číslo 500. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců bylo pro 108, 54 proti. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato. Skončilo třetí čtení tohoto návrhu zákona. Gratuluji všem, kteří z toho výsledku mají radost.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vám poděkovat, byť si myslím o některých krocích, že zvýšily výdaje státního rozpočtu poměrně zásadním způsobem, ale je to vaše vůle, vaše rozhodnutí. Děkuji vám mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní přichází na řadu bod, který jsme zařadili dnes ráno, a to je doprovodné usnesení.

 

105.
Návrh doprovodného usnesení ke sněmovnímu tisku 768

 

Prosím, aby v tomto nově zařazeném bodu se ujal slova pan poslanec Ladislav Šustr a návrh uvedl.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si k právě schválenému zákonu toto doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby jí předložila mimořádnou zprávu, která bude obsahovat informaci o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, a to na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Protože je předmětem usnesení, které pan poslanec Šustr přečetl, domnívám se, že není nezbytné, aby je četl znovu.

Odhlásím vás a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 501 rozhodneme o usnesení, které zde nyní zaznělo. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 poslanců pro bylo 167, nikdo proti. Tento návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu poslanci Ladislavu Šustrovi.

 

Dalším bodem je

 

102.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 482/91 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 806/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach zaujal místo u stolku zpravodajů, nebo chce-li, aby vystoupil. - Není třeba vystupovat.

Pan poslanec Petr Tluchoř, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nechť se dostaví ke stolku zpravodajů.

Dámy a pánové, vás, kteří v tuto chvíli diskutujete velmi pravděpodobně o něčem jiném, prosím, abyste se zklidnili, protože vám chci sdělit zásadní stanovisko. Pozměňovací návrhy máte ve sněmovním tisku 806/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jsme ve zvláštním režimu, kdy dokážeme během 48 hodin od načtení schválit pozměňovací návrh. Dokonce v zákonech, které souvisí se zcela jinými zákony, dokonce i garance výborů je zcela jiná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP