(18.00 hodin)
(pokračuje Tlustý)

To je tedy na vysvětlenou, komu ku prospěchu. Já považuji za správné, aby se česká veřejnost dozvěděla, že i zájmy úzké zájmové a lobbistické skupiny mohou ovlivňovat hanebně hospodaření českého státu, tak jak ho plánuje tato vláda v příštích letech.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte přednést návrh usnesení, kterým reaguji na výzvu místopředsedy vlády pana Rychetského ke vstřícnosti. Já si totiž myslím, že ona priorita priorit, která je v tomto programovém prohlášení opakovaně citována, a to je vstup do Evropské unie, je popírána v tomto programovém dokumentu právě programem těch astronomických dluhů. Já se domnívám, že vstup do Evropské unie je oddalován tím, že tato vláda plánuje právě tyto astronomické dluhy. A protože ODS a já osobně považujeme vstup České republiky do Evropské unie za jedinou alternativu dalšího postupu České republiky, domnívám se, že všichni, kteří tuto prioritu myslí vážně, by měli podpořit návrh usnesení, který si dovolím vám předložit:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2003 předložila ke schválení střednědobý plán konsolidace veřejných rozpočtů na období 2002 - 2006 a aby v tomto plánu konsolidace uvedla cílový termín splnění takzvaných maastrichtských kritérií.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji panu poslanci Tlustému. O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, já nebudu opakovat žádné vystoupení a už vůbec ne rétorická cvičení některých předřečníků, ani nebudu oslovovat premiéra této země způsobem, který tady byl předveden. Jsem přesvědčen, že je třeba vážit slova, takže jediný důvod mého vystoupení je ten, aby si pan kolega Tlustý nepletl slovo "socialismus" s byrokracií. To, co tady předváděl, bylo o byrokracii a Tacitus praví, že čím zkorumpovanější stát, tím má více zákonů. Všimněte si toho, kolik zákonů od roku 1990 tady přijímáme, jakým způsobem a v jakém spěchu. Možná by bylo lepší, kdybychom vždycky více vážili slova a raději předváděli to, co chceme, svými činy. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. O slovo se přihlásil pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové, já si myslím, že opakování je skutečně matka moudrosti. Myslím, že je škoda, že části jednoho projevu, který zazněl v těchto prostorách dnes a který byl vlastně opakováním vystoupení, které zde zaznělo již před několika lety, se nedostalo dostatek pozornosti všech kolegyň a kolegů. Platí-li ono úsloví, že opakování je matka moudrosti, myslím si, že stojí za to si některá slova zopakovat:

"Vyrovnanost veřejných financí přestává být programem a stává se nepohodlným balastem ekonomicky pohodlné vládní politiky. Podmínky pro podnikání se mají podstatně zhoršit zvýšením daňové zátěže, zavedením registračních pokladen a povinného bezhotovostního styku pro malé živnostníky, zdražením pracovní síly pro všechny podnikatele, zneprůhledněním ekonomického rozhodování vlády, která bude selektivně tomu dávat, tomu také a tomu nic, a v podnicích má být nakonec zavedena kuratela odborů na podnikatele pod názvem participativní formy řízení. V praxi spolurozhodovat o podniku mají ti, kteří neponesou žádné podnikatelské riziko, a ten, kdo by snad byl přes všechny tyto překážky nakonec úspěšný, samozřejmě neujde trestu v podobě povinného majetkového přiznání, aby mu snad úspěch nestoupl do hlavy."

Toto jsou slova, která v této sněmovně opakovala moje kolegyně Miroslava Němcová, která v této sněmovně přednesl v roce 1998 náš soudobý kolega, tehdy z opoziční politické strany, teď z vládně koaliční strany, Karel Kühnl.

Já bych se chtěl zeptat vaším prostřednictvím, paní předsedající, svého kolegy Karla Kühnla, zda by byl ochoten tento projev přednést ještě jednou, zda si stojí za těmito svými slovy, která řekl před čtyřmi lety. Chtěl bych mu položit otázku, zda prodělal nějakou politickou mutaci v případě, když se k těmto slovům hlásit nebude, a zda, pokud se k nim hlásí, bude hlasovat pro programové prohlášení a pro vyslovení důvěry této vládě. Prosím, paní předsedající, kdybyste svému a našemu kolegovi mé otázky tlumočila.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Je na zvážení každého poslance, jestli chce vystoupit. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Jak všichni jistě poznali, samozřejmě nejsem Karel Kühnl, ale vysvětlení bych měl a nabízím ho kolegovi Kühnlovi bezplatně. Kdysi, když měnil stranickou příslušnost i svou politickou platformu Churchill, tak mu říkali, že mění své názory jako košile. On byl velmi čistotný a měnil své košile i třikrát denně. Churchill replikoval - a to nabízím právě kolegovi Kühnlovi - že jeho názory jsou harmonicky spojeny s procesem vývoje. Toto je možné říci kdykoliv. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Do rozpravy se přihlásil předseda klubu Unie svobody poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já na ty dětinské pokusy o provokace a o reakce na reakce nebudu reagovat. Já bych jen chtěl poděkovat kolegům, kteří mají tak velkou starost o moji politickou duši. Já vidím, že mnoha kolegům velmi záleží na mé osobě, když mě varují před pastmi, které jsou přede mnou. Těm kolegům bych chtěl zároveň vzkázat, že jsem své názory nezměnil. Nevím, o co opírají taková tvrzení. Když si přečtou všechny mé projevy, zjistí, že jsem své názory v žádném případě neměnil. Já jim přesto děkuji a ujišťuji je, že si dám pozor, abych do těch pastí, před kterými mě varují, nespadl.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji panu poslanci Kühnlovi. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, já se omlouvám, ale z čistě formálních důvodů, protože někdy je to předmětem diskuse, musím zopakovat návrh usnesení v podrobné rozpravě. Ten návrh zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu

1. aby současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2003 předložila ke schválení střednědobý plán konsolidace veřejných rozpočtů na období 2002 - 2006;

2. aby v tomto plánu konsolidace uvedla cílový termín splnění tzv. maastrichtských kritérií.

Předám písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji panu poslanci Tlustému a ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím.

Nyní prosím, aby se závěrečného slova ujal předseda vlády Vladimír Špidla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP