(17.10 hodin)
(pokračuje Chytka)

A ti, kdož hlasovali pro toto jednání, porušili zákon. Já se domnívám, že to je zcela signifikantní.

Jestliže paní poslankyně Marvanová tímto hlasováním porušila zákon, tak chce zřejmě i v celé kauze postupovat nadále tak - ne že brání zákon, ale že jde pouze o politikum.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní poslankyně Marvanová má příležitost vystoupit s faktickou poznámkou a pak už bude hovořit pan poslanec Petr Šulák, který je řádně přihlášen.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Faktickou poznámkou chci reagovat na dvě předešlá vystoupení. Za prvé nikdo z poslanců, kdo hlasoval pro to, aby se nyní konala tato schůze s tímto programem, samozřejmě zákon neporušil, řeší to ustanovení § 51 odst. 6. Nechci zdržovat, všichni poslanci si to mohou přečíst, stejně jako všichni ostatní, i já jsem zákon o jednacím řádu dodržela.

Nicméně chci se vyjádřit k tomu - proto jsem se přihlásila - co říkal pan poslanec Pleva. Pan poslanec Pleva zde opět vystoupil se svým oblíbeným vystoupením, že za všechny problémy, které zde máme v médiích, mohu já osobně. To je situace trvající již osm let. A to přes to, že jsem po celé minulé volební období nebyla ani členem Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od pana poslance Plevy a dalších, kteří to říkají.

Já chci říci jednoznačně, že pan poslanec Pleva nemá pravdu, že si vymýšlí, že návrh, který jsem já podávala s dalšími poslanci této sněmovně v roce 1995, se netýkal licenčních podmínek. Týkal se zavedení principu registrace u kabelového a satelitního vysílání a přidělení dvou kanálů veřejnoprávní České televizi. Každý se o tom může přesvědčit, protože ten důkaz existuje. Je to tisk 1821, který je vyvěšen na webu Poslanecké sněmovny. Také by to mohl dosvědčit předsedající schůze pan místopředseda Kasal, který byl společně se mnou spolupředkladatelem této novely, která je také jasně zdůvodňována, že jde o řešení kabelových a satelitních televizí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, čas! (Poslankyně Marvanová: Mohu?) Nemůžete, je mi líto. Dopovězte větu stejně jako pan poslanec Pleva, který přetáhl o 28 vteřin. Když tak se přihlaste do řádné rozpravy. (Poslankyně Marvanová odchází.)

S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěla reagovat na předchozí slova paní poslankyně Marvanové, která hovořila o tom, že jedním z důvodů odvolání rady by měla být udělená pokuta za pořad České hlasování. Já považuji za nesmírně nebezpečné, aby si poslanci a tato Poslanecká sněmovna hráli na nezávislý soud, protože se Česká televize odvolala v této věci a my nemůžeme dělat nic jiného, než vyčkat výsledků tohoto řízení. A ne to uvádět jako jeden z argumentů k odvolání.

Přiznám se, že jsem nehlasovala pro to, abychom se touto kauzou zabývali na mediální komisi, protože si myslím, že nám to v žádném případě nepřísluší. Ale po zhlédnutí tohoto pořadu musím dát Radě pro rozhlasové a televizní vysílání za pravdu, že ta pokuta byla podle mého názoru udělena oprávněně. Ale netroufám si o tom rozhodovat a přikládat na tu kupku argumentů, proč by mohla být rada odvolána. Je to nebezpečné a nám to nepřísluší.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dostálové. Hovořit bude pan poslanec Petr Nečas. (Poslanec Šulák má námitky.) Pan poslanec Nečas je přihlášen s faktickou. (K poslanci Šulákovi:) Také chcete s faktickou? Ne, je to řádná přihláška. Ale faktická má přednost za splnění podmínek, to znamená, že nebude hovořit více než dvě minuty a bude reagovat na předchozí rozpravu, což předpokládám, že pan poslanec Nečas dobře ví.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, chci říci pouze dvě poznámky k vystoupení paní poslankyně Marvanové. Za prvé neoprávněně nařkla pana poslance Plevu z toho, že neříká pravdu. Pan poslanec Pleva jasně řekl, že předmětem zrušení licenčních podmínek byl pozměňovací návrh k návrhu, který spolupředložila paní poslankyně Marvanová. Za druhé paní poslankyně Marvanová a další předkladatelé vyslovili souhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Za třetí je nás tady ještě pět poslanců poslaneckého klubu ODS z let 1992 - 1996, byť dnes v různých poslaneckých klubech, a my si moc dobře pamatujeme, jak paní poslankyně Marvanová podporovala tento návrh, který umožnil zřeknutí se licenčních podmínek, a jak doporučovala poslaneckému klubu ODS, aby pro tento návrh hlasoval. Paní poslankyně Marvanová by neměla mít krátkou paměť. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Paní poslankyně Hana Marvanová má opět příležitost s faktickou poznámkou vystoupit. Těm, kteří mají připomínky nebo poznámky, doporučuji intenzivní studium jednacího řádu.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážení kolegové, tady to začíná vypadat jako vyřizování účtů mezi bývalými a současnými poslanci ODS. Já nevím, jestli mám začít uvádět to, co si pamatuji z jednání poslaneckých klubů ODS. (Výkřiky: Ano. Bylo by to zajímavé. Potlesk.) Nicméně chci uvést - jestli já jsem označována za hlavního viníka, tak potom je tedy vinna celá ODS, celá KDU-ČSL, celá ODA, část poslanců ČSSD a další poslanci, kteří zde byli, neb tu poslaneckou novelu schválilo 127 poslanců ze 150. Mimo jiné mezi nimi byl i předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Takže ta odpovědnost je velmi kolektivní a neobviňujte z toho mě. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Petr Šulák, protože je řádně přihlášen. Po něm se přihlásil předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Martin Muchka. Prosím o klid, dámy a pánové!

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové poslanci, vážená vládo, moje vystoupení nebude tak brilantní, jak tady předvedli někteří moji kolegové a kolegyně, protože to jsou, jak se říká, ostřílení právníci, ale o to bude stručnější a věcné.

Já jsem neměl v úmyslu zde diskutovat, ale pan poslanec Tlustý zde vystoupil takovým způsobem, že jsem změnil svoje rozhodnutí. (Ohlas v sále.) Dovolte mi tedy, abych se vrátil k jeho vystoupení. Pokud tunelování státního rozpočtu ve výši 10 miliard Kč je slabý argument pro svolání mimořádné schůze a pro odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pak myšlení pana poslance Tlustého a postoj klubu ODS je pro mne naprosto nepřijatelný. (Potlesk v sále.)

Jinak k včerejšímu neschválení programu schůze Poslanecké sněmovny musím říci, že to nebyli poslanci sociální demokracie a stran vládní koalice, ale opoziční poslanecké kluby ODS a KSČM, které způsobily neschválení programu schůze Poslanecké sněmovny. (Potlesk v sále, bušení do lavic v části KSČM.) Všichni poslanci těchto klubů jako jeden muž hlasovali proti přijetí programu. (Potlesk v sále, bušení do lavic v části KSČM.) Kladu tedy otázku, kdo bránil sněmovně v racionální práci, kdo brání v řádném přijímání zákonů, které řeší problémy české společnosti! (Potlesk v sále, bušení do lavic v části KSČM.) Že Občanská demokratická strana chrání tuneláře, to mě nepřekvapuje. Ale že tuneláře chrání také Komunistická strana Čech a Moravy, to je pro mne velkým překvapením! (Potlesk v sále, bušení do lavic v části KSČM.) Vystoupení pana místopředsedy Filipa mě bohužel utvrzuje v názoru, že zdatný právník může občas tvrdit, že černé je bílé a naopak.

Děkuji vám. (Potlesk v sále, bušení do lavic v části KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Šulákovi. O slovo se přihlásil místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, nemyslím si, že mám reagovat na nepochopení parlamentního systému od svého kolegy. Je mi velkým překvapením, že menšinová opozice je schopna zabránit většinové koalici v čemkoli, co většinová koalice skutečně chce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP