(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi pokračovat v našem jednání. Chtěl bych vyzvat předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky prvního kola tajné volby - opravdu zacinkám - a prosím o možnost přednést výsledky voleb. Jestli je všichni znáte, tak tady být nemusíte, ale já je neznám.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola prvé volby prozatímního ředitele České televize.

Byly vydány 192 hlasovací lístky, odevzdány pak 192 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Věru Valterovou byly odevzdány 4 hlasy, pro paní Janu Bobošíkovou bylo odevzdáno 9 hlasů, pro pana Michala Kralerta bylo odevzdáno 17 hlasů, pro pana Vratislava Měchuru byly odevzdány 22 hlasy, pro pana Karla Kochmana byly odevzdány 34 hlasy a konečně pro pana Jiřího Balvína byly odevzdány 102 hlasy.

V prvém kole byl prozatímním ředitelem České televize zvolen Jiří Balvín. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji sněmovně, že umožnila, abychom vyřešili tuto otázku hned v prvním kole tajné volby. Chtěl bych poblahopřát panu Jiřímu Balvínovi - nevím, jestli zde je přítomen, nebo ne - a tím jsme zvládli otázku volby.

Máme zde návrh na doprovodné usnesení paní poslankyně Němcové. Nezbývá, než abychom o tom dali hlasovat. Nemáme zpravodaje, čili já se pokusím zpravodajovat sám. Paní poslankyně Němcová navrhla doprovodné usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá - paní poslankyně, byla byste tak laskavá a zopakovala svůj návrh, protože jste ho nepředala písemně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano.

Poslanecká sněmovna nově zvoleného prozatímního generálního ředitele České televize žádá

1. o zajištění sestavení vyrovnaného rozpočtu České televize pro rok 2001 bez zapojení dříve vytvořených rezerv,

2. zajistit provedení forenzního auditu hospodaření České televize do doby 90 dnů ode dne, kdy byl prozatímní ředitel zvolen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Myslím, že všichni slyšeli tento návrh. Já vás pro pořádek odhlásím, protože si myslím, že se kvantitativní počty ve sněmovně trochu změnily. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Dám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh doprovodného usnesení tak, jak ho vyhlásila paní poslankyně Němcová, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 174 poslanců 94 hlasovalo pro, 26 proti. Tento návrh doprovodného usnesení byl přijat.

 

Před ukončením této schůze bych chtěl říci, že doufám, že tento krok Poslanecké sněmovny ukončí absurdní, neúnosnou situaci v České televizi, že podivné slůvko "stávka" zmizí z obrazovek České televize a že konečně zase nastane normální situace tak, jak také odpovídá kultivované společnosti, parlamentní demokracii a České republice v roce 2001.

Děkuji. Končím tuto schůzi.

 

(Schůze ukončena v 11.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP