(17.20 hodin)

Poslanec Michael Kuneš: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych zpochybnil hlasování, a to číslo 550. Hlasoval jsem "ne" a objevilo se "ano".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je hlasování o třetím návrhu, pokud se nepletu, pana poslance Svobody. Nechám hlasovat o vaší námitce.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 552 a ptám se, kdo s vaší námitkou souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 131 hlasovalo pro návrh 118, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní v opakovaném hlasování rozhodneme o návrhu usnesení pod č. 3, který přednesl pan poslanec Svoboda.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 553 a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 131 hlasovalo pro návrh 65, proti 40. Tentokrát návrh nebyl přijat.

 

Ještě počkám, zdali někdo nebude kontrolovat výsledek hlasování.

Byl tedy přijat pouze jeden návrh - Poslanecká sněmovna vzala tuto informaci na vědomí.

Končím projednávání tohoto bodu.

O slovo ještě požádal předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dostal jsem písemnou zprávu od pana ministra Fencla a pan ministr Gross mi odpověděl v průběhu rozpravy. Děkuji oběma ministrům, že vyhověli mé žádosti z minulého týdne ve věci Českomoravské družstevní záložny Ostrava.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, končím schůzi, děkuji vám a těším se s vámi na shledanou v novém tisíciletí - doufám, že zůstaneme stejní. (Potlesk.)

 

(Schůze skončila v 17.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP