Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. října 2000 v 9.04 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím vás o dostavení se do sněmovny, abychom mohli zahájit naši schůzi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

Náhradní kartu? Pan poslanec Martínek má náhradní kartu č. 7.

Já jsem vědomě zahájil v tomto teprve narůstajícím počtu poslanců, ale o to více prosím, aby kuloárové debaty utichly.

O omluvu na dnešní zasedání požádali z důvodu zahraniční cesty poslanci Bartoš, Laštůvka, Zahradil, Holáň, Sehoř, z důvodu nemoci poslankyně Čelišová, Machatá a Paulík.

Z vlády se trochu půvabně, pro pracovní zaneprázdnění, omlouvá ministr Březina. Já ne že bych tak želel jeho nepřítomnosti, ale argument zaneprázdnění mě zaujal. Pokud ho začneme používat všichni, nevím, kam dojdeme. Pak tady mám vzhledem k dlouhodobě plánované služební cestě omluvu pana místopředsedy vlády Mertlíka, kterého tady nicméně vidím, takže zrušil tuto cestu, aby se mohl dostavit na jednání Poslanecké sněmovny, a pan místopředseda Rychetský je na setkání místopředsedů vlád a ministrů spravedlnosti visegrádské skupiny.

Já prosím, abychom se soustředili na jednání. Stojící skupinky kolem poslance Doktora, kolem poslance Peška.

Doufám, že všichni berou na vědomí, že jsme zahájili přerušené jednání 27. schůze. Dříve než přistoupíme k jednání, chtěl bych vás informovat, že nám zbývají k projednání tyto body: bod 29 původního programu - návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních, kde byla přerušena podrobná rozprava, návrh na druhé čtení tedy, tentýž návrh na třetí čtení a konečně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zamítnutý Senátem.

Po poradě s místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů v úterý 24. vám předkládám procedurální návrh na vyřazení bodu 66 z návrhu pořadu této schůze. Doufám, že všichni víte, že není možné, aby následovalo třetí čtení bezprostředně po čtení druhém, čili je to formální věc.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 149 poslanců 110 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se tedy k druhému čtení právě návrhu poslance Kořistky o tomto zákoně.

 

(29.
Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 579/ - druhé čtení)

 

Byla přerušena podrobná rozprava. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Zdeněk Kořistka a zpravodaj rozpočtového výboru. Mám zde napsáno poslanec Libor Ježek. (Ke stolku zpravodajů usedá poslanec Tlustý.) Ale vidím, že jeho místo radostně uzurpoval pan předseda rozpočtového výboru. (Poslanec Tlustý odchází na své místo.)

Tento návrh jsme začali projednávat v úterý 19. září, vedli jsme podrobnou rozpravu. Návrh jsme vrátili rozpočtovému výboru k novému projednání. Rozpočtový výbor přijal usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 579/3. Právě bych chtěl poprosit pana poslance Ježka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Sněmovní tisk byl ve druhém čtení vrácen rozpočtovému výboru k novému projednání a rozpočtový výbor na své 35. schůzi ze dne 20. září tento návrh zákona opětovně projednal a ve svém usnesení 579/, nebo v čísle tisku 579/3 jste všichni obdrželi jeho usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem pana poslance Zdeňka Kořistky vyslovila souhlas s připomínkami, které máte uvedeny v tomto sněmovním tisku. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. K tomuto návrhu jsme obdrželi také oponentní zprávu - sněmovní tisk 579/4. Prosím pana poslance Jiřího Václavka, aby uvedl tuto oponentní zprávu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP