(Jednání pokračovalo ve 13.47 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat v našem jednání.

Udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola druhé volby předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu (bod 73).

Bylo vydáno 175 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 175 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Karla Vymětala byl odevzdán 31 hlas, pro poslance Ladislava Korbela bylo odevzdáno 98 hlasů.

Konstatuji, že pan poslanec Korbel byl zvolen předsedou dočasné komise pro otázky vnitřního trhu.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola třetí volby člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 72).

Bylo vydáno 175 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 175 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Jiřího Havlíčka byly odevzdány 72 hlasy, pro poslance Pavla Hojdu bylo odevzdáno 28 hlasů, pro poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 60 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole třetí volby nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postupují páni poslanci Jiří Havlíček a Libor Ježek. Současně konstatuji, že druhé kolo proběhne zítra jako poslední bod dopolední části jednání sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zaznamenala jsem ještě procedurální přihlášku pana poslance Mareše.

 

Poslanec Petr Mareš: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já si dovolím přednést návrh na zařazení nového bodu na program jednání naší schůze. Tímto návrhem bych chtěl obrátit vaši pozornost znovu k problému, o kterém jsem zde hovořil, když jsme projednávali program této schůze, tj. k otázce státního programu informační politiky ve vzdělávání. Já se vážně obávám, že máme před sebou problém, kterým by se měla tato sněmovna zabývat, a měla by se jím zabývat co nejdříve.

Myslím, že všichni, tak jak zde sedíme, se setkáváme v těchto dnech pravidelně s požadavky, stížnostmi, problémy škol v našich obvodech, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Na druhé straně zde máme program, který jsme schválili, program, jehož objem představuje 1.700 mil., a o způsobu, jakým bude s těmito prostředky naloženo, máme představu jenom velice nejasnou.

Já bych si vám dovolil připomenout, že před dvěma lety, když se na půdě této sněmovny projednával zákon o dotacích soukromým školám, zákon, který své nároky na státní rozpočet ročně svými nároky představoval zhruba polovinu, méně než polovinu této sumy, pan ministr při jeho projednávání varoval před tím, že by se mohlo jednat o největší tunel v dějinách českého školství. Čtu-li v tuto chvíli informace o tom, jakým způsobem se připravuje program státní informační politiky ve vzdělávání, pak mě napadá, zda náhodou tento termín není použitelný pro to, co nás očekává v následujících letech.

Dámy a pánové, já upozorňuji, že celý tento projekt bude vyžadovat zhruba 7 mld. korun. Proto bych si dovolil zopakovat návrh na zařazení bodu, který by se jmenoval "Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana o plnění první etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání". Navrhuji zařadit tento bod pevně jako první bod na našem pátečním jednání.

Děkuji, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Je to procedurální návrh, ke kterému se hlásí místopředseda poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl v souladu s jednacím řádem jménem dvou poslaneckých klubů, a to klubu sociální demokracie a KSČM, vetovat zařazení tohoto nového bodu na program této naší schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím jsme asi ukončili projednávání tohoto procedurálního návrhu, a přistoupíme tedy k projednávání bodů tak, jak byly navrženy.

 

Budeme se zabývat bodem

 

46.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta,
Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 852/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Bohuslav Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP