Pátek 24. ledna 2003

 

(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nyní, milé kolegyně a milí kolegové, předtím než vyhlásím první kolo tajné volby, prosím poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil se způsobem úpravy hlasovacího lístku. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté, dovolte abych ocitoval body 9 až 11 článku 2 volebního řádu, který je uveden v příloze 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Bod 9 zní: Poslanec volí prezidenta republiky tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas s jedním kandidátem zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem a pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem "x",

b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem "x".

Bod 10 zní: Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v předchozím bodu tohoto volebního řádu, bodu 9. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku. Takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.

Bod 11 zní: Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní společná volební komise a poznamená to v zápise o výsledku hlasování.

Připomínám současně, že společná volební komise se na včerejším zasedání usnesla a potvrdila předchozí usnesení z minulého týdne, že volební lístky hned po vyhlášení výsledků voleb předsedou sněmovny budou skartovány. Zápis o volbě jako takový a prezenční listiny, na základě kterých se vydávají volební lístky, budou uloženy v Poslanecké sněmovně v archivu.

Chtěl bych ještě připomenout, že volby budou organizovány stejným způsobem jako minulý týden. To znamená, že Poslanecká sněmovna bude vcházet do levých dveří u okna a senátoři budou vcházet do pravých dveří, kde provedou vlastní volbu.

Ještě bych chtěl panu předsedajícímu a panu předsedovi připomenout, že vlastní volba bude připravena do pěti minut. Musíme totiž vyzvednout volební lístky, které jsou uschovány a zapečetěny ve volební urně, a připravit technickou volbu. Jinak je vše připraveno.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane předsedo. Jenom opakuji, že potom co přeruším toto jednání, tak se sejdeme tady v pravé části Španělského sálu, kde budou vydávány hlasovací lístky zvlášť pro poslance a zvlášť pro senátory. Vlastní volba proběhne v prezidentském salonku.

Na výdej hlasovacích lístků a vlastní volbu je vyhrazeno 40 minut. Schůze bude pokračovat ve 14.00 hodin, kdy budou vyhlášeny výsledky prvního kola volby.

Vyhlašuji první kolo tajné volby prezidenta a naše jednání přerušuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.45 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP