(10.20 hodin)
(pokračuje Kučera)

Už jsem o tom tady několikrát mluvil. Ale abychom zajistili stabilitu našich zemědělců na půdě, musíme udělat jasné a rychlé kroky k tomu, aby hospodařili na vlastní půdě, a k tomu vede samozřejmě několik možných cest. Zemědělec, aby si ji mohl koupit, musíme k tomu udělat několik legislativních změn a nějaké systémové podpory. Již jsem tady o tom hovořil, ale žádám pana ministra, aby tuto otázku, jak on si představuje stabilizovat naše zemědělce na jejich půdě, aby zabránil výprodeji našich pozemků ve prospěch cizího kapitálu a spekulativního kapitálu, co v tomto směru hodlá udělat. Žádám ho, aby nám to tady vysvětlil. Samozřejmě, že s tím úzce souvisí realizace pozemkových úprav, rozběhnutí trhu s půdou. Věřím, že nám to pan ministr dokáže - alespoň svoji představu - dokáže vysvětlit.

Stabilita na trhu je druhým zásadním klíčem stabilizace našich zemědělců, našich potravinářů. A jestliže nefungovaly malé finanční pobídky poskytované za uplynulých několik let, žádám pana ministra, aby nám řekl svoji představu, jak místo malých pobídek použije jiné nástroje zemědělské politiky, třeba i donucovací, a jakým způsobem donutí naše zemědělce, aby se skutečně integrovali k odbytu, aby společně prodávali a agresivně obsadili a udrželi si náš trh, a jak dodrží férovou soutěž mezi sebou dodržením standardizované kvality jednotlivých výrobků. To je druhý klíč.

Jestliže se můj předřečník zmínil několika otázkami, proč vlastně pan ministr dal pozemkové úřady pod zemědělskou agenturu, mám zde již podotázku menšího významu, ale skutečně bych si přál, aby nám tady pan ministr vysvětlil systémovost tohoto kroku. Kolem evidence a spravování pozemků v naší republice se starají tři úřady. Je to katastrální úřad, je to Pozemkový fond a je to Pozemkový úřad. Za první republiky jsme to měli všechno v jednom domě. Myslím si, že jasnou logikou a systémovou prací by se mělo postupovat tak, abychom tyto úřady opět postupně dostali do jednoho domu, do jednoho úřadu. Samozřejmě, že dnes tomu ještě brání poměrně značná privatizace státní půdy prováděná Pozemkovým fondem, velice rozsáhlé pozemkové úpravy, které jsou jako hlavní úkol před Pozemkovým úřadem, ale to jsou právě (úkoly?), které jsou kumulované v tomto množství jenom dočasně, a pak skutečně dojde k době, kdy lze všechny instituce spojit do jedné. Jako systémový krok bych dnes považoval vhodnost spojit Pozemkový fond s Pozemkovým úřadem, ale ne tam vykopat další hlubokou jámu, další hradní příkop a dát to pod zemědělskou agenturu. Zde bych prosil pana ministra, aby nám vysvětlil smysl tohoto kroku s ohledem na dlouhodobou strategii právě ve stabilizaci našeho zemědělství.

Myslím si, že to je tak asi zhruba vše, co jsem zde chtěl říci. A jestliže pan zpravodaj zde avizoval podle mě tři body usnesení, myslím si, že se rozcházíme v bodu druhém, kde prohlašuje, že resort je z důvodů - a teď řeknu zkráceně - počasí kritický, tak myslím, že všechna slova, která to odvolávají pouze na počasí, bychom měli vypustit, a pak bych skutečně podpořil to, že stav resortu je v kritickém stavu. Neznám doslovné znění, takže navrhuji zkrátit to o pasáž, která to odkazuje pouze na vliv počasí, protože si myslím, že bohužel to, že je stav našeho zemědělství kritický, za to může i chybně realizovaná zemědělská politika tohoto státu především po roce 1994. Pak si myslím, že to nemůžeme svalovat jenom na počasí, ale musíme nést i vinu politickou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Prosím, pan kolega Kováčik s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, páni kolegové, paní kolegyně, neodpustím si jednu faktickou poznámku, protože je to v souvislosti i s mým vystoupením. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl upozornit pana předřečníka, že měl vedle jiných i jednu docela podstatnou chybu v letopočtu. Nikoliv 1994, ale 1989 tam mělo sedět.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, že v tom se neshodnete. Jsem rád, že pan kolega Kučera stáhl svoji repliku na vaše vystoupení, pane kolego.

Kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nikdo. Všeobecnou rozpravu končím. Dám možnost na závěr všeobecné rozpravy panu ministrovi k vystoupení. Poté bychom přikročili k podrobné rozpravě.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je mou povinností reagovat na proběhnuvší obecnou rozpravu.

Dovolte mi, abych reagoval na vystoupení pana poslance Kučery, který ještě nedávno zastával funkci stínového ministra zemědělství ve stínové vládě ODS. Jsem docela rád, že jsem ho služebně přežil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Všeho do času.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Zatím chci říci vaším prostřednictvím, pane předsedající, že liberální pojetí v přístupu zahraniční zemědělské produkce na náš trh založila vláda, ve které byla dominantní ODS. Jestliže mi vytýká malou ochranu trhu, tak chci říci, že prvopočátek byl někdy v letech 1992, 1994. Musím konstatovat, že tam tato věc byla založena. Hovořil-li zde o efektivitě pomoci a opatření, které jsem zde zmiňoval ve vztahu k agrárnímu sektoru, pak chci říci, že bych poukázal na efekt a efektivitu ústavní stížnosti ve vztahu k cukernímu pořádku, kdy naše zemědělství přišlo o miliardu korun. Tuším, že to byl on, který byl prvním signatářem této ústavní stížnosti. Ano, na základě této stížnosti rozbitím cukerních pořádků naše zemědělství přišlo o jednu miliardu. Já si stojím za tím, co jsem řekl, a myslím si, že naše vláda dělá kroky v mezích finančních možností státního rozpočtu tak, aby se snažila v postupných krocích náš agrární sektor zastabilizovat.

K pozemkovým úřadům obecně. Musím zde říci, že jsem povinen jako ministr zemědělství se řídit platnými zákony. 1. ledna vstoupila v platnost novela zákona o pozemkových úřadech. Byla to poslanecká novela a z této novely vyplývá, že pozemkové úřady budou spadat pod Ministerstvo zemědělství. Jsem povinen pozemkové úřady včlenit do struktury Ministerstva zemědělství. Rozumím tomu, že vedoucím pozemkových úřadů se nelíbí tento krok, ale musím zde říci, že to byly pozemkové úřady, které prostřednictvím našich poslanců, a šlo to napříč politickým spektrem, nechci říkat, kdo se podepsal pod návrh tohoto zákona, šlo to napříč politickým spektrem, a my jsme řekli, že zachováme okresní strukturu v rámci pozemkových úřadů a že tyto pozemkové úřady budou spadat pod Ministerstvo zemědělství, jinými slovy, Ministerstvo zemědělství je zřizovatelem těchto pozemkových úřadů. To znamená, museli jsme zánikem okresních úřadů převzít pozemkové úřady, včlenit je do struktury Ministerstva zemědělství. To ale nevylučuje, že mají svou autonomii, mají svou samostatnost ve svém konání a ve své práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP