(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 165 poslanců 49 pro, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: V tom případě je nehlasovatelný můj pozměňovací návrh pod písmenem C1. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem I pana poslance Bílého. (Stanovisko zpravodajky je kladné, pana ministra rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 165 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím se stal nehlasovatelný návrh B4 zemědělského výboru. Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu B11 zemědělského výboru, který se týká § 47 odstavec 2. (Stanovisko zpravodajky záporné, pana ministra rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 165 pro 33, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: V tom případě budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hanuše pod písmenem F2. (Stanovisko zpravodajky záporné, pana ministra rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 165 poslanců pro jeden, proti 159. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu J2. (Stanovisko zpravodajky je kladné, pana ministra rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 165 pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Omlouvám se, zde došlo ke kolizi s návrhem B11. Domnívám se, že nakonec tento pozměňovací návrh J2 byl nehlasovatelný vzhledem k tomu, že nebyl schválen pozměňovací návrh B11.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: V tom případě se domnívám, že jediný možný postup je, aby někdo podal návrh na revokaci usnesení.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Podávám tedy návrh na revokaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegové mi napovídají, že by bylo možná vhodné, kdybychom toto hlasování prohlásili za zmatečné, ale domnívám se, že tento postup není zcela na místě, protože bylo jednoznačně jasné, o čem hlasujeme. Jestliže nikdo ale nemá námitky proti tomu, že toto hlasování prohlásím za zmatečné, tak ho prohlašuji za zmatečné.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B12 zemědělského výboru společně s pozměňovacím návrhem C3, což je můj pozměňovací návrh - týká se § 48. (Stanovisko zpravodajky je kladné, pana ministra rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 165 pro 132, proti 28. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pozměňovací návrh A6 - týká se § 61 odstavec 9. (Stanovisko zpravodajky je kladné, pana ministra záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 165 poslanců pro 76, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je G pana poslance Skopala. (Stanovisko zpravodajky neutrální, ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 164 bylo 106 pro, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B15 zemědělského výboru - týká se § 64 odstavec 4. (Stanovisko zpravodajky je záporné, pana ministra rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 165 poslanců pro návrh 5, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dalším návrhem je návrh F3 poslance Hanuše. (Stanovisko zpravodajky neutrální, spíše ano, pana ministra spíše ano.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 165 pro návrh 116, proti 9. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP