(15.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Je zapotřebí dohledat, kam se poděly prostředky ukradené klientům H-Systému. Hledat je u dealerů mi připadá poněkud komické.

V závěru svého vystoupení bych rád Poslanecké sněmovně položil jednu prostou otázku. Pokud zde někteří poslanci vyslovují podezření, že H-Systém sponzoroval sociální demokracii, můžete mi, drazí kolegové a kolegyně, odpovědět na otázku, proč právě a teprve za této vlády bylo vedení H-Systému posláno do vězení? Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi vlády. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek, potom řádná přihláška pana kolegy Kühnla.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně a kolegové, nechci diskutovat otázku H-Systému. Mám pouze otázku na předsedu vlády, která souvisí s jeho poslední řečnickou otázkou z jeho projevu. Mám tomu skutečně rozumět tak, že do vězení v této zemi občany této republiky posílá vláda? Pokud by to byla pravda, pravděpodobně každý má jinou představu o ústavním systému. Prosil bych pana předsedu vlády, aby svou větu vysvětlil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Rád bych odpověděl panu poslanci Kalouskovi. V této zemi, pane poslanče Kalousku, neposílá lidi do vězení vláda, v této zemi, pane poslanče Kalousku, posílají lidi do vězení soudy, a to na základě obvinění, která jsou proti nim vznesena vyšetřovacími orgány. Až 19. prosince t. r., pane poslanče Kalousku, absolvujete výslech, nebude to výslech před vládou České republiky. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda poslaneckého klubu Unie svobody Karel Kühnl.

Omlouvám se, pane kolego Kühnle, ještě faktická poznámka pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pouze faktická poznámka. 19. 12. t. r. nejdu k výslechu, jakkoli jste si to možná přál, pane předsedo vlády, možná právě proto, že pevně doufám, že o těchto věcech nerozhoduje v této zemi vláda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě faktická poznámka pana poslance Severy.

 

Poslanec Pavel Severa: Kdyby někdo chtěl reagovat na to, co řekl pan premiér, aby měl dostatek informací, stejně tak pro pana premiéra sděluji, že jsem také informován o tom, že zástupci H-Systému jednali s Jaroslavem Kopřivou, v tehdejší době náměstkem ministra vnitra. Tato jednání skončila neúspěšně, neboť se nezdála dostatečně důvěryhodná. Říkám to na vysvětlenou, že je to částečně pravda, co říkáte, pane premiére, ale konec je takový, jaký říkám já a jak jsem ho poznal z reakcí, které jsem slyšel o H-Systému od pana Kopřivy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že teď vystoupí kolega Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych panu premiérovi poděkovat, což vás možná překvapí. Je vidět, že to nebolí, když se podá seriózní informace. Nevím, proč to nemohlo být hned, proč kvůli tomu musela být tříhodinová přestávka. Tolik informací jsme zase nedostali, aby to stálo za tento odklad.

K vývodům pana premiéra. Domnívám se, že se tady zabýváme velmi závažnou záležitostí, věcí, která více než tisíc klientů H-Systému stála dohromady více než 1 mld. korun pravděpodobným podvodem, který celkově za sebou zanechal škodu zhruba 2,5 mld. korun. Myslím, že to není něco, co bychom měli zlehčovat, jak zahájil svůj hovor pan premiér. Myslím si, že to není něco, kde bychom měli používat lstivé metody, kterým Angličané říkají play the man not the ball - volně přeloženo do češtiny: nedosáhneš-li na míč, skopni protihráče.

Jmenování několika jmen, je zajímavé, která jména to byla, a ještě s neexistujícími informacemi, neboť žádné výbory a podvýbory žádné informace nedostaly, je klasickým odváděním pozornosti. Na druhé straně souhlasím s panem premiérem, že od roku 1997, ale časově největší část za existence této vlády, probíhá vyšetřování pravděpodobných podvodů H-Systému. Pravda také je, že probíhá velmi pomalu a během tohoto pomalého vyšetřování se neustále zmenšuje konkursní podstata, ze které mají být uspokojeny jak pohledávky klientů, tak pohledávky bank, nyní mimochodem soustředěné v Konsolidační bance. Dosud nebyla podána ještě ani jedna žaloba. Začalo se v roce 1997, a to zcela určitě není rychlé vyšetřování.

Bod, který jsme si schválili, zní "informace o průběhu vyšetřování tzv. kauzy H-Systém a informace o možném financování ČSSD, nebo obecně politických stran, ze strany H-Systému". Pan premiér skutečnost, že zhruba 10 zaměstnanců ČSSD po dobu jednoho roku pobíralo zcela konkrétní peníze od H-Systému - dohromady je to 600 000, nikoli 60 000 - bagatelizoval stejně jako celé předsednictvo ČSSD jako soukromou věc. Netušil jsem, že zaměstnanci ČSSD se skládají z masy dealerů s kosmetikou, případně se stavebními službami jako v případě H-Systému. Podle zákoníku práce kromě toho takovéto vedlejší záskoky musí být zaměstnavateli ohlášeny. Samozřejmě že se jednalo o financování ČSSD. Jednalo se o financování nikoli v mimořádně velkém rozměru, ale i tento rozměr stojí za vysvětlení. Jednalo se o financování ze strany firmy, která se, jak to vypadá, již tou dobou dopouštěla podvodů, jakkoli ještě neprobíhalo vyšetřování. Jednalo se o zvláštní způsob financování v době, kdy ČSSD šla do jedněch voleb za druhými s upřímným a neuhýbajícím pohledem.

V rozporu se slovy pana premiéra musím konstatovat, že se v žádném případě nejednalo o soukromou věc zaměstnanců, ale o finanční pomoc jedné firmy jedné politické straně.

Souhlasím s panem premiérem v tom, že by bylo směšné podezření, že těchto 600 000 korun bylo čistě z finančního hlediska důvodem krachu H-Systému. To samozřejmě není pravda. Bylo by ale dobré, kdyby se celá ČSSD a především její předseda postavili čelem k tomuto problému, vysvětlili všechno do poslední koruny právě proto, aby nemohla vznikat žádná podezření, že tyto někdejší platby mohou třeba dnes brzdit vyšetřování. Nedomnívám se, že tomu tak je. Říkám to nahlas, ale bylo by dobré zabránit tomu, aby se to mohl domnívat kdokoli jiný.

Myslím si, že musíme řešit v souvislosti s H-Systémem tři základní otázky. První základní otázkou - a k té se pan premiér vyjadřoval - je rychlé vyšetření možné trestní odpovědnosti, velmi pravděpodobné, zástupců H-Systému.

Druhou otázkou je pomoc klientům H-Systému. V této sněmovně jsme již schválili řadu kroků pomoci lidem, kteří byli tou nebo onou formou podvedeni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP