Stenografický zápis 13. schůze, 2. dubna 2003

(Schůze zahájena ve 14:08 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer


1. Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Michal Doktor
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 15.22 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15:45 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Hana Marvanová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Šulák
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jozef Kubinyi
Pan předseda Martin Muchka
Předseda Martin Muchka
Předseda rady Martin Muchka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze ukončena ve 20.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP