(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové a nabitá Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych zahájil ústní interpelace předsedovi vlády. Jak vidím, pouze dva poslanci se odvážili interpelovat sarkastického předsedu vlády, který zneužívá potom výhody, které má, že může mluvit nekonečně dlouho, aby ironizoval.

Takže pan poslanec Šustr Ladislav je první, kdo se přihlásil. Prosím, pane poslanče, a po něm bude pan poslanec Pavel Severa.

 

89.
Ústní interpelace

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, poměrně krátká otázka. Při sestavování státního rozpočtu na rok 2001 byla ponížena částka na jednoho žáka v základním školství o 317 Kč. Při vyjednávání o rozpočtu bylo několikrát verbálně řečeno, že bude snaha tuto částku nahradit nějakým dotačním titulem. Já bych se vás chtěl zeptat, zdali se na tom pracovalo a zda ta možnost existuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže já doufám, že pan předseda vlády přemůže bolest svých achilovek a přijde k řečništi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče Šustře, státní kasa, jak známo, nepřetéká penězi. Ostatně neznám přetékající státní kasy, pokud nemluvím o Potěmkinových vesnicích některých příliš domýšlivých ministerských předsedů. A proto s bolestí, která není vyvolána mými achilovkami, ale s bolestí vůči každému, kdo si dovoluje požádat předsedu vlády o dodatečné rozpočtové prostředky, bych si dovolil úvodem konstatovat dvě základní fakta.

Fakt číslo 1: Obecní rozpočty dostaly na tento rok zvýšené dotace o více než 6 mld. korun, což vyplývá ze zákona o státním rozpočtu, který tato sněmovna schválila. Fakt č. 2: Žádáte o dodatečné dotace ve výši přes 400 mil. korun, a to mimo tento rozpočet. Pan předseda sněmovny mě označil za sarkastického, a protože bych nechtěl, aby sarkasmus byl synonymem hulvátství, nepoužiji výrazu nenažranost, který jsem původně chtěl použít, ale myslím si, že když někdo dostane 6 mld. korun navíc, neměl by žádat ještě půl miliardy navíc a měl by tyto výdaje uhradit z oněch navýšených 6 miliard.

Nicméně přetékám vstřícností v tomto "faunově pozdním odpoledni" a chtěl bych vám navrhnout jakousi rozumnou dohodu. Prioritou této vlády je bezesporu podpora školství, zdravotnictví a ostatních oblastí, které jsou zmíněny ve vaší interpelaci. Ale usnesení sněmovny, které je pro vládu doporučující, nikoli závazné, současně bohužel ve své třetí části říká, pane poslanče Šustře, že těchto zhruba půl miliardy má být uhrazeno z vládní rozpočtové rezervy. A já vás velmi prosím, abyste se společně se mnou zamyslel nad tím, zda opravdu tento zdroj, tj. vládní rozpočtová rezerva, je systémově určen k tomu, aby se z něho hradily dodatečné dotace ať už podnikům, zemědělcům, obcím nebo komukoliv jinému, protože dotační tituly jakéhokoliv typu by podle mého nejhlubšího přesvědčení měly být vyjádřeny např. ve všeobecné pokladní správě s konkrétním účelovým určením.

Jistě víte, pane poslanče, na co je určena vládní rozpočtová rezerva. Například na krytí mimořádných výdajů vzniklých s povodněmi - sice pevně doufám, že tento rok nebudou, ale zaručit to samozřejmě nemůžu - a na krytí dalších nepředvídaných katastrof, které bohužel vždy v každé zemi, dokonce i pod mou moudrou vládou, mohou nastat. A znovu opakuji: je naprosto nesystémové požadovat, aby vládní rozpočtová rezerva s tímto jasným předurčením byla určena k pokrytí jakéhokoliv dotačního titulu.

Ale protože vystoupení by nemělo být jenom čirou negací, ale mělo by vyjít vstříc tomu, kdo se táže, chtěl bych vám navrhnout jiné řešení. Jak víte, a je to obsaženo v materiálu o státním závěrečném účtu, vláda - a je to její chyba, ke které se přiznávám - překročila deficit schválený touto sněmovnou, deficit minulého rozpočtu, o 11 mld. korun. A protože chyby se mají napravovat a protože uzavřené dohody se mají ctít, zavázali jsme se právě v rámci tohoto státního závěrečného účtu, že budeme žádat pouze o dluhopisové krytí rozpočtu do výše schválené jako deficit touto sněmovnou a že oněch 11 mld. v tomto roce ušetříme. Z toho 7 mld. budou dodatečné příjmy, které vzniknou nebo vlastně už teď vznikly, tedy reálně existují, formou opce u Českých radiokomunikací, a zbývající 4 mld. budeme muset opatřit jinak.

Jak víte, jeden z daňových příjmů je daň z příjmu právnických osob. Kdybych to velmi zjednodušil, tak to je v podstatě daň ze zisku. A jistě víte, pane poslanče, že v roce 2000 díky skvělé hospodářské politice této vlády se zisk našich podniků proti roku 1999 zdvojnásobil. Nu a z toho vyplývá téměř lineární funkce, téměř lineární proto, protože daňová optimalizace je v této zemi prokletím. A kromě toho byly poněkud sníženy od 1. ledna 2001 daně z příjmu právnických osob. Ale přesto můžeme předpokládat určitý zvýšený příliv prostředků na příjmové straně, z čehož bychom chtěli uhradit právě ony chybějící 4 mld. korun. Je tam časové zpoždění půl roku, protože, jak víte, tyto daně se platí v červnu, resp. v červenci, pokud máte daňového poradce.

Teoreticky - a nechtěl bych být přílišným optimistou - je možné, že se nám podaří tyto rozpočtové příjmy překročit o více než 4 mld. korun právě v této příjmové položce. A pokud by tomu tak bylo, což budeme vědět asi za dva měsíce, pak by bylo možné v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a po projednání s rozpočtovým výborem zvážit možnost, neříkám nic více, zvážit možnost rozpočtového opatření, kterým by se v podstatě dotace nebo něco podobného jako dotace místním samosprávám zvýšila z oněch 6 dokonce na 6,4 mld. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP