(16.00 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Já chápu, že je to hotové, přesto věřím, že žijeme v právním státě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego Grulichu, teď už má zase přednost váš nástupce, takže ministr a potom vy.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já jsem to tu říkat nechtěl, protože správně vy, pane poslanče, jste říkal, že nevíte, jestli jdete podat vysvětlení z důvodu, že jste poškozený, nebo z důvodu, že je nějaké podezření. To bylo zcela správné. Myslím si, že není správné, když předseda vlády tady nějakou takovou informaci řekne. To říkám také zcela otevřeně. Na druhé straně termín vznikl takto. Nechtěl jsem to zde říkat, protože z toho vyplyne přesně odpověď na první otázku.

Má informace před časem byla taková, že do sněmovny dorazí návrh na vydání trestního stíhání jednoho poslance. Standardně před projednáváním schůze Poslanecké sněmovny se probírají všechny body, které mohou přijít na pořad. Já jsem tuto informaci řekl, protože jako hotový produkt jsem tuto informaci získal. Získával ji v minulosti každý ministr vnitra, když k tomuto závěru dospěly orgány činné v trestním řízení.

Nicméně potom se ukázalo, že takto daleko skutečně ta věc není, a vůbec nechci předjímat, jestli k tomu dojde vyšetřovatel. Možná že k tomuto závěru vůbec nedojde. Je to naprosto samostatné procesní rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že není žádný důvod z podezření, že spáchal nějaký trestný čin. A když se mě pak předseda vlády ptal na to, jestli k tomu skutečně dojde, tak jsem mu řekl: Pan kolega Kalousek půjde teprve podat vysvětlení podle trestního řádu. Není v tuto chvíli žádný důvod hovořit o tom, že je něco hotovo, není to tak, že by v tuto chvíli tady stálo nějaké politizování této věci, je to prostě takto prostá záležitost, a znovu opakuji - myslím si, že vůbec nic vám nebude vadit, abyste strávil velice klidné Vánoce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Grulich, který se přihlásil s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, má poznámka se týká ještě vystoupení pana poslance Kalouska.

Na místě pana ministra Grosse bych se nezlobil na pana Kalouska, on je jistě hodný člověk. Když mluvil o politických otázkách, jistě neměl na mysli současný stav, ale dlouhou dobu, kdy sám byl vysokým vládním úředníkem v několika vládách a kdy jeho politická strana v těchto vládách byla zastoupena, takže mu to odpusťme. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Dostálová se nedočká. Ještě předtím ministr kultury. Máme tu přece jen gentlemany - paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám pocit, že se diskuse v tuto chvíli začala odvíjet trochu jiným směrem, než byl původně zařazený bod, a já se pokusím diskusi vrátit zpátky k tématu a kauze H-Systém.

Pan premiér nás - nejenom nás, ale i veřejnost - v minulých dnech informoval o tom, že považuje za nedůstojné této Poslanecké sněmovny, aby se zabývala jedním nešťastníkem a směšnými 5000 Kč. Já jsem ráda, že názor změnil a že tady teď o tom diskutujeme. Nicméně dovolte mi poznámku.

Jsem také ráda, že vím, jak se předseda vlády dívá na své nejbližší spolupracovníky, protože pan Václav Erben byl jeho tiskovým mluvčím v roce 1996. Jsem také ráda, že vím, jak já se mám dívat na sbor poradců pana předsedy vedený panem Miroslavem Šloufem.

Toliko jenom ona zmiňovaná poznámka.

Chtěla jsem však panu premiérovi položit otázku, je mi líto, že zde pan premiér již není, a proto vás požádám, pane předsedající, zda bych mohla vaším prostřednictvím nebo prostřednictvím kolegů pana premiéra ze sociální demokracie odpovědět na otázku, kolik nešťastníků sociální demokracie bylo placeno skutečnými nešťastníky, kteří vložili takřka veškeré své prostředky do H-Systému.

Domnívám se, že bychom tuto odpověď měli dostat a že na ni čekají i klienti H-Systému, kteří tady sedí dnes spolu s námi. Takže kolik nešťastníků sociální demokracie bylo. Děkuji za jasnou odpověď. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže nyní pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážená milá a krásná paní kolegyně Dostálová, vážené ostatní neméně tak krásné kolegyně a neméně tak inteligentní kolegové poslanci, dovolte mi, abych přednesl závěrečné slovo, kde odpovím nejenom na otázku paní poslankyně Dostálové, ale i na v kuloárech vyřčenou otázku pana poslance Kvapila, a omluvil se, protože za pět minut musím odjet na letiště, a i když jsem si posunul datum jednání s kancléřem Schüsselem, jistě uznáte, že není zdvořilé ho nechat čekat, byť kvůli tak významné záležitosti, jakou zde projednáváme.

Pokud jde o odpověď na otázku paní poslankyně Dostálové. Vím z tisku o jednom jediném členu sociální demokracie, jmenoval se Václav Erben, a bylo uvedeno, že jich bylo deset. To bylo uvedeno rovněž v tisku. Já sám o žádných devíti nevím, ale ignoratio non est ergum entum, nemohu samozřejmě vyloučit, že byli i nějací další. Ale když se mě paní poslankyně Dostálová naprosto jasně zeptala, o kom vím, odpovídám: Vím o jednom, a to proto, že jsem se to dočetl v novinách. Tečka. Odpověď je myslím naprosto jasná.

Pan poslanec Filip zde mluvil o doudlebské záložně, což sice bezprostředně nesouvisí s projednávaným tématem, ale já si myslím, že bych mohl klidně říci, že nemohu vyloučit, že v Doudlebech existuje sociální demokrat, který dělal dealera doudlebské záložny. Prostě já to nevím, promiňte mi to. Kdybych měl vědět o všech členech sociální demokracie nebo jakékoli jiné politické strany nebo nestraníků, což je většina případů, kteří někde dělají dealery, kteří prodávají kosmetiku apod., tak v takovém případě bych se musel zbláznit a mohl bych se věnovat jiné profesi než té, které se momentálně věnuji. Prosím, abyste to pochopili.

Za třetí - dlužím odpověď panu poslanci Kvapilovi, který se mě v kuloárech zeptal, z jakých pramenů čerpám, když uvádím, že vyjádřil podporu starostům při zavádění H-Systému. Čerpám ze záznamu ze schůze, aktivu nebo shromáždění starostů, to je jedno, jak to nazveme, kde pan poslanec Kvapil vystoupil a doporučil zavedení H-Systému, a záznam z tohoto aktivu či shromáždění panu poslanci Kvapilovi dodám.

Dovolte mi, abych závěrem konstatoval, že bez ohledu na to, že se tato záležitost zneužívá k velmi laciné a podle mého názoru i velice hloupé propagandě, chci věřit, že je společným zájmem všech poslanců v této sněmovně, aby se vyšetřila doudlebská záložna, všechny kampeličky, H-Systém, lehké topné oleje, diamanty, tunel Baraka Alona v Komerční bance a mnoho dalších, desítky, ba stovky ekonomických kauz.

Chtěl bych této ctihodné sněmovně připomenout, že před půl rokem byl jejímu výboru pro obranu a bezpečnost předán materiál, který říká, že od roku 1990 stát přišel na daňových podvodech o 630 miliard korun. To je přesně jeden státní rozpočet České republiky. A já vás chci ujistit, že bez ohledu na různé hloupé insinuace tato vláda udělá všechno, aby se zjistilo, kdo těch 630 miliard ukradl, včetně H-Systému.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď jsem měl sérii tří faktických poznámek. Pan kolega Kühnl, Dostál a Škromach. Ne? Pan kolega Škromach řádná? To jsou řádné přihlášky s přednostním právem vystoupit.

Takže pan kolega Dostál, poté pan kolega Kühnl a potom v pořadí Beneš, Kvapil, Jičínský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP