Pátek 24. ledna 2003

 

(Jednání pokračovalo v 16.04 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Milé kolegyně, vážení kolegové, zahajuji přerušené jednání. Prosím vás, abyste se posadili. Když dovolíte, seznámím vás se zápisem z druhého kola tajné volby prezidenta republiky, tak jak jsem ho obdržel od volební komise.

V tomto kole bylo vydáno 200 hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně a 81 v Senátu. Celkový počet vydaných hlasovacích lístků je tedy opět 281.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně je 200, počet v Senátu je 81. Celkový počet všech odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků je 281.

Pro Václava Klause bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 85 platných hlasů. V Senátu bylo pro Václava Klause odevzdáno 33 platných hlasů. Celkem bylo pro Václava Klause odevzdáno 118 platných hlasů.

Pro Jaroslavu Moserovou bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 32 platných hlasů. V Senátu bylo pro Jaroslavu Moserovou odevzdáno 42 platných hlasů. Celkem kandidátka Jaroslava Moserová obdržela 74 hlasů.

Závěr ze druhého kola zní, že ani nyní nebyl zvolen nikdo a do třetího kola postupuje Václav Klaus a Jaroslava Moserová.

Na základě toho, jak jsem jednal se zástupci politických stran, vám navrhuji, abychom dnes konali třetí kolo druhé volby prezidenta republiky, a to v 17.30 hodin.

Ještě bych požádal předsedu volební komise pana senátora Pavlatu, aby nám něco řekl ke třetímu kolu.

 

Senátor Josef Pavlata: Pane předsedo, já jsem byl vámi vyzván, abych nyní uvedl třetí kolo, ale domluva společné volební komise je taková, že předsedové dvou volebních komisí jednotlivých komor se střídají, takže já myslím, že to, co chcete slyšet, by měl přednést pan kolega Hojda. Ale já to samozřejmě mohu udělat - jakmile najdu brýle.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nepochybuji o tom, že kdokoli z vás je schopen tu informaci podat, takže to záleží na vás.

 

Senátor Josef Pavlata: Do třetího kola postupují všichni kandidáti druhého kola. Ve třetím kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. Nemusím opakovat, co znamená "přítomný" poslanec či senátor. To už jsem říkal ve svém minulém vystoupení.

Jen bych chtěl říci, že opět obdržíte v pravou chvíli hlasovací lístky, na kterých bude opět číslo 1 mít Václav Klaus a číslo 2 Jaroslava Moserová. Bude nutné označit obě tato čísla, buď kroužkem, nebo křížkem. Kroužek je souhlas s kandidátem, křížek je nesouhlas.

Já si myslím, že moje vysvětlení je vyčerpávající. Děkuji vám za pozornost a za příjemné zpestření a rozrušení, které se mě dotklo tím, že jsem musel vystoupit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane předsedo. Já opakuji, že v 17.30 hodin bude zahájena volba, která bude trvat 30 minut. Předpokládám, že 30 minut bude potřebovat volební komise na to, aby výsledky zpracovala. V 18 hodin se tady můžeme sejít k vyhlášení výsledků. Opakuji, že v 17.30 hodin bude zahájena volba. V této chvíli jednání přerušuji.

Opravuji, sejdeme se tady v 18.30 hodin. To znamená, volba v 17.30 a vyhlášení výsledků v 18.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.10 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP