(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nikdo nic nenamítal proti takto rozšířenému vyjádření.

Nyní bych vám přednesl seznam přihlášených. Omlouvám se paní kolegyni Dostálové, protože ji předběhli pan předseda poslaneckého klubu Filip a pan kolega Kalousek písemnou přihláškou. Nicméně je hned třetí po nich, pak pan poslanec Beneš a pan poslanec Kvapil. Pan kolega Vojtěch Filip má slovo. Registruji přihlášku pana kolegy Jičínského.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, nechci odvádět pozornost. Mohl bych tady demagogicky vysvětlovat podobnost mezi ODS a ČSSD o kulhání a o sportování. Neudělám to, protože to považuji za prvé za nevhodné a za druhé dokonce i za nemravné v této chvíli, která je poměrně složitá pro řadu občanů České republiky.

V tuto chvíli bych chtěl poděkovat panu ministru Grossovi za to, že mi dal informaci, kterou jsem požadoval v minulém týdnu, a zároveň požádat o písemné stanovisko k pokračování vyšetřování včetně případného stanoviska k vyžádání spolupráce s Interpolem na stíhání u nás již obviněného Petra Bezruče.

Proč jsem se přihlásil? Já totiž považuji postup, který byl uplatněn v H-Systému, za velmi podvodný, ale bohužel ne za jediný uplatněný v České republice. Rozšířil bych otázku, kterou tady položil pan kolega Kühnl, na to, jakým způsobem bude vyšetřován právě případ tzv. splátkového prodeje domů a bytů, který organizovala Doudlebská družstevní záložna. Tam sice jde téměř o desetinu podvedených klientů H-Systému, ale v každém případě jde o více než stovku občanů, kteří úplně stejným způsobem byli připraveni o své prostředky, o důvěru výstavby vlastních domů a bytů, jako byli podvedeni klienti H-Systému. Jsem přesvědčen, že nejde o jediný případ, že jde o jeden z mnoha případů v České republice, a jsem přesvědčen, že takový případ opravdu náleží do pravomoci republikového Úřadu vyšetřování a do opravdu zorného pole ministra vnitra a policejního prezidenta.

To je vše, co jsem chtěl ve své přihlášce, kterou jsem ohlásil jako prioritní, poznamenat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Kalousek, připraví se paní kolegyně Dostálová.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, omlouvám se, že půjdu trochu šířeji než k problematice H-Systému, ale nemohu nechat zapadnout ty věty, které tady pronesl pan předseda vlády. Na jeho projev jsem položil řečnickou otázku, zda je to opravdu vláda, která posílá lidi do vězení. Pan předseda vlády odpověděl, že samozřejmě ne, že jsou to nezávislé orgány činné v trestním řízení, což zajisté poznám sám, až 19. 12. půjdu k výslechu. Mohl by to být pouze bonmot, kdyby na tom nebyla ta skutečnost, že já skutečně ve věci, která se vůbec netýká H-Systému a kde nevím, zdali jsem poškozený, nebo svědek, v žádném případě však nejsem obviněný, jsem předvolán na 19. 12., na to datum, které tady řekl pan předseda vlády, k podání vysvětlení ve věci, která je zhruba šest let stará a kde samozřejmě vysvětlení rád podám. Pouze pro pracovní zaneprázdnění své i vyšetřovatele jsme si později domluvili jiný termín než termín, o kterém byl pan předseda vlády naposled informován.

Tady bych chtěl upozornit na jednu věc. Zhruba od poloviny září jsem konfrontován s neustále se opakujícím výhrůžným mručením předsedy vlády této republiky, že zcela jistě budu trestně stíhán. Možná že si vzpomínáte na ono tajné vzrušené zasedání, kde to tady bylo zhruba dvakrát opakováno. Od té doby jsem marně přemýšlel, na základě čeho. Možná že je to právě tento případ, možná to bude právě jiný případ, možná že se to bude týkat někoho jiného. Rozhodně nemám osobní obavu. To v žádném případě. Ale skutečnost, že předseda vlády této země je informován o tom, že někdo je ve standardním řízení předvolán na zcela konkrétní datum k podání vysvětlení, je pro mne vážným důvodem k zamyšlení, zda tady opravdu neexistuje snaha o politickou kriminalizaci a zda tady skutečně neexistují politické zakázky vůči orgánům činným v trestním řízení. V tomto směru budu adresovat interpelaci na ministra vnitra vlády této země a upozorňuji sněmovnu na velmi vážné a varovné signály, které dnes z tohoto řečniště zazněly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, omlouvám se, ještě ministr vnitra. Počkáme, až doskáče.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já si myslím, že toto samozřejmě také nemůže zůstat bez odezvy. Chci zcela jednoznačně a kategoricky říci, že co se týče orgánů činných v trestním řízení, nemůže být v dnešní době pochybností o tom, že to jsou orgány, které pracují nezávisle, a že pokud od nich plynou nějaké informace, tak to jsou informace již o hotových věcech, které jsou standardním způsobem jako kdykoliv v minulosti postupovány příslušným orgánům. V tuto chvíli zpochybňovat to, že orgány činné v trestním řízení postupují objektivně, to se pak tady můžeme bavit o tom, že se řádně vyšetřuje H-Systém, ale pokud zde z úst poslanců padají nepodložené informace o tom, že tyto orgány mohou pracovat na politické zakázky, tak podle mého soudu je to něco, co velice výrazně ohrožuje právní řád tohoto státu. Já nemám žádný problém s tím, že pan poslanec Kalousek uvede svoji interpelaci, ale mám problém s tím, aby zde ve sněmovně padala slova o tom, že orgány činné v trestním řízení pracují na politickou zakázku.

Zcela jednoznačně chci říci jednu věc. Co se týče Úřadu vyšetřování České republiky, víte o tom, že v minulosti tento úřad byl podroben určitému tlaku, ne politickému, ale přesně tomu, o kterém hovořil pan kolega Kühnl, že se pracuje pomalu, že kdyby se chtělo, mohlo by to být rychleji, a občas padaly návrhy i ve vládě České republiky, že kdyby se tam dali noví lidé, tak to všechno bude fungovat lépe a bude to fungovat dobře. Jsem proti tomu, aby se dělaly nějaké razantní personální čistky jenom z toho důvodu, že se bude očekávat, že nové koště bude dobře mést. Myslím si, že toto je zapotřebí řešit individuálně. Pokud někdo z vyšetřovatelů selhal v konkrétních případech, tak je zapotřebí, aby došlo k příslušné realizaci nějakých závěrů vůči němu, ale paušalizovat toto je něco, co by v této sněmovně nemělo zůstat bez odezvy. Buďto to můžeme řešit formou interpelace, tomu se vůbec nebráním, záležitost není nikterak problematická, anebo to můžeme řešit zde hned, to také není žádný problém, ale není možné, aby tady zůstala jako poslední slova slova pana poslance Kalouska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Kalousek, poté pan kolega Grulich.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já vám děkuji za vaše vyjádření, pane ministře, ušetřili jsme si zřejmě interpelaci. Budu-li opakovat vaše slova, pochopil jsem, že je to hotové. Dobře, je to hotové. Já se nebojím, jenom chci zdůraznit, že jsem se neopíral o nepodložené informace, že jsem se opíral o jasné vyjádření předsedy vlády z tohoto řečniště, který ne náhodou zcela jasně řekl přesné datum, datum, které bylo pravdivé. Tuto informaci odněkud mít musel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP