(16.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Můžeme tedy přikročit k hlasování na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 375. Zahajuji toto hlasování. Táži se vás, kdo je pro tento návrh zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 375 z přítomných 152 pro se vyslovilo 106, proti bylo 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl tedy přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím prvé čtení tohoto vládního návrhu.

 

Budeme pokračovat dále, tak jak jsem avizovala, sérií třetích čtení.

 

Prvním z těchto třetích čtení je bod schváleného pořadu schůze číslo

 

116.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Antonín Zralý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 122/1.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, jestli se chce někdo přihlásit z místa. Nevidím takovou přihlášku, proto rozpravu končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. Není zájem, proto můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, k vládnímu návrhu zákona o sociální potřebnosti, sněmovní tisk 122, jejž právě nyní projednáváme ve třetím čtení, nepřijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví žádné usnesení a nebyl předložen žádný jiný návrh usnesení. Doporučuji tedy, abychom se tím v tomto smyslu zabývali, a navrhuji, abychom hlasovali o návrzích nejprve paní poslankyně Aleny Páralové, které jsou uvedeny pod písmenem B, jako celku a dále pak o návrhu pana poslance Svatopluka Karáska a nakonec jednotlivě o návrzích pod bodem A, jež jsem přednesl ve druhém čtení osobně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento návrh procedury. Zeptám se, zda má proti tomuto postupu někdo námitku. Nemá, proto můžeme takto postupovat.

Padl zde návrh, abychom nejprve hlasovali o návrzích paní poslankyně Aleny Páralové - rozumím návrhu paní poslankyně Páralová, která signalizuje, že chce, aby se také o jejích návrzích hlasovalo jednotlivě. Proto vás poprosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl tímto hlasováním. Začneme tedy písmenem B, návrhy paní poslankyně Aleny Páralové. Uveďte prosím první návrh.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji za připomínku, ale já jsem se domníval, že jestliže zrušíme bod 4, neboli tento bod, tak je zcela jednoznačné, že hlasujeme i o bodu 5, tak jak navrhla paní poslankyně Páralová, ale nic nám nebrání v tom, abychom jednotlivě hlasovali o obou bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře, takže navrhujete, abychom hlasovali nejprve o B1. Je tomu tak? (Zpravodaj: Ano.) Zeptám se na vaše stanoviska.

(Zpravodaj stanovisko nemá, protože výbor nepřijal žádné usnesení, není tudíž oprávněn předkládat žádný názor. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 376. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 376 z přítomných 158 pro bylo 81, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

Prosím vás o omluvu, protože probíhá kontrola předešlého hlasování. - Nevidím žádnou námitku proti tomuto hlasování, proto můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Zralý: Můžeme hlasovat o druhé části návrhu paní poslankyně Aleny Páralové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vaše stanovisko prosím?

(Zpravodaj opět nemá stanovisko, protože výbor nepřijal usnesení, tudíž není oprávněn předkládat svůj názor. Předkladatel má stanovisko negativní.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 377. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 377. Z přítomných 160 se pro vyslovilo 78, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Zralý: Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu pana poslance Svatopluka Karáska.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu pod písmenem C1. Vaše stanoviska prosím?

(Předkladatel má stanovisko negativní.)

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 378. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 378 skončilo. Z přítomných 160 pro bylo 84, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat.

 

Poslanec Antonín Zralý: Dále budeme hlasovat o bodu A1.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě znovu vás poprosím o chvilku strpení, pane zpravodaji, protože i u tohoto hlasování probíhá kontrola. Nevidím žádnou námitku ohledně tohoto hlasování. Už vidím.

S touto námitkou se hlásí pan poslanec Karel Šplíchal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi to trapné, ale zpochybňuji toto hlasování, protože podle sjetiny jsem tam měl hlasování obrácené. Je mi to líto.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v následujícím hlasování. Bude mít pořadové číslo 379. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 379. Z přítomných 159 pro bylo 145, proti byli 3. Námitka byla přijata, proto budeme hlasování opakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP