Pátek 24. ledna 2003

 

(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní senátorky, paní poslankyně, vážení páni senátoři a poslanci, zahajuji přerušené jednání. Prosím vás, abyste se posadili, a já vás mohl seznámit s výsledkem prvého kola tajné volby prezidenta republiky.

Než se usadíte, pokusím se přečíst vám zápis o volbě prezidenta, který zachycuje výsledky prvního kola druhé volby.

V prvním kole druhé volby bylo vydáno v Poslanecké sněmovně 200 hlasovacích lístků. V Senátu bylo vydáno 81 hlasovacích lístků. Celkový počet vydaných hlasovacích lístků je 281.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně je 200. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Senátu je 81. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků celkem je 281.

Pro Václava Klause bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 89 platných hlasů. V Senátu bylo pro Václava Klause odevzdáno 32 platných hlasů. Celkem bylo pro Václava Klause odevzdáno 121 platných hlasů.

Pro Jaroslavu Moserovou bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno platných 25 hlasů. V Senátu bylo pro Jaroslavu Moserovou odevzdáno 43 platných hlasů. Celkem bylo pro Jaroslavu Moserovou odevzdáno 68 platných hlasů.

Pro Miloše Zemana bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 78 platných hlasů. V Senátu bylo pro Miloše Zemana odevzdáno 5 platných hlasů. Celkem pro Miloše Zemana bylo odevzdáno 83 platných hlasů.

V prvním kole druhé volby nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují Václav Klaus a Jaroslava Moserová.

Já bych požádal senátora Josefa Pavlatu, který by vystoupil a řekl nám pár informací ke druhému kolu druhé volby. Prosím, pane předsedo.

 

Senátor Josef Pavlata: Já děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, za chvíli začne druhé kolo druhé volby prezidenta České republiky. Proběhne opět tím samým způsobem jako veškerá předešlá kola. Neboli vyzvednete si hlasovací lístky, na kterých budou s pořadovými čísly uvedena jména dvou postupujících kandidátů. Jednička je Václav Klaus, číslo 2 má paní Jaroslava Moserová. Platný hlasovací lístek bude takový, na kterém budou obě čísla uvedená před jejich jmény označena kroužkem nebo křížkem. Kroužek znamená, že volíte tohoto kandidáta, křížek znamená, že nechcete tohoto kandidáta. Platný hlas bude jenom takový, kde obě čísla uvedená před jmény budou označena.

Zároveň bych chtěl, jelikož jsem měl několik dotazů v průběhu polední pauzy, konstatovat, že ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

K tomu, co je přítomný. Přítomný je ten poslanec, poslankyně, senátor, senátorka, který se podepíše do prezenční listiny toho kterého kola a vyzvedne si hlasovací lístek.

Důležitá věc je i další, že v případě, že nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve druhém kole, koná se do 14 dnů třetí kolo volby a do třetího kola postupují všichni kandidáti druhého kola.

Tolik je moje informace. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám všem šťastnou volbu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem obdržel žádost předsedy poslaneckého klubu komunistické strany, který mě požádal o 20minutovou pauzu před zahájením druhého kola druhé volby. Já jsem se rozhodl, že této žádosti vyhovím, a navrhuji tedy, aby druhé kolo druhé volby bylo zahájeno ve 14.35. Ta volba, vydávání lístků, bude trvat 30 minut, 30 minut potřebuje volební komise na zpracování výsledků druhé volby.

Já opakuji: volba začne ve 14.35 hodin a v tomto sále k vyhlášení výsledků druhého kola druhé volby se sejdeme v 16 hodin. Jednání v této chvíli přerušuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.09 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP