(Jednání opět zahájeno v 15.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 15.01 hodin, tedy doba, kdy bychom měli pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Volám do jednacího sálu vás všechny, kteří můj hlas v přilehlých prostorách slyšíte.

Současně žádám předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky voleb v pořadí, v jakém si dle libosti, pane předsedo, vyberete.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před přerušením jednání Poslanecké sněmovny.

Nejprve výsledky voleb předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu (bod 88).

Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Ladislava Korbela bylo odevzdáno 47 hlasů, pro poslance Břetislava Petra byl odevzdán 91 hlas, pro poslance Karla Vymětala bylo odevzdáno 26 hlasů.

V prvém kole nebyl zvolen předseda této dočasné komise a do druhého kola pak postupují páni kandidáti Břetislav Petr a Ladislav Korbel.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (bod 85).

Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Jana Bláhu bylo odevzdáno 100 hlasů, pro poslance Tomáše Kvapila bylo odevzdáno 87 hlasů, pro poslance Jiřího Patočku bylo odevzdáno 110 hlasů, pro poslance Evžena Snítilého bylo odevzdáno 128 hlasů, pro poslance Eduarda Vávru byly odevzdány 104 hlasy, pro poslance Jiřího Vlacha bylo odevzdáno 28 hlasů a pro poslankyni Miroslavu Vlčkovou byly odevzdány 32 hlasy.

V prvém kole byli zvoleni členy dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení páni poslanci Evžen Snítilý, Jiří Patočka, Eduard Vávra a Jan Bláha, do druhého kola pak postupují pan poslanec Tomáš Kvapil a paní poslankyně Miroslava Vlčková.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (bod 84).

Byly vydány 183 hlasovací lístky, stejný počet hlasovacích lístků byl odevzdán zpět. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Jana Grůzu bylo odevzdáno 30 hlasů, pro poslance Pavla Kováčika bylo odevzdáno 36 hlasů, pro poslance Miloslava Kučeru ml. bylo odevzdáno 98 hlasů, pro poslance Pavla Peška byly odevzdány 53 hlasy a pro poslankyni Olgu Sehnalovou bylo odevzdáno 118 hlasů.

Ve druhém kole tedy byli zvoleni členy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu paní poslankyně Olga Sehnalová a pan poslanec Miloslav Kučera ml. Tím tato volba končí.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (bod 82).

Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jana Deckera bylo odevzdáno 39 hlasů, pro paní Zdenu Hůlovou bylo odevzdáno 47 hlasů, pro paní Alenu Mackovou byl odevzdáno 106 hlasů, pro pana Václava Moravce bylo odevzdáno 5 hlasů, pro pana Daniela Nováka bylo odevzdáno 86 hlasů a pro pana Petra Žantovského byl odevzdáno 98 hlasů.

V prvém kole byli tedy zvoleni členy Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání paní Alena Macková a pan Petr Žantovský. Do druhého kola pak postupují pan Daniel Novák, paní Zdena Hůlová, pan Jan Decker a pan Václav Moravec.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby veřejného ochránce práv (bod 80).

Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 182 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Marii Hoškovou bylo odevzdáno 14 hlasů, pro pana Václava Trojana bylo odevzdáno 5 hlasů a pro pana Otakara Motejla bylo odevzdáno 125 hlasů.

Konstatuji, že pan Otakar Motejl byl zvolen prvním českým veřejným ochráncem práv. (Potlesk.)

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby zástupce veřejného ochránce práv (bod 80).

Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Annu Šabatovou bylo odevzdáno 78 hlasů, pro pana Jana Voráčka byl odevzdán 51 hlas, pro pana Jiřího Vyvadila byl odevzdán 1 hlas, pro pani Simeonu Zikmundovou bylo odevzdáno 37 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen zástupce veřejného ochránce práv. Do druhého kola pak postupují kandidáti Anna Šabatová a Jan Voráček.

Volební komise jednomyslně doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ty body, u kterých je ještě nezbytné provést druhé kolo, tedy volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu, volba členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, volba členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a volba zástupce veřejného ochránce práv, byly přerušeny a druhé kolo proběhlo na únorové schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám tomu rozumět jako procedurálnímu návrhu, pane předsedo volební komise? (Souhlas.) Ano.

Pan kolega Vojtěch Filip, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Pokud jsem správně rozuměl panu předsedovi volební komise, navrhl volby u těch bodů, které uvedl, uskutečnit na únorové schůzi Poslanecké sněmovny.

Podávám pozměňovací návrh proti tomuto návrhu, aby se volilo na lednové schůzi Poslanecké sněmovny, protože si myslím, že mezi druhým a třetím čtením bude dostatečný prostor v jednom lednovém týdnu, abychom takovouto volbu uskutečnili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je tedy pozměňovací návrh. Je to tedy návrh k návrhu předloženému předsedou volební komise přerušit a odročit uvedené volby.

Nejprve tedy rozhodneme o návrhu pana kolegy Vojtěcha Filipa. Pánové, beru to tak, jako že to je pozměňovací návrh k tomuto původnímu návrhu.

Prosím všechny, abyste se zaregistrovali. Rozhodneme procedurálním hlasováním o přerušení tohoto bodu a jeho odročení na lednovou schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 547. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 82, proti 24. Návrh byl přijat. Tento bod byl odročen na leden 2001.

 

Před několika málo hodinami jsme schválili zařazení nového bodu na program pléna, kterým je:

 

92.
Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD

 

Prosím předsedu vlády Miloše Zemana, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP