(15.30 hodin)

(pokračuje Kühnl)

Domnívám se, že by stát mohl začít zacházet se všemi občany stejně, mohl by začít zacházet stejně s těmi, kteří mají pohledávky za H-Systémem jako soukromé osoby tak, jako zacházel s pohledávkami, které byly soustředěny v bankách, např. v Komerční bance. Tyto pohledávky stát nechal odkoupit Konsolidační bankou za 60 % jejich nominální hodnoty, tedy vysoko nad tržní cenou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, já vás velmi úpěnlivě prosím, abyste zaujali svá místa a nehovořili mezi sebou, nerozptylovali předsedu vlády a abyste vyslechli vystoupení pana kolegy Kühnla.

 

Poslanec Karel Kühnl: A konečně třetí otázkou, kterou musíme řešit, je spojení mezi H-Systémem a jednou - nebo víme alespoň o jedné - politickou stranou. Domnívám se, že informace, které nám zde předložil pan premiér, byly velmi kusé, pouze začáteční. Trošku se divím, že pan premiér k tomu nemá co více říci, protože o tom, že budeme požadovat jeho vystoupení nebo že ho k tomu vyzýváme, ví asi šest dní, nikoliv teprve tři hodiny. Ale i ty tři hodiny by měly stačit na poněkud širší informaci.

Já předpokládám, že mým vystoupením rozprava nekončí, takže si případně ještě dovolím - nebo někdo z mých kolegů - přednést možný návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Faktická poznámka, poté mám systém přihlášek.

 

Poslanec Michael Kuneš: Dámy a pánové, já bych se ještě rád vrátil ke slovům pana Kalouska. A tentokrát bych s ním velmi výrazně souhlasil. V žádné evropské zemi to není vláda, která zve lidi k výslechům nebo posílá do vězení. Dám vám jeden jediný příklad. Byla to italská policie a italská justice, která poslala do vězení pana podnikatele Mozgu. Ale nebyla to sociální demokracie, která si půjčovala peníze od tohoto pána.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Někteří vědí, čeho se toto vystoupení týká. Někteří se mohou zeptat.

Slovo má pan ministr Gross. Poté se chci zeptat pana poslance Filipa, zda se hlásí jako předseda poslaneckého klubu. Hodláte využít přednostního práva? Poté paní kolegyně Dostálová, pan poslanec Beneš a pan poslanec Kvapil. Já jsem se ptal kvůli paní kolegyni Dostálové.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych nejprve k tomu, co tady zaznělo v rozpravě, řekl alespoň pár bodů.

Za prvé by bylo dobré si vyjasnit pojmy. Zřejmě to, o čem hovořil pan doktor práv Kühnl, je to, že měl na mysli návrh na podání obžaloby. A co se týče jeho slov o tom, že vyšetřování jde pomalu, chci říci, že v tu chvíli mně připomněl předsedu vlády Miloše Zemana, který prakticky při každém jednání, kdy se zabýváme otázkou činnosti výboru na ochranu ekonomických zájmů, prakticky ke všem známým velkým kauzám, včetně H-Systému, jak mně, tak ministru spravedlnosti říkal, že to jde pomalu. A ministr spravedlnosti i ministr vnitra mu vysvětlují, že z trestního řádu a podle právního řádu České republiky jsou jak vyšetřovatelé, tak i státní zástupci, natož soudy, nezávislé. A co se týče vyšetřovatelů, tak ve všech procesních úkonech, které dělají, je jejich nezávislost nedotknutelná. Tady se tedy shodujete, pane předsedo Kühnle, s panem předsedou Zemanem. I on říká, že to jde pomalu a že by chtěl, aby tato kauza šla rychleji.

Co se týče financování ČSSD. Víte, já měl pocit, že se tady dnes může hovořit seriózně o této kauze. Stejně tak jsem pochopil, že předseda poslaneckého klubu KSČM chtěl znát seriózní informaci, která se týká případu Českomoravské družstevní spořitelny jako kampeličky, odkud byly vyvedeny v poslední chvíli nějaké peníze, a vypadá to, že tyto peníze se budou dostávat velice těžce zpátky.

Já měl tedy pocit, že se tady budeme bavit seriózně o tomto případu, samozřejmě včetně toho, co bylo publikováno v novinách. Myslím si ale, že každý, kdo o tom případu něco ví, musí jednoznačně uznat a jednoznačně říci, že případ H-Systému je klasický případ tunelování, kdy zatím nepadl pravomocný rozsudek, ale podle současného stavu vyšetřování to vypadá tak, že tady skutečně došlo k trestným činům. A co se týče politického podtextu, tak to je otázka, jestli k něčemu orgány činné v trestním řízení dojdou. Ale ty věci, které byly zveřejněny ve vztahu k ČSSD, se zdají být minimálně čistě účelové. Myslím si, že těm lidem, kteří nám dnes rozdávali dopis, že chtějí pomoc, že chtějí dotáhnout tento případ do konce, v žádném případě takovéto politizování nemůže prospět. Každý z nás by měl mít zájem na tom, aby se tato věc řešila tak, jak náš právní řád ukládá.

A teď k tomu, jak vypadá vyšetřování. První, co je zapotřebí sdělit, je to, že byla učiněna organizační opatření, o kterých někteří z vás, kdo se zabýváte otázkou bezpečnostních složek, víte. Jedním z opatření bylo, že na Úřadu vyšetřování pro Českou republiku vznikly nové odbory, které se zabývají těmi závažnějšími trestnými činy včetně hospodářských trestných činů, ale samozřejmě i jiných trestných činů. Co se týče toho odboru, který má na starost závažnou hospodářskou kriminalitu, ten převzal případ H-Systému dne 9. 11. 2000 s tím, že ten vyšetřovatel, který se prokázal jako schopný vyšetřovatel a tento případ táhl od 1. 9. 1999 - tj. pan nadporučík Rakaš, to je ten nový vyšetřovatel, o kterém hovořil pan předseda vlády tak, že bylo zapotřebí dojít k té personální změně - tak tento člověk s tímto případem přešel na republikový úřad vyšetřování této nejzávažnější hospodářské trestné činnosti.

Došlo k tomu, že od 27. 11. t. r. se tým pro vyšetřování posílil o dalšího zkušeného vyšetřovatele. Asi bych jeho jméno raději říkat neměl, protože je to veřejné zasedání, byť na tom není nic tajného. Konstatuji tedy, že dne 27. 11. t. r. došlo k posílení toho týmu na úrovni republikového úřadu vyšetřování.

V okamžiku, kdy se převedl tento případ na úroveň celorepublikového úřadu vyšetřování a došlo k posílení vyšetřovatelů, kteří se tímto zabývají, tak došlo také ke koordinační schůzce ostatních policejních složek a příslušného státního zástupce, tak aby koordinace mezi jednotlivými operativními složkami policie a spolupráce s dozorovým státním zástupcem byla co možná nejlepší a aby se případ urychlil.

Znovu opakuji - toto vše se odehrálo po 30. říjnu t. r. Těžko asi uvěřit potom slovům, že se nesnažíme v tom, co nám zákon umožňuje, udělat vše pro to, aby se vyšetřování tohoto případu urychlilo. Tolik tedy k tomu, co se udělalo všechno pro to, aby se vyšetřování zrychlilo.

Stav je nyní takový, že vůči čtyřem lidem je vedeno trestní stíhání v tuto chvíli pro trestný čin podvodu. Jde o pana Smetku, jde o pana Jaroslava Eliáše, jde o pana Jaroslava Vítka a jde o pana doktora Ladislava Tůmu.

Podotýkám, že jde o trestní stíhání. Neznamená to, že tito lidé jsou shledáni vinnými. Tito lidé jsou podezřelí pro trestný čin podvodu z toho důvodu, že jako představitelé společnosti H-Systém v jednotlivých časových obdobích byli předsedou představenstva H-Systému, uzavírali smlouvy o účastenství klientů v H-Systému s budoucími zájemci o získání bydlení, přičemž získané finanční prostředky používali na jiné aktivity než na stavění a věděli, podle názoru vyšetřovatelů, to je ono, co je dokazováno, že sjednané termíny pro předání domů a bytů nedodrží.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP