Začátek schůze Poslanecké sněmovny
9. února 2001 v 10.07 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, milí hosté. Zahajuji 33. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 64 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 31. ledna 2001.

Dovolte mi nejdříve - a prosím opravdu o klid - přivítat nového člena vlády pana Jaroslava Bureše, kterého do funkce ministra spravedlnosti jmenoval prezident republiky 1. února 2001. (Potlesk.) Pane ministře, přeji vám ve vaší práci mnoho úspěchů.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádali následující poslanci: poslankyně Volfová - karta č. 2, poslanec Ouzký - karta č. 3, Kalousek - č. 5, Vlčková - č. 6, Vejvoda - č. 7, Kuneš - č. 8, Němcová - č. 9.

Přistoupíme nyní k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Olgu Sehnalovou a poslance Pavla Svobodu. Má někdo jiný návrh? Ne-li, provedeme první hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, aby ověřovateli se stali poslanci Sehnalová a Svoboda, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 158 poslanců 145 je pro, nikdo není proti. Návrh byl přijat. Ověřovateli 33. schůze sněmovny jsme určili poslankyni Sehnalovou a poslance Pavla Svobodu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pro nemoc poslanci Bubník, Houzák, Melichar, z důvodu zahraniční cesty poslanci Ransdorf a Zvěřina. Z vlády se pro zahraniční cesty či přijímání oficiálních zahraničních návštěv omlouvají v této chvíli ministři Grégr, Kužvart a Vetchý.

 

Jsem potěšen tím, že po několika týdnech vám dnes nemusím hlásit nepřítomnost jednoho z nás, nepřítomnost pana poslance Pilipa. Naopak jsem rád, že ho mohu přivítat mezi námi. Pane poslanče, jsme rádi, že se opět můžete zúčastnit naší práce. (Potlesk.)

 

Nyní rozhodneme o pořadu 33. schůze, jehož návrh je součástí pozvánky. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu schůze, tak jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 168 poslanců 161 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Návrh tedy byl schválen.

 

Dostáváme se k bodu číslo 1, kterým je

 

1.
Odvolání generálního ředitele České televize

 

Tak byl tento bod 64 poslanci, kteří mě požádali o tuto mimořádnou schůzi, nazván. Prosím, aby tento bod uvedl ministr kultury Pavel Dostál.

Prosím paní poslankyni Hanačíkovou, která je nejvíce slyšet - a mě dokonce neslyší. (Smích.) A to mám ještě zesilovací zařízení zvané mikrofon a ona ho nemá.

Prosím pana ministra Dostála, aby uvedl tento bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP