(10.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Bereme to tak, že nedáváte pozměňovací návrh, ale že opravujete svůj původní návrh, paní poslankyně, tedy záměnu slovem "žádá".

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy, kdo násilně nebo nenásilně obsadí, obsadíme ne velín, ale řečniště Poslanecké sněmovny? - Není-li tomu tak, uzavírám rozpravu.

Pane poslanče (k poslanci Vidímovi), máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, požádal bych tedy o přerušení jednání Poslanecké sněmovny, aby mohla být zahájena tajná volba.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment, moment, pane předsedo volební komise, musíme ještě rozhodnout o způsobu volby. To zatím nikdo nenavrhl.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano, musíme rozhodnout o způsobu hlasování.

Opakuji ještě jednou, že volební komise navrhuje tajnou volbu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, nyní o tomto návrhu musíme hlasovat, zda proběhne hlasování tajnou, nebo netajnou volbou, a když sněmovna rozhodne, že tajnou volbou, nastane proces, který pan předseda volební komise navrhoval.

Vidím, že někteří poslanci odešli do kuloárů, prosím tedy všechny, aby se připravili na hlasování.

 

Dám hlasovat o návrhu předsedy volební komise s otázkou, kdo souhlasí s návrhem, aby volba proběhla tajným hlasováním.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 187 poslanců 166 hlasovalo pro, 11 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Proto teď přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji konání volby. Prosím ještě pana předsedu volební komise o potřebná sdělení.

 

Poslanec Jan Vidím: Oznamuji tímto, že hlasovací lístky budou vydávány po dobu 15 minut, to znamená do 10.47 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, v jednání tedy budeme pokračovat - (Poslanec Vidím: Za hodinu.) - Za jednu hodinu, to je v 11.30 hodin. Do té doby přerušuji naše jednání.

 

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP