(19.30 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme již všichni velmi vyčerpáni tímto jednáním, dávám podle § 54 jednacího řádu odst. 9 návrh na přerušení této schůze Poslanecké sněmovny, a to do 27. 10. 2000 do 9.00 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že z celého schváleného programu 27. schůze nemáme projednány pouze dva body, které není možné ani ve druhém a třetím čtení projednat, protože nedoběhly lhůty, doporučuji i já přerušit projednávání 27. schůze do 27. 10. 2000 a neprodleně o tom nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Škromacha a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 178 poslanců se vyslovilo pro 118, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Oznamuji, že 27. schůze je přerušena. Zbývají nám dokončit dva body, které projednáme 27. 10. 2000.

Přeji vám všem krásný večer a těším se na shledání při zahájení 28. schůze.

Dobrou noc.

 

(Schůze přerušena v 19.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP