(10.40 hodin)

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, dovolil bych si navrhnout v návrhu kolegy Skopala nahradit slovo "kritická" slovy "velmi vážná". Usnesení by znělo: Konstatuje, že situace v resortu zemědělství vlivem propadu cen a mimořádně nepříznivých klimatických vlivů je velmi vážná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Pátrám po další přihlášce do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, tedy rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda po podrobné rozpravě se chce ještě vyjádřit k jednotlivým návrhům a usnesením. Nechce.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl jednotlivé návrhy na usnesení, o kterých budeme rozhodovat hlasováním.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Nejdříve by bylo třeba hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy, což znamená první pozměňovací návrh k mému návrhu, který dal pan poslanec Kučera, který chce vypustit část "vlivem propadu farmářských cen a mimořádně nepříznivých klimatických vlivů".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Možná by bylo dobré, pane kolego, přečíst i celý váš návrh, aby bylo jasné, která část vypadává.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Můj návrh je: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že situace v resortu zemědělství vlivem propadu farmářských cen a mimořádných nepříznivých klimatických vlivů je kritická." Vypadává část "vlivem propadu farmářských cen a mimořádně nepříznivých klimatických vlivů".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde tedy o konstatování, že situace v resortu je kritická, bez udání příčin. Předpokládám, že všichni tušíme, o čem budeme hlasovat.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali vašimi identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 336 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 166 hlasovalo pro návrh 49, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále jsem dal pozměňovací návrh ke dvěma návrhům paní poslankyně Brynychové, kde u prvního pozměňovacího návrhu je "do konce měsíce dubna" a u druhého "do konce měsíce května", tak jsem dal návrh "v nejbližším možném termínu".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, mám dojem, že ještě pan kolega Grůza měnil jedno slovo v základním usnesení, takže by bylo dobré se nejprve vypořádat se základním usnesením, kde se měnilo slovo "kritická" za "vážná".

 

Poslanec Ladislav Skopal: U mého druhého návrhu místo slova "kritická" slova "velmi vážná".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 337 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 169 hlasovalo pro návrh 97, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pokračovali bychom v mých pozměňovacích návrzích k návrhu paní poslankyně Brynychové. Hlasovali bychom o každém zvlášť. U prvního pozměňovacího návrhu má paní Brynychová návrh "do konce měsíce dubna" - jedná se o vyplácení vyrovnávacích příspěvků - já jsem navrhoval "v nejbližším možném termínu".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Víme o čem budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 338 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 171 hlasovalo pro 126, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Totéž je u druhého návrhu - jedná se o vyplacení záloh na půdu uvedenou do klidu - dávám rovněž návrh "v nejbližším možném termínu".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 339 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 171 hlasovalo pro 49, proti 107, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Nyní budeme hlasovat o návrzích, jak jsme je schválili.

Za prvé - já jsem navrhl "Poslanecká sněmovna bere informaci na vědomí".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 340 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 172 hlasovalo pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Na základě pozměňovacích návrhů můj druhý návrh zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že situace v zemědělském resortu je vlivem propadu farmářských cen a mimořádně nepříznivých klimatických vlivů velmi vážná."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 341 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 hlasovalo pro návrh 119, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Třetí můj návrh byl: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o přijetí dalších mimořádných opatření k zajištění stability zemědělského resortu."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 hlasovalo pro návrh 141, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Další návrhy byly návrhy paní poslankyně Brynychové. První návrh byl: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o výplatu záloh na vyrovnávací příspěvky podle nařízení vlády č. 505/2000, ve znění nařízení vlády č. 500/2001" - a termín byl - "v nejbližším možném termínu."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 343 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 hlasovalo pro 112, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Druhý návrh: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o výplatu zálohy na půdu uvedenou do klidu podle usnesení vlády č. 86/2001 Sb., ve znění dalších předpisů, ve výši minimálně 5 000 Kč na 1 ha orné půdy a výplatu zálohy na kompenzační platbu ve výši minimálně 400 Kč na 1 ha orné půdy na půdu ornou uvedenou do klidu do konce měsíce května 2003."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 344 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 172 hlasovalo pro návrh 42, proti 106. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP