Pátek 24. ledna 2003

 

(11.00 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Ptám se tedy vás, paní kandidátko a páni kandidáti:

1. Jaký je váš názor na válku proti Iráku a na plánované zapojení Armády ČR do ní?

2. Jaký je váš názor na ochranu nájmů? Co považujete za oprávněné zájmy nájemníků a co za oprávněné zájmy majitelů domů?

3. Jaký je váš názor na politiku omluv sudetským Němcům?

4. Jaká je vaše pozice ke stále se objevujícím snahám prolomit restituční hranici Únor 1948 ve vztahu k majetkům šlechty a církve?

Jak je zřejmé, ve všech případech jde o aktuální politické otázky. Nepopírám, že některé z nich jsou inspirovány postupem Ústavního soudu, který je také těsně spojen s dobou zablokované politické scény, jak jsem o ní již hovořil. Jedním z prvních úkolů nového prezidenta bude, jak zde již bylo uvedeno, jmenování deseti ústavních soudců. Proto odpovědi mohou leccos vyjasnit.

Dámy a pánové, poslanci a senátoři zvolení za KSČM odpovědně zvažují své rozhodnutí. Jsme si plně vědomi, že země by neměla dlouhodobě být bez prezidenta. Že případné provizorium by mohlo přinést dlouhodobé důsledky a zaměstnat politickou scénu tak, že by se vytratil význam referenda o vstupu do Evropské unie. Je v našem společném zájmu prezidenta zvolit. Volba prezidenta by přece jen měla být důstojným aktem, ne pouhým politickým licitováním. Jsem zmocněn sdělit, že poslanci a senátoři KSČM jsou připraveni, pokud to bude politicky možné, přispět ke zvolení hlavy státu dnes či v nejbližší budoucnosti. Chceme se totiž podívat svým voličům, tak jak jsme to činili doposud, zpříma do očí.

Každý člověk se poohlíží zpět. Vzpomíná na sliby, naděje i předsevzetí. Pohlíží na své děti a přemýšlí, co je potká. Jen jejich očima se bezděky díváme na vše, čím žije naše společnost. To, čemu říkáme štěstí a spokojenost, opravdu nevzniká samo od sebe a samo ze sebe, ale z přičinění jednotlivého i společného. Mnozí lidé pociťují dopad ekonomické a sociální situace na své rodiny, na své nejbližší. Ptají se na další vývoj České republiky. Mnozí chtějí republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé postižení, staří, děti. Chtějí republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami.

Dámy a pánové, politika je prý bezmocná proti fanatismu. Prý jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. I o tom je dnešní volba prezidenta České republiky.

Děkuji vám, že jste mě vyslechli. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Jozef Kubinyi. Dalším přihlášeným pak je ministr Cyril Svoboda.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jsem hluboce přesvědčen, že existuje lepší způsob volby hlavy státu než ten, který právě dnes provádíme. Nicméně jsem se účastnil minulý týden všech tří kol té první volby. A také můžu slíbit, že dnes tady budu až do konce všechna tři kola poctivě volit. Tím považuji za splněnou svou pracovní povinnost poslance a považuji za splněnou i jakousi povinnost stranické disciplíně. Nicméně musím říct, že současně je tím naplněna moje schopnost potlačovat svůj vlastní názor. Proto vám sděluji, že pokud bude následovat pokus číslo 3, 4, 5 a nějaké další o zvolení prezidenta České republiky Parlamentem, tak těchto pokusů se už účastnit nebudu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Dalším přihlášeným je místopředseda vlády a ministr Cyril Svoboda. Pak se o slovo přihlásil pan senátor Mirek Topolánek.

 

Místopředseda vlády ČR Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení senátoři, podle našeho názoru si Česká republika zaslouží, aby měla v čele státu ženu, aby byla zvolena kandidátka Jaroslava Moserová. Řeknu několik důvodů, proč si myslím, že by to bylo dobře.

Všichni kandidáti navštívili jednotlivé poslanecké kluby a v těchto klubech se diskutovalo o pravomocích prezidenta republiky. Všichni slibovali uvážlivost při používání těchto pravomocí. Ale přitom je třeba vzíti v úvahu, že realita bude trochu jiná. Prezident republiky bude v nejbližší době před otázkou, jak vyřešit stovky, a dokonce potom v běhu času tisíce žádostí o milost, a nějaké množství udělí. Prezident republiky nakonec musí rozhodnout, koho navrhne za budoucího člena Ústavního soudu. A musí rozhodnout. Prezident republiky také v konečném důsledku rozhodne o velvyslancích, o povýšení generálů a o jiných rozhodnutích. A tehdy ta rozhodnutí budou taky posuzována, jaká ta rozhodnutí jsou. A do toho je třeba vzíti v úvahu, že naše ústava říká, že prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Nikomu na této zemi se nezodpovídá z výkonu své funkce. A proto je kritérium mravní. Kritérium, které dává jistou míru jistoty. Jeden z kandidátů - a byl to Miloš Zeman - na našem klubu řekl: "Starého psa novým kouskům nenaučíš." Já to nechci říkat ke zlehčení této debaty, ale jako princip, který my jsme volili, kdy jsme nominovali Jaroslavu Moserovou, protože u ní jsme si jisti, že celá její životní dráha nám dává záruku, že bude jistá korekce v ní samotné, až bude rozhodovat o těchto otázkách. Protože jenom ten, kdo je schopen sebereflexe, jenom ten, kdo je schopen přijmout jistý mravní řád jakožto princip, dává jistotu všem občanům, že sliby, které dnes plní, také dodrží.

Dámy a pánové, Česká republika si zaslouží ženu v čele státu!

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji Cyrilu Svobodovi. Prosím pana senátora Topolánka, aby se ujal slova. Další se přihlásil senátor Martin Mejstřík.

 

Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, muž slova mluví a muž činu koná. Václav Klaus je mužem slova i mužem činu. Je z tohoto pohledu kompletní. Napsal a řekl toho tolik, že jeho názory na každou jednotlivost společenského života jsou veřejnosti důvěrně známé. Svými politickými skutky vždy potvrzoval, že to, co míní, míní vážně. Nemusíte s ním vždy souhlasit. V politice je však jen málo lidí tak transparentních, čitelných a důsledných.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP