(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Ještě někdo se hlásí v rámci třetího čtení do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal povinností. Odhlásím vás. Přihlaste se, budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení padly dohromady čtyři pozměňovací návrhy, z toho jeden ve dvou variantách.

Pod písmenem A je uveden návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 203. Pod písmenem B je uveden návrh pana poslance Tomáše Kvapila, kde musím upozornit na to, že se jedná o změnu zákona o dani z přidané hodnoty. Pod písmenem C je pak uveden návrh Petra Tluchoře, tedy můj, ve dvou variantách. Pod písmenem D je uveden návrh pana poslance Radko Martínka. I zde musím upozornit, že se jedná o změnu zákona o veřejných zakázkách.

Navrhuji tedy tuto proceduru: aby se hlasovalo nejdříve o pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, za druhé o pozměňovacím návrhu pana poslance Kvapila, za třetí o mých pozměňovacích návrzích pod písmenem C, nejdříve varianta A, pokud nebude přijata, tak poté varianta B, a na závěr o pozměňovacím návrhu písmeno D pana poslance Martínka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Má někdo námitky proti tomu, abychom postupovali touto standardní cestou? Ne-li, tak se pustíme do hlasování.

 

Jako první bude k hlasování pozměňovací návrh pod písmenem A. Vaše stanoviska? (Zpravodaj podporuje. Ministr doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 502. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, 163 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dále tedy pozměňovací návrh pod písmenem B. Nejen vzhledem k proceduře nesouhlas. (Ministr je bez stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 503. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 170 poslanců, 125 pro, 32 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dále pod písmenem C, varianta A. Souhlas. (Ministr důrazně nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 504. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, 48 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vzhledem k nepřijetí varianty A, budeme hlasovat o variantě B. Rovněž souhlas. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 505. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, 68 bylo pro, 46 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za D. Neutrální stanovisko vzhledem k proceduře, jinak spíše pozitivní. (Ministr je bez stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 506. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, 122 pro, 11 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy.

Přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - teď tam budou muset být doplněny všechny názvy zákonů, jak jsme to přijali - a zákon o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 806, ve smyslu schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 507. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 160 pro, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, mám za to, že by bylo velmi užitečné projednat poslední zákon před polední přestávkou, a to je

 

69.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb.,
o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 787/ - třetí čtení

 

Je to bod, který je pevně zařazen. Myslím si, že vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy se vešly na jednu stránku, jsme schopni se s tím ještě vyrovnat. Prosím, aby pan ministr Škromach setrval na svém místě. Prosím paní poslankyni Alenu Páralovou, aby se ujala svých povinností. Obdrželi jsme sněmovní tisk 787/2, který obsahuje návrhy na zamítnutí a podmíněný pozměňovací návrh.

Otevírám v tuto chvíli rozpravu. Paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré poledne, podávám návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, paní zpravodajka.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, v tuto chvíli zde máme návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví za zamítnutí, další návrh na zamítnutí od pana poslance Zralého a od paní poslankyně Vojtilové máme návrh na vrácení do druhého čtení. Domnívám se, že nejprve musíme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, s tímto postupem souhlasím.

 

Nejsou-li námitky, rozhodneme o návrhu na zamítnutí v hlasování, které má pořadové číslo 508. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, pro bylo 82, proti 63.

 

Počkáme na kontrolu.

Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na opakování druhého čtení. Odhlásím vás. Poprosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP