(10.50 hodin)
(pokračuje Nedvědová)

4. Hlasování o bodu A6, jež se týká § 61 odst. 9; pokud by prošel tento pozměňovací návrh, byl by nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Skopala G.

5. Pozměňovací návrh B15 zemědělského výboru, který se týká § 64; pokud by tento pozměňovací návrh prošel, byl by nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Hanuše F3.

6. Pozměňovací návrh B20 zemědělského výboru, který se týká § 83; pokud by tento pozměňovací návrh prošel, nebyl by hlasovatelný pozměňovací návrh F1 poslance Hanuše.

7. Pozměňovací návrh B22 zemědělského výboru, který se týká § 88 odst. 2; pokud by tento návrh prošel, byl by nehlasovatelný návrh A8.

8. Pozměňovací návrh A10, který se týká § 88 odst. 15; pokud by tento pozměňovací návrh prošel, byl by nehlasovatelný pozměňovací návrh B23 zemědělského výboru. B23 bude hlasovatelný v případě, že nebude schválen A10.

9. Pozměňovací návrh A7, který se týká § 88, 90 až 99; pokud neprojde tento pozměňovací návrh budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy A11, A13 až 20, A22 až 29, A31 a A37.

10. Pozměňovací návrh A21.

11. Pozměňovací návrh A30.

12. Pozměňovací návrh A36.

13. Pozměňovací návrh A39.

14. Nechala bych hlasovat v jednom bloku pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, což budou návrhy A1, A2, A5, A9, A12, A32 až 35, A38 a A40.

15. V jednom bloku by to byly pozměňovací návrhy zemědělského výboru, a to B1 až 3, B5 až 10, B13, B14, B16 až 19, B21, B24 až 29.

16. Pozměňovací návrh C2, což je můj pozměňovací návrh.

17. Můj pozměňovací návrh C4.

18. - 21. Pozměňovací návrhy pana poslance Kaly D1, D2, D3 a D4.

22. Pozměňovací návrh E pana poslance Votavy.

23. Pozměňovací návrh H pana poslance Pelce.

24. Pozměňovací návrh J1 pana poslance Kužvarta.

25. Pozměňovací návrh K1 poslankyně Šedivé.

26. Pozměňovací návrh K2 poslankyně Šedivé a

27. pozměňovací návrh pod písmenem L poslance Sehoře.

Na závěr pak by se hlasovalo o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda má někdo námitky proti návrhu našeho dalšího postupu. Pokud nejsou námitky, domnívám se, že by bylo vhodné tento postup odhlasovat, protože je poměrně komplikovaný.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom postupovali tak, jak uvedla paní zpravodajka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto postupu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 se ze 164 poslanců pro vyslovilo 144, proti nikdo. Návrh dalšího postupu tedy byl odhlasován.

 

Poprosím tedy paní zpravodajku, aby předkládala návrhy k hlasování.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Jako první jsem navrhla hlasování ještě před oficiálním pořadí o legislativně technickém návrhu pana poslance Bílého.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě dříve, než zahájím hlasování, přivolám všechny kolegyně a kolegy, kteří mají zájem o hlasování.

Zeptám se na stanoviska. (Stanovisko zpravodajky bylo kladné, stanoviska ministrů rovněž kladná. Ministr Ambrozek sdělil, že bude vyjadřovat pouze stanoviska odlišná od ministra Palase.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 se z celkového počtu 165 přítomných poslanců 153 vyjádřilo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Prvním oficiálním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem M poslance Beneše, který se vztahuje k § 20. (Stanovisko zpravodajky kladné, ministrů záporné.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP