Pátek 24. ledna 2003

 

(11.30 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Vědeckou kvalifikaci, kterou musela nabýt velmi usilovnou prací, pečlivou argumentací svých výsledků a nabyla ji v exaktní vědě, kde se tyto kvalifikace nedávají pouze za popsaný papír, ale po pečlivém zvážení oponentů, kteří jsou velmi přísní a neodpustí vůbec nic.

To poslední, co bych zdůraznil, je odvaha senátorky Moserové. Zmiňoval jsem již to, jak působila jako lékařka v hlubinném dole. Musím říci, že já sám bych samozřejmě do těch hloubek, do těch malých prostor, kam se ona se svou postavou vešla, velice těžko pronikal již proto, že bych se pravděpodobně do těch temných slojí tam někde dole nedostal, nemluvě o odvaze, kterou je k tomu potřeba mít.

Zdůraznil bych ovšem, že jestliže Jaroslavu Moserovou někdo podezřívá, že by s její životní zkušeností kandidovala pouze účelově, kandidovala pouze takticky, kandidovala pouze tak, aby snad někoho připravila o hlasy, tak že se v ní velice mýlí. Je to osoba, která nepochybně osvědčila, že se nebojí jít do střetů a že v těch střetech dokáže obstát, a to konstruktivním způsobem.

Ve veřejnosti se po minulé neúspěšné volbě často objevují hlasy svědčící o tom, že sbor 281 volitelů shromážděných ve Španělském sále připomíná společenství, ve kterém nefungují mechanismy elementární mezilidské a společenské komunikace. Psychologové používají pro léčení podobných patologií metodu tzv. přestrukturování situace, kdy pro terapeutické účely navodí situaci vedoucí k dosud nezvyklému kroku a narušení obvyklých stereotypů chování. Kandidatura senátorky Moserové nabízí všem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že zrovna jejich kandidát má být prezidentem, snadné východisko, a to je to, že místo prezidenta prostě dnes zvolíme prezidentku. Bude-li první prezidentkou v historii České republiky dáma kvalit senátorky Moserové, získáme v ní prezidentku, na kterou budeme moci být hrdi.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane senátore. O slovo se přihlásil premiér Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, v této debatě se vynořuje celá řada otázek a některé z nich jsou otázkami existenciálními, některé otázkami morálními, otázkami svědomí a otázkami vážnosti rozhodnutí. Česká strana sociálně demokratická nominovala Miloše Zemana a musím říci, že to byl komplikovaný proces a je to proces, který jsme prožili velmi hluboce. Česká strana sociálně demokratická se takto rozhodla.

Musím říci, že nemohu přijmout úvahy o tom, že kterýkoli z kandidátů - a Miloš Zeman mezi nimi - nemá obecné morální právo usilovat o pozici a postavení prezidenta České republiky. Jsou to lidé, kteří mají za sebou život, který není obyčejný a který byl postaven na mnoha zkouškách a střetnutích. Jsou to lidé, kteří většinou obstáli a někdy neobstáli. To je samozřejmé. Každý, kdo je z tohoto světa, má své meze, má své zlé okamžiky, má naopak své hvězdné hodiny. Ale myslím si, že jsou to lidé, kteří byli vystaveni tlaku a byli vystaveni tlaku pod přísnou kontrolou veřejnosti. Nemůžeme přijmout myšlenku, že nemají morální právo. Mají právo se postavit v tomto sboru silou svých nominací, mají právo předložit své názory a je naší povinností, naším právem a jistou výsadou velmi hluboce přemýšlet a rozhodnout se.

Dámy a pánové, nemohu říci nic jiného, než že Miloš Zeman je kandidátem sociální demokracie. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane premiére. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Nyní je třeba, abychom rozhodli o způsobu hlasování. Proto se pokusím přivábit poslance a senátory do jednacího sálu, protože budeme muset hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu, aby volba prezidenta republiky proběhla tajným hlasováním. Ještě jednou žádám všechny poslance a senátory, aby zaujali svá místa. Prosím také skrutátory, aby zaujali svá místa, a prosím je, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů. (Krátká pauza na zjištění počtu senátorů.) Děkuji.

 

Táži se, kdo z přítomných senátorů je pro návrh, aby se volba prezidenta republiky konala tajným hlasováním. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 3 z přítomných 78 senátorů pro hlasovalo 46, proti byli 3. Senát s návrhem vyslovil souhlas.

 

A nyní prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. (Krátká pauza na zjištění počtu poslanců.) Děkuji.

 

A nyní se táži, kdo z přítomných poslanců je pro návrh, aby se volba prezidenta konala tajným hlasováním. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z počtu přítomných 199 poslanců pro hlasovalo 191, proti 6. Poslanecká sněmovna tedy s návrhem vyslovila souhlas a já mohu konstatovat, že jsme rozhodli, že prezidenta republiky budeme volit tajně.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP