(10.10 hodin)

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud se týče zařazení prvního bodu, to je odvolání generálního ředitele Hodače, já se domnívám, a mám k tomu důvody, že tento bod bychom neměli projednávat, protože pan generální ředitel generálním ředitelem již není, a že bychom měli hned přistoupit ke druhému bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, děkuji. Vyslechl jsem vaše úvodní slovo. Nezbývá mi než zahájit rozpravu na toto téma. Já vím, že nemáme předem určeného zpravodaje. Dostal jsem v kuloárech návrh, aby byl zpravodajem určen pan poslanec Křeček. Doufám, že o tom nemusím dávat hlasovat.

Pane poslanče, očekávám od vás nějaký racionální návrh, abychom zjednodušili tento bod.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, my se musíme vyrovnat řádně s problémem spočívajícím v tom, že zákon č. 39/2001, který jsme schválili, zákon o České televizi, v článku II v bodě 2 stanoví, že ode dne účinnosti zákona do doby zvolení alespoň deseti členů Rady České televize je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolávat ředitele České televize. Současně tento zákon stanoví v odstavci 3, že do doby, než bude jmenován nový generální ředitel Radou České televize, jeho působnost vykonává prozatímní ředitel České televize zvolený Poslaneckou sněmovnou.

Mezitím se však řádně zvolený generální ředitel České televize Jiří Hodač ke dni 11. ledna 2001 vzdal své funkce, rezignoval na ni. Není proto z racionálních důvodů možné jej odvolávat. Myslím, že můžeme vyřešit tento problém tak, že vezmeme jeho rezignaci na vědomí.

Navrhuji proto usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci generálního ředitele České televize Jiřího Hodače ke dni 11. 1. 2001.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pane poslanče, posaďte se ke stolku zpravodajů.

Formálně stejně musím otevřít rozpravu. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Hlásí se předseda klubu poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, vážené paní a pánové, vážená vládo, já myslím, že rezignaci projedná orgán, který je k tomu oprávněn. Jsem přesvědčen, že rezignaci je třeba vzít na vědomí k dnešnímu dni. K tomu, co řekl kolega Křeček, jiný pozměňovací návrh nemám, jenom to, že bereme rezignaci pana Jiřího Hodače na vědomí ke dni 9. února 2001.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím vám správně, že my bereme rezignaci na vědomí 9. února, ale pan Hodač podal rezignaci 11. ledna. V tom není žádný velký rozpor a prosím, abyste tyto dva návrhy spojili do jednoho.

Slovo má pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění, myslím, že jsme si byli vědomi, když jsme projednávali návrh zákona o České televizi a jeho závěrečná ustanovení, že tu je jistý problém, protože v té době, kdy jsme jej projednávali, už generální ředitel rezignaci podal. Aniž chci tyto právní problémy podrobně rozebírat, myslím si, že nejsprávnější by bylo, abychom se vyhnuli všem možným komplikacím a sporným výkladům, kdybychom ve smyslu přijatého zákona o České televizi dnes rozhodli o tom, že Poslanecká sněmovna k dnešnímu datu generálního ředitele Jiřího Hodače odvolává. V tomto směru dávám návrh usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Padl návrh. Sněmovna to vyřeší. Dnes jsme to projednávali na grémiu Poslanecké sněmovny. Radili jsme se s legislativci, že je absurdní odvolávat někoho, kdo už dávno rezignoval, ale nebudu se vměšovat do této debaty.

Hlásí se ještě někdo další do všeobecné rozpravy? Nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Pro pořádek otevírám rozpravu podrobnou. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Prosím pana poslance Křečka, abychom formalitám učinili zadost.

Oznamuji, že pan poslanec Pilip má náhradní kartu číslo 10.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě padl jeden pozměňovací návrh, který zní, že Poslanecká sněmovna bere dnem 9. 2. 2001 na vědomí rezignaci generálního ředitele České televize ze dne 11. 1. 2001. Návrh pana poslance Filipa jsem zapracoval do svého původního návrhu.

Padl pozměňovací návrh pana poslance Jičínského, který zní tak, že Poslanecká sněmovna odvolává dnešního dne generálního ředitele České televize pana Jiřího Hodače.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Jičínský opravdu trvá na tomto svém návrhu odvolávat někoho, kdo už měsíc není ničím takovým? Já myslím, že to můžeme vyřešit hlasováním sněmovny.

Dovolte mi, abych dal hlasovat o návrhu pana poslance Jičínského.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP