(16.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Dobře, dám hlasovat o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 162 poslanců 147 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan zpravodaj trvá na hlasování, tak postupujme, prosím.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, čili nejprve hlasování o technicko-legislativním pozměňovacím návrhu poslance Mlynáře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanoviska. (Zpravodaj pozitivní, ministr pozitivní.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 164 poslanců 153 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru pod písm. A. (Stanovisko zpravodaje pozitivní, ministra pozitivní.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 164 poslanců 152 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pod písm. B pozměňovací návrh poslance Křečka. (Zpravodaj doporučuje, stanovisko ministra: bohužel velmi nedoporučující.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 164 poslanců 36 pro, 120 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pod písm. C pozměňovací návrh poslance Mlynáře. (Zpravodaj doporučuje, ministr neutrální.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 164 poslanců 133 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Písm. D - poslanec Pejřil. (Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 164 poslanců 144 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Písm. E - poslanec Exner. (Zpravodaj doporučuje, ministr spíše doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 164 poslanců 77 pro, 63 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Písm. F1 - poslanec Gross. (Zpravodaj nedoporučuje, ministr doporučuje velmi.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 164 poslanců 127 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Zbytek písm. F - poslanec Gross. (Zpravodaj neutrální, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 164 poslanců 141 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: G1 - poslanec Matulka. (Zpravodaj spíše doporučuje, ministr spíše doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 164 poslanců 75 pro, 69 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: G2 - poslanec Matulka. (Zpravodaj: Snažně prosím o podporu. Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 164 poslanců 28 pro, 98 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: G3 a 4 - v jednom hlasování. (Zpravodaj doporučuje, ministr velmi nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 164 poslanců 25 pro, 122 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pod písm. H všechny návrhy poslance Filipa jedním hlasováním. (Zpravodaj doporučuje, ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 164 poslanců 19 pro, 127 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jsou odsouhlaseny všechny pozměňovací návrhy, pokud někdo nemá námitku, včetně legislativně technické úpravy.

Závěrečné hlasování - zpravodaj nevidí jediný důvod k podpoře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: V celku vyslovit souhlas s vládním návrhem o právu shromažďovacím ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 164 poslanců 136 pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi. Stihli jsme to v rekordní krátké lhůtě a po dvouminutové přestávce zahájíme ústní interpelace na členy vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP