(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Navarové a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování a hlasovat tedy budeme nejprve o bodu I usnesení navrženého zahraničním výborem. K bodu I budeme hlasovat ještě normálním kvorem, až k bodu II budeme hlasovat kvorem zvýšeným. Nicméně počkám, až se dostaví do sněmovního sálu dostatečný počet lidí, mezitím vás všechny odhlašuji. (Předsedající zvoní.) Kolegové, vzhledem k tomu, že bezprostředně po tomto hlasování následuje hlasování kvorem 120, nezahájím hlasování, dokud nebudu mít jistotu, že je dostatečný počet poslanců přítomen v sále. (Opět zvoní.) Prosím předsedy klubů, aby zajistili dostatečnou účast poslanců ve sněmovně. Kvorum je 120 pro hlasování o tomto návrhu. (Námitky ze sálu.) Tedy některých klubů. (Předsedající stále zvoní.) Páni kolegové, musím říci, že mě velmi překvapuje, že zaznamenané kvorum v posledních minutách stále klesá, přestože se velmi snažím, aby poslanci došli do sněmovny.

V tuto chvíli prosím všechny, aby si zkontrolovali, zda jsou přihlášeni, protože jsem zaznamenala větší přísun poslanců do sněmovny. Budeme tedy hlasovat nejprve o bodu I usnesení navrženého zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 127 a 2 byli proti.

 

Vidím tady velice netrpělivě se hlásící poslance. Nejprve má přednost předseda poslaneckého klubu pan poslanec Škromach, poté vidím pana poslance Exnera. Nicméně nevím, co se děje. (Poslanec Škromach: Mám procedurální návrh.) Procedurální návrh, pane poslanče, až po odhlasování této smlouvy. Nebo je to naléhavé nyní? Pan poslanec Exner si přál procedurální vystoupení?

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, domnívám se, že jste se při ohlášení tohoto hlasování mírně zmýlila. Řekla jste, že budeme hlasovat o návrhu usnesení I, jak ho přednesl zahraniční výbor. Zahraniční výbor ovšem návrh usnesení Poslanecké sněmovně má ve svém usnesení až jako II a to, co jsme teď hlasovali, je 1. Domnívám se, že není-li teď námitka, odhlasovali jsme zřejmě návrh usnesení zahraničního výboru - bod 1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte pravdu, pane poslanče, bohužel v mé prezidiálce se vyskytla chyba, ale bezesporu to tak je. Tím pádem předpokládám, že bude rozumnější, když prohlásím minulé hlasování za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou.

 

Budeme hlasovat nejprve o bodu 1, který je uveden pod bodem II v doporučení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 144 vyslovilo 136 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu 2 uvedeném pod bodem II usnesení zahraničního výboru. Nyní prosím nastavit kvorum 120 hlasů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 146 vyslovilo 141 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP