(15.10 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená lehce prořídlá Poslanecká sněmovno. Dovolte mi, abych vám za prvé poděkoval za to, že jste tak významné téma umožnili zařadit na třetí hodinu, protože bych jinak musel rušit svoji schůzku s francouzskou komorou, kde probíhala jednání s francouzskými investory, a chtěl bych vás ujistit, jako gesto vstřícnosti, že jsem kvůli nepochybné závažnosti tohoto tématu odložil o jednu hodinu svůj odjezd do Rakouska na jednání se spolkovým kancléřem panem Schüsselem o Temelínu, abychom se důkladně mohli této kauze věnovat, protože naprosto chápu, že obě tyto méně podstatné události by neměly být priorizovány ve srovnání s kauzou H-Systém.

Dovolte mi, abych se nejdříve pokusil stručně shrnout podstatu problému, alespoň tak, jak já ji vidím, protože musím úvodem prohlásit, že jsem nikdy nebyl ani klientem, ani společníkem, ani agentem či dealerem H-Systému, a to, co jsem o něm věděl, vím jednak z novin a jednak z výpovědi členů družstva Maják, což jsou poškození klienti H-Systému. Odmítl jsem naopak přijmout členy družstva Svatopluk, protože jsem byl v té době informován, že proti nim jsou vedena trestní stíhání za majetkovou zpronevěru.

To je tedy celkový - uznávám, že poněkud chudý - objem mých informací, ze kterého je možno jednoznačně vyvodit následující závěr.

Družstvo H-Systém vzniklo jako organizace, která nabízela svým klientům, že jim za určitý peněžitý vklad postaví rodinné domky. Tento peněžitý vklad byl fruktifikován u prvních asi třiceti uživatelů, kde byly rodinné domky skutečně postaveny, a další prostředky již propadly, takže celková ztráta H-Systému, která byla vykázána, činila 2,1 miliardy korun.

Finanční problémy této organizace se objevovaly až od roku 1997. Do té doby byl H-Systém považován za poměrně seriózní a nepochybnou organizaci, což dokazuje i to, že s ní komunikoval např. tehdejší náměstek ministra vnitra pan Kopřiva, pokud jde o téma využití H-Systému pro bydlení policie, že poslanec KDU-ČSL pan Tomáš Kvapil poskytl záštitu starostům České republiky pro rozšíření H-Systému v celé republice, a tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Vedoucí představitel H-Systému pan Smetka byl uveden v publikaci nejvýznamnějších českých podnikatelů, tj. v publikaci, která byla rozdávána řadou našich vedoucích představitelů i na jejich zahraničních cestách spolu s doporučením těchto a tedy i tohoto podnikatele. Kolegyně Marvanová byla pravidelně informována od představenstva H-Systému ještě jako předsedkyně parlamentního výboru pro regionální rozvoj a bydlení.

Jak už jsem řekl, došlo k tomu, že v této době nikdo nepokládal H-Systém za podvodnickou organizaci.

Nicméně vyšetřování, které v podstatě začalo až po nástupu této vlády, podle mého názoru poměrně jednoznačně prokázalo, že o podvodnickou organizaci šlo. V průběhu tohoto vyšetřování bylo dokonce nutné vyměnit vyšetřovatele, protože vzniklo podezření, že tento vyšetřovatel je negativním způsobem ovlivňován, a když říkám negativním způsobem, mám tím na mysli to, že hrozilo nebezpečí, že celý případ bude odložen.

Nový vyšetřovatel shromáždil důkazní materiály a v roce 2000, tedy v tomto roce, došlo k zatčení onoho údajného významného podnikatele pana Smetky, a pokud jsem správně informován, i k zahájení trestního stíhání několika dalších vedoucích představitelů H-Systému, pro podezření z velké ekonomické kriminality, neboť H-Systém byl zařazen do takzvané a často kaceřované akce "čisté ruce" jako jedno z prioritních témat této vlády.

Až dosud vyšetřování probíhá. Nevylučuji, že ministr vnitra nás bude informovat o posledním vývoji této situace, protože o detailech informován nejsem. Ale pravda je, že pan Smetka je již delší dobu ve vyšetřovací vazbě, a tuším, že jsou tam s ním i jiní.

Asi před měsícem jsem se z tisku dověděl, že zaměstnanec Lidového domu pobíral pět tisíc korun měsíčně po dobu jednoho roku v roce 1995, to znamená v době, kdy H-Systém, jak jsem již uvedl, nebyl nikým zpochybňován, jako dealer, a že jako tento dealer přesvědčil údajně svoji dceru, aby do H-Systému vložila několik set tisíc korun, a že tato dcera skončila mezi zkrachovalými klienty. OK - to se může stát. Může se stát, a já to nemohu vyloučit, že v době, kdy díky panu Kočárníkovi jako tehdejšímu ministru financí byla sociální demokracie ve velmi složité finanční situaci a vyplácela svým zaměstnancům mzdy na úrovni existenčního minima, někteří z těchto zaměstnanců měli potřebu si přivydělat a vystupovali jako dealeři nejrůznějších firem. Vím o dealerech, kteří prodávali kosmetické přípravky, vím o dealerech, kteří prodávali prostředky na hubnutí, nemohu vyloučit, že tam byli skutečně i dealeři H-Systému.

Politické grémium sociální demokracie se tímto problémem zabývalo ve čtvrtek tento týden - mimochodem za mé neúčasti, poněvadž jsem se právě vracel ze summitu v Nice - a konstatovalo, že nebylo prokázáno, že by jakýmkoli způsobem jakýkoli vedoucí funkcionář sociální demokracie organizoval dealerské smlouvy, že dealerské smlouvy - cituji - "s H-systémem jsou jednoznačně osobní věcí každého, ať už je z jakékoli politické strany nebo nestraníka, že" - jak jsem již uvedl - "byly uzavírány v době, kdy H-Systém byl všeobecně bankami i veřejností uznáván". Dále v prohlášení politického grémia stojí, že ČSSD nikdy tyto smlouvy neiniciovala ani negarantovala.

Takže mi dovolte, abych závěrem svého vystoupení konstatoval dvě věci.

Za prvé pokládám za směšné podezření, že by sociální demokracie díky tomu, že někteří její zaměstnanci byli dealery H-Systému, H-Systém vytunelovala. H-Systém nevytunelovali jeho dealeři, ať z jakékoli politické strany, H-Systém vytuneloval jeho management. Prosím všechny, kdo ještě umějí počítat, aby si uvědomili, že náklady na dealery, což byla ve zmíněném případě částka 60 tisíc korun měsíčně, jsou součástí nákladů každé firmy, ať je tato firma úspěšná nebo neúspěšná, podvodnická nebo nepodvodnická, a že kdybychom od částky 2,1 miliardy korun odečetli 60 tisíc korun, tak tím bohužel tuto ztrátu nevysvětlíme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP