Pátek 24. ledna 2003

 

(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy a pánové, milí kolegové, zahajuji přerušené jednání tím, že vás seznámím s výsledkem třetího kola tajné volby prezidenta republiky. V zápise stojí:

V Poslanecké sněmovně bylo vydáno 200 hlasovacích lístků, v Senátu bylo vydáno 81 hlasovacích lístků. Celkem v obou komorách bylo vydáno 281 hlasovacích lístků.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně je 177, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Senátu je 81. Celkový počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků je 258. V Poslanecké sněmovně bylo neodevzdáno 23 hlasovacích lístků, v Senátu počet neodevzdaných je nula. Celkově tedy bylo neodevzdáno 23 hlasovacích lístků.

A nyní: Pro Václava Klause bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 95 platných hlasů. V Senátu bylo pro Václava Klause odevzdáno 32 platných hlasů. Celkem Václav Klaus obdržel 127 platných hlasů. (Potlesk členů ODS.)

Pro Jaroslavu Moserovou bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 26 platných hlasů. V Senátu bylo pro Jaroslavu Moserovou odevzdáno 39 platných hlasů. Celkový počet v obou komorách je tedy 65 pro Jaroslavu Moserovou. (Potlesk.)

Výsledek je jasný - ve třetím kole tedy nebyl znovu zvolen nikdo a tato volba končí.

Dovolte mi - do rozpravy se přihlásil kandidát poslanec Václav Klaus a já mu dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám stejně jako minulý týden, vám, zejména těm vám, kteří jste mi hlas dali, poděkoval za tyto vaše hlasy. Dostal jsem 127 hlasů, to je 95 procent hlasů nezbytných k volbě prezidenta České republiky. Tohoto výsledku si skutečně velmi vážím. Velmi si vážím toho, že jsem byl ve všech třech kolech dnešní volby i ve všech třech kolech volby minulého týdne nejsilnějším z kandidátů. Chtěl bych říci, že dobře vím stejně jako vy, že to nestačilo, nicméně nenechávám se tím odradit. Chtěl bych říci, že nedopustím, aby v naší zemi vznikla nová úspěšná hra, kterou bych parafrázoval slovy "Nejsilnější, máte padáka!", a skutečně nenechám se odradit. (Potlesk členů ODS.) Jsem připraven zúčastnit se dalších kol tohoto klání, ať už to bude pokračování volby nepřímé, tedy volby v tomto shromáždění, nebo ať to bude ve volbě přímé, kdy svěříme vyřešení tohoto nelehkého rébusu všem občanům České republiky.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dovolte mi, vážení kolegové, abych udělil slovo také druhému kandidátovi - senátorce paní Moserové.

 

Senátorka Jaroslava Moserová: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Senátu, vážení poslanci, poslankyně, vážení senátoři, senátorky, děkuji těm, kdo mi dali svůj hlas, děkuji velice. Děkuji zejména Senátu, kde jsem ve dvou kolech získala nadpoloviční většinu, a respektuji samozřejmě ty, kteří byli věrni svým kandidátům, když jim to kázalo svědomí. A doufám, že jsem alespoň oběma protikandidátům, kterých si vážím, byla důstojným oponentem.

Děkuji vám. (Potlesk. Při návratu na místo jí Václav Klaus přichází podat ruku.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, druhá volba jsem řekl, že končí.

O dalším postupu a osudu volby prezidenta rozhodne dohoda jednotlivých parlamentních uskupení v Senátu a ve sněmovně. Já v tuto chvíli druhou společnou schůzi obou komor Parlamentu končím.

Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 18.36 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP