Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. března 2003 v 9.05 hodin

Přítomno: 172 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji devátý jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde v sále vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, stejně jako pan ministr a poslanec Škromach, který má náhradní kartu č. 27.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Marta Bayerová - nemoc, Josef Hojdar - vážné rodinné důvody, Stanislav Křeček - dlouhodobě plánované naléhavé jednání mimo Prahu, Josef Mikuta - vážné rodinné důvody, Miroslav Opálka - dlouhodobě plánovaný pobyt v zahraničí, Miloš Patera - vážné důvody, a Miloš Titz - jednání ZEU a Parlamentního shromáždění NATO v Bruselu. Z vlády se omlouvá paní ministryně Petra Buzková -a pobyt v zahraničí, Pavel Dostál - rodinné důvody a posléze plánovaná hospitalizace po chirurgickém zákroku, Stanislav Gross - nemoc, Jiří Rusnok mezi 9. a 10. hodinou a Cyril Svoboda - pracovní návštěva v USA.

Věnujte mi prosím zvýšenou dávku pozornosti, než jste mi ji věnovali dosud, neboť vás chci seznámit s plánovaným průběhem dnešního dopoledne. Na dnešek máme pevně zařazené body 133, 119 a 35 a následně bychom pokračovali v projednávání bodů podle schváleného pořadu schůze 91, 92, 93, 94 a další.

Dříve než zahájíme projednávání bodu 133, prosím předsedu volební komise kolegu Pavla Hojdu, aby nás informoval o výsledcích tajného hlasování k bodům 123, 125 až 129.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte předtím, než vás seznámím s výsledky včerejších tajných voleb, abych navrhl vyřazení bodu č. 130 - Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. Je to z toho důvodu, že bychom nestihli v termínu jednak vyhlášení a potom vlastní volbu. Myslím si, že nejvhodnější by bylo přeřadit tento bod hned na začátek následující schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Budeme v tuto chvíli rozhodovat výhradně a pouze o vyřazení bodu č. 130. Je to procedurální návrh hned na úvod, aby zaujal vaši pozornost. Věřím, že se tak stane.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 334. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti?

Ze 106 přítomných pro návrh 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. A nyní bych vás seznámil s výsledky hlasování od bodu 123, tak jak včera proběhla tajná volba.

Zápis o volbě člena Rady České televize.

Počet vydaných hlasovacích lístků 176, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 174, nebyly tedy odevzdány dva hlasovací lístky.

Pro paní Alenu Svobodovou bylo odevzdáno 71 hlasů, pro paní Janu Horváthovou 22 hlasů, pro pana Františka Vízka 7 hlasů, pro pana Štěpána Filcíka 2 hlasy, pro pana Vladimíra Justa 2 hlasy, pro pana Milana Šimáčka 1 hlas a pro pana Jana Šustra 1 hlas.

V prvním kole nebyl členem Rady České televize zvolen nikdo. Do druhého kola postupují tito dva kandidáti: Paní Alena Svobodová a paní Jana Horváthová.

 

Zápis o volbě zástupce finančního arbitra (bod 125).

Počet vydaných hlasovacích lístků 176, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 175, neodevzdán tedy jeden hlasovací lístek.

Pro pana Romana Jandu bylo odevzdáno 24 hlasů, pro pana Petra Scholze 121 hlasů a pro pana Františka Šejnohu 12 odevzdaných platných hlasů.

V prvním kole byl zvolen zástupcem finančního arbitra pan Petr Scholz a volba je skončena.

 

Zápis o volbě členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (126).

Počet vydaných hlasovacích lístků 176, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 175, neodevzdán jeden hlasovací lístek.

Pro pana Michala Breganta bylo odevzdáno 60 hlasů, pro pana Vladimíra Justa 52 hlasů, pro pana Jiřího Kubíčka 99 hlasů, pro paní Alenu Müllerovou 58 hlasů, pro paní Marcelu Pittermannovou 59 hlasů, pro pana Jiřího Stránského 63 hlasů, pro pana Jiřího Svobodu 95 hlasů a pro pana Miloše Zábranského 98 hlasů.

Jenom připomínám, že mělo být voleno 7 členů rady. V prvním kole byli zvoleni Jiří Kubíček, Jiří Svoboda a Miloš Zábranský.

Do druhého kola postupují ostatní nezvolení kandidáti, tj. Michal Bregant, Vladimír Just, Alena Müllerová, Marcela Pittermannová a Jiří Stránský.

 

Zápis z volby členů prezidia Pozemkového fondu České republiky (bod 127).

Počet vydaných hlasovacích lístků 176, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 174, neodevzdány dva hlasovací lístky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP