(11.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu způsobu volby.

Přednesu návrh: "Poslanecká sněmovna schvaluje tajnou volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení."

 

Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 546 z přítomných 141 poslanců, hlasovalo pro 132, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a dostáváme se k poslednímu bloku tajných voleb, bod číslo

 

88.
Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny
pro otázky vnitřního trhu

 

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova a uveďte tento bod.

 

Poslanec Jan Vidím: Podle zákona 90/1995 Sb. se předseda komise Poslanecké sněmovny volí tajným hlasováním. Nemusíme tedy o této věci rozhodovat. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poslanecké kluby navrhly do této funkce následující kolegy: Ladislav Korbel - US, Břetislav Petr - ČSSD, Karel Vymětal - KSČM. 24. října byly tyto návrhy odeslány všem poslaneckým klubům.

Žádám o otevření rozpravy k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na tajnou volbu. Hlasovací lístky budou vydávány po přerušení do 12.00, poté vyhlásíme polední přestávku s požadovanou pauzou klubu ČSSD a sejdeme se odpoledne v 15.00 hodin.

Přerušuji dnešní jednání a doufám, pane předsedo, že můžeme vydávat hlasovací lístky. Volby jsou technicky připraveny.

 

(Jednání přerušeno v 11.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP