(16.10 hodin)

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se domnívám, že celá kauza, kterou projednáváme, H-Systém, má dvě roviny. Jedna rovina jsou podvedení občané. Já se domnívám - po dokumentech, které jsem si přečetl - že ve své podstatě napřed byl vymyšlen tunel a pak k tomu byl domyšlen H-Systém. Tak to na mne působí. Já se domnívám, že opravdu je v kompetenci orgánů činných v trestním řízení, aby v této věci udělaly jasno. V této věci nemůže udělat jasno sněmovna. Druhou rovinou této kauzy je snaha Unie svobody zpolitizovat velice celou kauzu, dokonce s rizikem, že se přijde na to, že nejde o nic jiného než o střet zájmů, neboť jak jinak lze hodnotit v této souvislosti angažovanost bývalé poslankyně, nynější místopředsedkyně Unie svobody paní Hany Marvanové, která zároveň právně zastupuje klienty H-Systému. To je přece pro advokátku obrovský úspěch, dostane-li se kauza, kterou zastupuje, až do Parlamentu. Co více si takový advokát může přát? Pokud H-Systém financoval sociální demokracii, měla se paní advokátka obrátit na policii nebo na orgány činné v trestním řízení, a nikoli prostřednictvím svých kolegů na sněmovnu. Avšak to by zase nemělo takovou publicitu, že?

Pokud se týče nepodloženého tvrzení pana poslance Kühnla o tom, že H-Systém financoval - jak řekl - sociální demokracii, pak bych vám rád připomněl, že to byl právě pan poslanec Kühnl, který nedávno zcela veřejně přiznal odměnu za zprostředkování jakéhosi obchodu. Každý jsme to ale chápali tak, že pan Kühnl si prostě přivydělává ke svému malému poslaneckému platu. Nikdo v této souvislosti neobvinil Unii svobody, že je financována prostřednictvím kšeftu pana Kühnla. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane ministr tady předvedl přesně onu akci, kterou jsem tady nazval anglickým úslovím "nemůžeš-li dosáhnout na míč, skopni protihráče". Fair play, tak jak má být! Doopravdy skvělé!

Pan ministr Gross si stěžoval na to, že naše debata není dostatečně seriózní. Obávám se, že v podání kolegů z ČSSD serióznost debaty končí tam, kde jim začíná být nepříjemná.

Několik předřečníků hovořilo o zpolitizování kauzy. Vážení přátelé, nebyli jsme to ani my z Unie svobody, ani kolegové z KDU-ČSL, ani kolegové z ODS, kdo se nechal financovat H-Systémem. To je ten případ politizování, a vy jste to začali.

(Hluk v sále, výkřiky, poslanci buší do lavic.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, promiňte. Kolegyně a kolegové, stále probíhá všeobecná rozprava a svůj nesouhlas může každý z vás projevit tím, že se přihlásí a já ho zapíši do pořadí, takže bude moci vystoupit od řečnického pultu. V každém případě na vás apeluji, abyste se zdrželi těchto projevů, jakkoli pro vás vyřčená slova mohou být například osobně nebo i jinak nepříjemná. Máte právo reagovat od tohoto pultu stejně jako pan kolega Kühnl.

Prosím, pokračujte, pane kolego.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pro ty, kteří pro hluk možná neslyšeli - jediná politická konotace této kauzy je oněch pravděpodobně 600 tis. Kč pro zaměstnance ČSSD, čili nepřímo pro ČSSD jako takovou.

A konečně, slyšeli jsme několik slov o tom, že se tento případ zneužívá. Nevím přesně, k čemu by se měl zneužívat. Já jsem si zatím všiml jediného zneužití, a to je předkládání neexistujících informací, které mají zakrýt vlastní podstatu věci. Pan premiér na samém začátku tady jmenoval bývalou poslankyni, ke které se vrátil také nyní pan ministr Dostál, s údajnou informací o tom, že měla informace jako předsedkyně výboru. Tato poslankyně nikdy předsedkyní výboru nebyla, a tím je celá kvalita vystoupení pana premiéra v této věci zcela zjevná.

Pokud jde o to, co zmínil pan kolega Dostál. Vážený pane ministře - ve vaší roli ministra se na vás mohu obracet přímo - ano, jsou lidé, kteří se živí tím, že diskutují zde v Poslanecké sněmovně, případně sedí na ministerstvech, a pak jsou také lidé, kteří se živí venku v terénu, např. prací advokátů. Já si myslím, že je docela dobré, že se nějaká právní firma stará o klienty H-Systému, když se o ně nedokázala postarat vaše vláda. Já se domnívám, že to paní kolegyni Marvanové nelze v žádném případě vyčítat. Jestliže jí vyčítáte, že za to, že podává např. žaloby jménem klientů H-Systému, je i placena, tak na to je, pane ministře, zákon. Advokáti nesmějí takové věci dělat bez toho, že by za to byli podle příslušného tarifu placeni.

K tomu, co jste řekl o mně, musím se opravdu podívat, co máte na mysli. To je prostě a jednoduše lež.

Jak řekla paní kolegyně Dostálová, my se ale skutečně dostáváme trochu od věci a obávám se, že ti, kteří si nás přišli poslechnout na galerii, už dlouho nevědí, o čem přesně hovoříme.

Já bych se rád vrátil k docela rozsáhlým a pro mne srozumitelným vývodům pana ministra vnitra. Já jsem rád, že se tady prokazuje, že vyšetřování probíhá, jak říká pan ministr vnitra, tím nejrychlejším možným tempem. Sám tedy přiznal, že předseda vlády je jiného názoru. Já jsem také jiného názoru. To už jsme, pane ministře, přinejmenším dva. Ale beru vaše vyjádření, vy jste nakonec odborný ministr, že vyšetřování jde příslušným tempem. Řekl jste ve svém původním vyjádření, že ani ono krátkodobé finanční propojení mezi H-Systémem a několika zaměstnanci ČSSD na to nemá vliv. Já vám děkuji za toto ujištění a kvituji ho s velkým povděkem.

Skutečností ale je, že vyšetřování probíhá jen v jedné větvi, jen v jedné části - v přímé odpovědnosti představitelů H-Systému za - jak to tak vypadá - zcela konkrétní podvody nazvané trestním zákoníkem tak, jak vy jste je tady, pane ministře, přednesl. Skutečností ale je, že byla podána další trestní oznámení, a to trestní oznámení, která směřují k tomu, za jakých podmínek vůbec byly především Komerční bankou svého času poskytovány úvěry celé řadě firem vzniklých zcela jednoznačně účelově, firem, které nikdy ani nezačaly splácet tyto úvěry a byly okamžitě zrušeny nebo sloučeny s jinou firmou a nakonec H-Systémem a převedeny byly vždy jen dluhy, převedena byla vždy jen pasiva, nikdy aktiva. Takové trestní oznámení jménem klientů H-Systému bylo podáno 29. září. Dosud nebylo v této věci zahájeno vyšetřování.

Já vznáším dotaz, zda vyšetřování začne zahrnovat i tyto druhy odpovědnosti, spojené se vznikem velké 2,5miliardové škody H-Systému. Já doufám, pane ministře, že na to orgány činné v trestním řízení také najdou čas a dojdou k tomu, že někdo je za celou tu škodu odpovědný a někdo bude muset klientům H-Systému jejich ztráty nakonec nahradit. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grulich, poté pan předseda Škromach.

 

Poslanec Václav Grulich: Pan poslanec Kühnl konstatoval, že je nutno se zastat klientů, o které se nedovede postarat naše vláda. Pan ministr Gross zde konstatoval, že první reálné výstupy a kroky byly uskutečněny a výsledky byly už dosaženy 1. září 1999. Je třeba říci, že celý H-Systém začal být vyšetřován na můj osobní příkaz, když jsem nastoupil do funkce ministra vnitra. Výsledky prezentoval pan ministr Gross a já myslím, že jsou průkazné.

Ptám se pana poslance Kühnla, když se domnívá, že tato sociálně demokratická vláda se nestará o klienty - co udělal on a jeho vláda, ve které více než rok zasedal, protože problém H-Systému není problém let 1999 až 2000 nebo měsíců následujících.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP