(17.10 hodin)

(pokračuje P. Svoboda)

A za třetí - aby vyšetřila souvislost krachu společnosti H-Systém s financováním politických stran.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane kolego, prosím, setrvejte u stolku zpravodajů. Toto je první a zatím jediný návrh, který zazněl. Bylo by dobré, abyste tu byl, abychom měli možnost přesně vědět, o čem budeme hlasovat.

Pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout jiné usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan kolega a ministr vnitra, poskakující Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já se přiznám, že jsem neslyšel ten druhý návrh usnesení. Co se týče třetího, s tím nemám žádný problém, byť je to trošku zajímavé, ale není s tím žádný problém. Ale rozhodně mám problém s tím prvním bodem. Přijme-li Poslanecká sněmovna, že má vláda vytvořit podmínky pro vyšetření krachu H-Systému a všech souvislostí s tím spojených - nebo jak je to dáno - tak se ptám, proč nepřijme takové usnesení k První pražské družstevní záložně? Proč nepřijmeme takové usnesení k Investiční a Poštovní bance? Proč nepřijmeme takové usnesení ke Komerční bance? Proč nepřijmeme takové usnesení k řadě podniků, kde se ukazuje, že byly tunelovány, a kde je vedeno trestní stíhání vůči některým konkrétním osobám? Pan Soudek, pan Stehlík… To jsou všechno věci trestní kauzy, které probíhají a kde jsme se dostali už do daleko další fáze, kde jsou návrhy na podání obžaloby nebo kde se blíží dokonce už hlavní líčení.

Poslanecká sněmovna, myslím si, by se měla velice vážně rozmyslet, než nějaký takovýto návrh přijme. My tady to můžeme nakrásně odmávat, bude to fajn, ale pak, uvědomme si to, přijmeme takový přístup, že se tady dostaneme do pozice, že budeme projednávat jednotlivé konkrétní věci a jinými slovy tím řekneme, že pro všechny ty ostatní věci vláda prostě takovou prioritu mít nemá. Já netvrdím, že to nemá dělat, ale že v této konkrétní věci má být něco extra. Proč by v této konkrétní věci mělo být něco extra na rozdíl od Komerční banky, na rozdíl od podniků, kde se také prověřuje trestná činnost některých konkrétních osob?

Mně opravdu připadá nesmírně laciné to, co je tady předloženo. Já říkám, já osobně s tím třetím návrhem žádný problém nemám. Policie se bude věnovat financování všech politických stran, jestli s tím nemají něco společného. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny s tím žádný problém nemusí být.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh usnesení zejména ve svém první bodě je typickým plácnutím do vody, ale obsahuje v sobě, podle mého názoru, základní nevhodný přístup, protože koncentrování pozornosti na určitý případ znamená, že by jiným případům neměla být věnována taková pozornost - obyčejným případům obyčejných lidí. Já nevidím žádný důvod, proč by prosté krádeži někoho na venkově měla být věnována menší pozornost než při krádeži, která se odehrála v bílém límci. Myslím si, že vyjádření ministra vnitra i ostatních členů vláda byla jasná. Vláda bude postupovat v tomto případě na základě zákona a v jeho rámci s plnou odpovědností a s plným úsilím.

Dovolte mi ještě, abych odkázal na klasického autora české politiky, tj. Václava Klause, který by v tomto případě - a podle mého názoru velmi právem - sdělil, že odmítá nestandardní řešení, protože nestandardní řešení v systémech, které fungují standardně na základě organického vývoje, je vždy řešení, které přináší více škody než užitku.

Nemohu, než sněmovně doporučit, aby toto nestandardní a ve svém důsledku prázdné a neúčinné usnesení odmítla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Faktická poznámka - pan kolega Koháček. Upozorňuje na to, že probíhá podrobná rozprava. Členy vlády já ovšem limitovat nemohu.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom, abych oznámil, že nebudu hlasovat o žádném usnesení, protože jako oklamaný klient H-Systému a současně poslanec v tom cítím střet zájmů. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Podrobnou rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Jako první přednesl tři návrhy pan kolega Svoboda. Chci se zeptat, pane poslanče, zda chcete hlasovat o tom návrhu en bloc, nebo po jednotlivých bodech.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Já myslím, že bychom měli hlasovat po jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Prosím tedy, abyste přistoupil k řečništi a tyto jednotlivé body přednášel.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Návětí zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu. A první hlasování je o bodu 1 - aby urychleně vytvořila podmínky pro komplexní vyšetření celé kauzy H-Systému ve všech jeho souvislostech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 548. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro 38, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Za druhé - aby nalezla způsob pomoci poškozeným klientům H-Systému.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 549. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 125 pro návrh 18, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o poslední návrh.

 

Poslanec Pavel Svoboda: A za třetí - aby vyšetřila souvislost krachu společnosti H-Systém s financováním politických stran.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 550. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 130 pro 70, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli dát hlasovat o návrhu pana poslance Urbana, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí předloženou informaci předsedy vlády. Chcete návrh přesněji specifikovat? - Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H-Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD. Tak zní koneckonců název tohoto bodu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 551. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 131 pro návrh 70, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o usnesení jako celku. Chci se jenom ujistit, že nikdo nebude avizovat námitku proti výsledku hlasování.

Ano? Tak přece jenom. Nepletl jsem se. Už vás mám tak přečtené, kolegyně a kolegové, že to dovedu vytušit. Pan kolega Kuneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP