(12.00 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, váš výklad jednacího řádu je velmi zvláštní. Myslím, že tento výklad nebyl v minulosti sněmovnou akceptován. Protože správně jste ocitoval znění jednacího řádu, který hovoří o tom, jaké návrhy lze podat, ale je normální rozprava, ve které se může hovořit o čemkoliv. Jde pouze o to, že nelze podat jiné návrhy. Prosím, nevykládejte opravdu zvláštním způsobem jednací řád.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upozornění panu poslanci Petru Plevovi. Já jenom podotýkám, že jsem ocitoval jednací řád a že jsem očekával odůvodnění čehokoliv jiného, např. opakování druhého čtení, nikoli podporu toho nebo onoho pozměňovacího návrhu. Protože k tomu se vyjadřuje zpravodaj sněmovny a předkladatel. To je všechno. Já jinak nebráním jakékoliv jiné rozpravě.

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nikdo, proto rozpravu končím. Ptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan předkladatel. Ne. Pan zpravodaj? Také ne.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanoviska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl proceduru - hlasovat pozměňovací návrhy takto: Za prvé. Vyjmout z komplexního pozměňovacího návrhu třetí část číslo 5, kterou bychom hlasovali samostatně, a zbývající pozměňovací návrhy zemědělského výboru hlasovat v druhém hlasování jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Má někdo jiný návrh nebo pozměňovací návrh k postupu zpravodaje? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 63 se ptám, kdo souhlasí s návrhem na hlasování, jak ho předložil zpravodaj. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 160 pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat podle návrhu předloženého panem zpravodajem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Takže první hlasování část třetí - pozměňovací návrh č. 5. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 159 pro 9, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Můžete pokračovat ve zbytku návrhu, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Zgarba: Zbývají ostatní návrhy zemědělského výboru. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj doporučuje. Pan ministr? (Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 65. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 162 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 445, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 162 pro 152, proti nikdo. Zákon byl schválen. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím bod č. 84.

 

Budeme pokračovat bodem č. 85. Pan ministr zůstává na svém místě, u stolku zpravodajů zaujme místo zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Josef Řihák. Budeme projednávat

 

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 459/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 459/2. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se, jestli má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanoviska on a pan ministr zemědělství. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování k sněmovnímu tisku 459/2. Navrhuji jako první hlasovat pozměňovací návrh A6, je to pozměňovací návrh zemědělského výboru. Navrhuji, abychom ho hlasovali samostatně. Poté bychom hlasovali pozměňující návrhy A1 až A20 a legislativně technické úpravy pod body 1 až 32. Je to usnesení zemědělského výboru, navrhuji hlasovat společně, s výjimkou A11. Tady máme pozměňovací návrh C3, a s výjimkou legislativně technické úpravy v bodě 16. Jako třetí hlasování navrhuji hlasovat B1 až B4 společně - návrhy pana kolegy Haška. Pokud odhlasujeme B1 až B4, je nehlasovatelný pozměňovací návrh C5. Jako čtvrté hlasování navrhuji hlasovat společně C1, C2, C3, C4 a C6. Jako páté hlasování navrhuji hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem D, D1 a D2 postupně, jako šesté hlasování pozměňující návrhy pod písmenem E, E1 až E14 společně. Poté bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, má někdo výhradu k tomuto návrhu? Není tomu tak. Protože je přece jen víc hlasování, zeptám se sněmovny, jestli souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 67. Kdo je pro tento způsob hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 165 pro 150, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat podle schválené procedury. Pane zpravodaji, prosím, první hlasování.

 

Poslanec Josef Řihák: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj i ministr: Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo je pro A6. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 165 pro 109, proti 6. Děkuji. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP