(15.00 hodin)
(pokračuje Horníková)

Jestliže si chceme položit základní otázku, zda základním právním předpisem bude obchodní a občanský zákoník, nebo samostatný zákon o družstvu, pak o této základní otázce musíme vést základní diskusi. Pokud bychom došli v této diskusi k závěru, že základním předpisem je obchodní a občanský zákoník, pak bych považovala za velmi nešťastné, byla-li by předem projednávána předloha zákona o družstvech, tak jak nám je dnes předložena. Nejen že tato předloha není v pořádku po stránce obsahové, ale není v pořádku projednávat tuto právní úpravu dříve, než bude projednána základní úprava obchodního a občanského zákoníku.

Považovala bych za velmi nešťastné, kdybychom tuto právní úpravu - zákon o družstvech - museli po přijetí nového obchodního a občanského zákoníku následně novelizovat. Takže já velice děkuji panu ministru spravedlnosti, který zde uklidnil celé plénum konstatováním, že tato základní právní norma je před dokončením.

Dovolte mi, pane předsedo, abych nyní jako zpravodajka ještě shrnula proběhlou diskusi k tomuto zákonu. V rozpravě vystoupili celkem čtyři poslanci. V rozpravě zazněl návrh na zamítnutí zákona. Dále, pane předsedo, jako zpravodaj navrhuji, aby v případě, že nebude zákon zamítnut, byla prodloužena lhůta k projednání tohoto zákona o dvacet dní. A dále jako zpravodaj navrhuji, aby tento zákon byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pány poslance a paní poslankyně o klid, abychom mohli alespoň tento bod dokončit.

Abych vás potěšil, chtěl bych vám sdělit, že po proběhlých rychlých jednáních s předsedy klubů bylo dohodnuto, že projednáním tohoto bodu ukončíme dnešní jednání. Prosím proto, abyste se ještě soustředili na tento bod a na tuto věc, která je nyní před námi.

Byla ukončena obecná rozprava a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl - pokud tomu dobře rozumím - pan poslanec Křeček. Ještě se hlásí pan předseda Filip. Doufám, že nebudete brzdit i tento zákon.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ne, pane předsedo. Pokud by nebylo vyhověno návrhu na zamítnutí nebo jiným návrhům, navrhuji, aby na základě projevu, který zde přednesl ministr spravedlnosti, se tímto návrhem zabýval výbor ústavně právní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, ústavně právní výbor.

Pokusím se přilákat ještě některé naše kolegy, myslím, že někteří odešli. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Vzhledem k tomu, že nyní již máme potřebné kvorum, dám hlasovat o návrhu na zamítnutí této předlohy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 127 hlasovalo 69 pro, 39 proti. Návrh byl přijat a tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Děkuji panu navrhovateli a paní zpravodajce. V souvislosti se svým předchozím oznámením končím jednání sněmovny.

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že zde vzniká problém některých našich kolegů, kteří chtějí zpochybňovat sedmihlasovou většinu, prosím, abyste ještě vydrželi na svých místech.

Vzhledem k tomu, že nikdo nemá námitky, dnešní jednání končím.

 

(Jednání skončilo v 15.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP